Серія «Конструктор уроку». «Всесвітня історія». 10 клас

Урок 1. Вступ. Світ на початку XX ст.

Мета уроку: формувати уявлення учнів про завдання і структуру курсу; створити умови для розуміння учнями «демографічного портрету» людства; навчити аналізувати прискорення економічного, технічного, інтелектуального прогресу, визначати основні цінності та здобутки людства на початку XX ст.; розглянути становище світу на початку XX ст.; охарактеризувати світ на початку XX ст.; навчити учнів порівнювати різні «світи» початку XX ст. та висловлювати свою думку щодо розвитку суспільства.

Обладнання: підручник, настінні карти світу, Європи, Азії.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Основні поняття: Новітня історія, історичні джерела, індустріальне суспільство. Основні дати та події: 1901 р. — початок XX ст. — період Новітньої історії.

Очікувані результати: учні навчаться:

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

Вступне слово вчителя

Пояснити назву періоду «Новітня історія» та назвати його хронологічні межі.

Словничок

Історія Новітнього часу — період всесвітньої історії після історії Нового часу, що охоплює події, які відбувалися у XX — на початку XXI ст.

III. Вивчення нового матеріалу

План вивчення нового матеріалу

 • 1. Курс всесвітньої історії в 10 класі.
 • 2. Основні цінності та досягнення людства на початку XX ст.
 • 3. Народонаселення.
 • 4. Прискорення економічного, технічного, інтелектуального прогресу.
 • 5. Світ на початку XX ст.

Пояснення вчителя

Ознайомити учнів із завданнями і структурою курсу, побудовою підручника з предмета, додатковою навчальною літературою та електронними ресурсами; формами й методами організації навчальної діяльності на заняттях із курсу; періодичністю, критеріями і засадами тематичного, семестрового й річного оцінювання.

Метод «Мозковий штурм»

Визначити основні цінності та досягнення людства на початку XX ст.

Відповіді учнів фіксуються на дошці. Запропоновані учнями відповіді бажано поділити на групи: філософські, релігійні, політичні, наукові, технічні та інші цінності.

Метод «Ланцюжок» (робота в групах)

Об’єднати учнів у дві команди та запропонувати по черзі (спочатку представник однієї команди, потім другої, наступний крок — знову представник першої команди, потім — другої) називати прізвища видатних осіб, які вплинули на розвиток суспільства у XX ст. Відповіді учнів фіксуються на дошці. Відповідь зараховується, якщо учень пояснює, як названі особистості вплинули на світ. Перемогу здобуває команда, яка останньою дасть відповідь.

Пояснення вчителя

 • Розповісти про народонаселення, звертаючи увагу на завершення процесів формування націй та народностей у XX ст. та зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на розвиток людства.
 • Визначити чинники, які впливають на зростання кількості населення планети (покращення умов життя, дотримання гігієни, розвиток медицини тощо), та причини, що стримують цей процес (війни, епідемії, геноциди тощо).
 • Зупинитися на міграційних процесах, визначити їхні причини та напрямки.
 • Скласти «демографічний портрет» людства.

Дискусія

Об’єднати учнів у групи, які будуть розглядати різні чинники прогресу (одна група — досягнення та позитивний вплив прогресу, друга — негативні сторони прогресу).

Після обговорення в групах провести дискусію щодо позитивних та негативних рис прогресу, яку закінчити голосуванням «Чого більше в прогресі — добра чи зла?».

Підсумовуючи результати голосування, підвести учнів до розуміння того, що будь-який прогрес, як і будь-яке явище, має як позитивні, так і негативні риси.

Робота з картою*

 • 1. Визначте, які країни за формою державного устрою існували на початку XX ст. (Монархії, республіки, підкорені країни.)
 • 2. Назвіть і покажіть на карті приклади таких країн.

IV. Узагальнення й систематизація знань

Фронтальне опитування

 • 1. Що таке новітня історія?
 • 2. Які основні цінності людства XX ст. ви можете назвати?
 • 3. Які демографічні процеси тривали на початку XX ст.?
 • 4. Наведіть приклади міграцій в історії людства.
 • 5. Наведіть приклади науково-технічних досягнень і поясніть, як вони вплинули на розвиток суспільства.

Метод «Обери зайве»

Визначте науково-технічні відкриття, які не належать до початку XX ст.

1) Винахід телефону; 2) винахід колеса; 3) відкриття рентгенівського променя; 4) початок «ери авіації»; 5) винахід атомної бомби; 6) початок «ери космічних польотів»; 7) винахід радіо; 8) планетарна модель атома; 9) поява дарвінізму; 10) створення квантової теорії; 11) запровадження конвеєра на виробництві; 12) створення теорії відносності.

Зразок відповіді: 2, 5, 6, 9.

V. Підсумки уроку

Основні висновки

 • Курс всесвітньої історії в 10 класі є початком вивчення періоду Новітнього часу, найвизначніших його подій та постатей.

VI. Домашнє завдання

1. П: ____ .

2. ТЗ: Підготувати докази щодо одного з винаходів людства, яке найбільше всього вплинуло на розвиток суспільства.

* Тут і далі учитель працює з настінними картами, учні — з атласом «Всесвітня історія. 10 клас. Атлас / Авт.-упорядн. О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — X.: Вид-во «Ранок», 2010.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст