Серія «Конструктор уроку». «Всесвітня історія». 10 клас

Урок 18. Фашистська Італія

Мета: сформувати уявлення учнів про Італію після Першої світової війни; створити умови для розуміння учнями причин та наслідків приходу до влади фашистів; проаналізувати дії політичних партій в Італії; навчити учнів визначати особливості фашистського режиму в Італії; розглянути події в Італії після Першої світової війни; охарактеризувати процес установлення фашистської диктатури Б. Муссоліні в Італії; навчити учнів порівнювати прихід до влади більшовиків та фашистів, висловлювати свою думку щодо фашизму.

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти світу, Європи.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття: «Фашіо ді комбаттіменто» («Союз боротьби»), сквадри, мафія, чорносорочечники, «Авентінський вихід».

Історичні постаті: Б. Муссоліні, Віктор Еммануїл III, П. Тольяті, А. Грамші.

Основні дати та події: 1919 р. — заснування «Facio di combattimento» («Союз боротьби»), 1918—1920 рр. — криза, 28 жовтня 1922 р. — «похід на Рим», 1922 р. — надання Б. Муссоліні надзвичайних повноважень, 1924 р. — заборона професійних спілок (крім фашистських), «Авентінський вихід», 1926 р. — заборона діяльності політичних партій, крім фашистських.

Очікувані результати: учні навчаться:

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

Перевірка творчого домашнього завдання

Учні виступають з історичними портретами політичних діячів часу революційних подій Німеччини або Угорщини.

Робота з таблицею

Заповнити таблицю, указавши у відповідному стовпчику порядкові номери прізвищ історичних осіб, подій, назв та дат.

1) Ф. Еберт, 2) М. Ракоші, 3) Ф. Шейдеман, 4) М. Карої, 5) К. Лібкнехт, 6) Р. Люксембург, 7) Б. Кун, 8) М. Хорті, 9) повстання військових моряків у Кілі, 10) 11 листопада 1918 р., 11) Франц Йосиф, 12) Вільгельм II, 13) 16 листопада 1918 р.

Зразок відповіді

Німеччина

Угорщина

1, 3, 5, 6, 9, 10, 12

2, 4, 7, 8, 11, 13

III. Вивчення нового матеріалу

План вивчення нового матеріалу

  • 1. Прихід до влади Б. Муссоліні.
  • 2. Встановлення фашистської диктатури в Італії.

Слово вчителя

XX ст. ознаменувалося виникненням тоталітарних ідеологій — фашизму та більшовизму. Фашизм (від італ. fascio — зв’язка, об’єднання) — ідеологія культу сильної особистості, агресивного шовінізму та расизму. Основою ідеології фашизму стали крайній шовінізм і націоналізм, що переходять в ідею расової винятковості, мілітаризм і вождизм. Фашизм — соціально-політичні рухи, ідеології і державні режими правототалітарного типу. У вузькому розумінні фашизм — феномен політичного життя Італії 1920—1940-х рр. Від 1930-х рр. поняття «фашизм» стало поширюватись і на інші режими: націонал-соціалістичний в Німеччині (нацизм), військово-фалангістський в Іспанії (Іспанська фаланга), військово-поліцейський в Португалії тощо. У будь-яких своїх проявах фашизм протиставляє інститутам і цінностям демократії так званий «новий порядок» та жорсткі засоби його утвердження. Фашизм у владі спирається на масову тоталітарну політичну партію (приходячи до влади, вона стає монопольною), підконтрольні владі профспілки і незаперечний авторитет «вождя», «дуче», «каудильйо», а також на масовий ідеологічний і фізичний терор.

Круглий стіл за темою «Чи був прихід фашистів до влади в Італії закономірним!»

Опрацювати в групах відповідний матеріал підручника, підготуватися до обговорення.

IV. Узагальнення й систематизація знань

Метод «Обери зайве»

Закреслити зайві слова в запропонованих переліках.

  • 1. Німеччина, Кіль, кайзер, Ради, «Союз Спартака», легіон.
  • 2. Угорщина, М. Ракоші, Р. Люксембург, М. Хорті, М. Карої.
  • 3. Італія, дуче, більшовики, сквадри, М. Гармаш, фашисти.
  • 4. Росія, В. Ленін, Франц Йосиф, терор, О. Колчак.

Робота з таблицею

Порівняйте події в Росії та Італії. Результат оформте у вигляді таблиці.

V. Підсумки уроку

Основні висновки

  • Після Першої світової війни Італія опинилася у важкій економічній ситуації. Це призвело до зростання невдоволення населення.

VI. Домашнє завдання

1. П: ____ .

2. ТЗ: Скласти кросворд за темою уроку із 10—12 понять і термінів.

Зразок таблиці

Критерії для порівняння

Росія

Італія

Прихід до влади

Оформлення влади

Боротьба з правлячим режимом