Серія «Конструктор уроку». «Історія України». 10 клас

Урок 9. Узагальнення знань за темою «Україна на початку XX ст.»

Мета: узагальнити й систематизувати знання за темою.

Тип уроку: урок-гра «Хто? Де? Коли?».

І. Організаційна частина

• Правила гри

  • 1. Клас об’єднується в три команди, кожна з яких придумує назву, емблему та девіз. Головна мета кожної команди — набрати найбільшу кількість балів.
  • 2. Гра складається з чотирьох раундів.
  • 3. Команди по черзі отримують запитання. Якщо команда не відповідає, право відповіді переходить до наступної команди.
  • 4. Час на пошук відповіді — 30 секунд.
  • 5. Кожна правильна відповідь — 1 бал. Наприкінці гри вчитель підбиває підсумки роботи учнів. Перемогу отримує команда, яка набрала найбільшу кількість балів.

II. Узагальнення знань за темою

І тур. «Хто?»

1. Хто очолював українську політичну партію, створену в 1902 р. в Наддніпрянщині, яка відстоювала ідею незалежності України? (М. Махновський)

2. Хто був ініціатором проведення аграрної реформи в 1906—1911 рр. (П. Столипін)

3. Хто в 1901 р. очолив Українську греко-католицьку церкву? (А. Шептицький)

4. На початку XX ст. на оперних сценах світу царювали співаки — Баттістіні, Карузо, Тітто Руффо, Ф. Шаляпін. І лише одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот і стати в рівень із ними. Найвимогливіші критики світу називали її «Незабутньою Аїдою», «Найчарівнішою Чіо-Чіо-Сан», «Вражаючою Валькірією». Хто ця жінка? (С. Крушельницька)

5. Хто з видатних українських режисерів та акторів належав до талановитої родини Тобілевичів? (І. Карпенко-Карий, М. Садовський, П. Саксаганський)

6. Видатний історик, етнограф та педагог, перша жінка — почесний професор Харківського університету? Хто вона? (О. Єфименко)

7. Український письменник, поет, учений, публіцист, перекладач, громадський і політичний діяч, ініціатор створення першої політичної партії на українських землях, автор збірки поезій «Вічний революціонер». Хто він? (І. Франко)

8. Український культурно-освітній діяч, письменник, композитор, історик. Він став засновником і головою товариства «Просвіта» в Миколаєві, на власні кошти відкрив народну школу з українською мовою навчання, а в 1908 р. була опублікована його «Історія України-Руси». Хто він? (М. Аркас)

9. Хто очолив повстання моряків на крейсері «Очаків» у жовтні 1905 р.? (П. Шмідт)

10. Видатний льотчик початку XX ст., перший виконавець «мертвої петлі». (П. Нестеров)

11. Український історик, автор багатотомної «Історії України-Руси», організатор української науки, політичний діяч і публіцист, голова Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Хто він? (М. Грушевський)

12. Український природознавець, мислитель, засновник геохімії, біогеохімії та радіогеології, космізму. Один із засновників Української Академії наук; став дійсним членом АН України та її першим президентом (із 1919). Хто він? (В. Вернадський)

13. Видатний український письменник, громадський діяч, голова Просвіти в Чернігові. Напередодні революції 1905—1907 рр. написав і опублікував оповідання «Fata morgana», у якому передав основні зрушення у свідомості селянства і нові тенденції в еволюції соціальної психології села. Хто він? (М. Коцюбинський)

14. Хто очолював Українську думську громаду в І Державній думі Росії? (І. Шраг)

15. Українська письменниця, активна учасниця феміністичного руху, авторка творів «Людина», «Царівна», «Земля». Хто вона? (О. Кобилянська)

II тур. «Де?»

1. Де було створено першу політичну партію в Наддніпрянській Україні? (у Харкові)

2. Де розгорнули свою діяльність фізкультурно-спортивні організації «Січ», «Сокіл», «Пласт»? (Східна Галичина)

3. Де відбулося повстання саперів під проводом Б. Жаданівського? (у Києві)

4. Де на українських землях провідні позиції належали православній церкві? (у Наддніпрянщині)?

5. Де на українських землях провідні позиції належали греко-католицькій церкві? (на західноукраїнських землях)

6. Де в 1906 р. М. Садовський створив перший український стаціонарний професійний театр? (у Полтаві)

7. Де жив і працював видатний український історик Д. Багалій? (у Харкові)

8. Де на початку XX ст. на українських землях національно-визвольний рух досяг найбільшого піднесення? (у Східній Галичині)

9. Де на українських землях на початку XX ст. відбувався інтенсивний розвиток важкої промисловості? (Донецько-Криворізький басейн)

10. Де було засновано першу в Наддніпрянській Україні «Просвіту»? (в Одесі)

11. Де було вбито П. Столипіна? (у Києві)

12. Де в Російській імперії українські переселенці заселили район, який дістав назву «Зелений клин»? (південь Далекого Сходу)

13. Де українські депутати з метою захисту прав українців утворили Українську громаду? (у I та II Державній думі Росії)

14. Де О. Матюшенко очолив повстання? (в Одесі, на броненосці «Потьомкін»)

15. Де відбулися події, які отримали назву «кривава неділя»? (у Петербурзі)

III тур. «Коли!»

1. Коли відбулася економічна криза на початку XX ст.? (1900—1903 рр.)

2. Коли було видано брошуру М. Міхновського «Самостійна Україна»? (1900 р.)

3. Коли виникла перша наддніпрянська політична партія? (1900 р.)

4. Коли М. Міхновський заснував УНП? (1902 р.)

5. Коли було засновано УРП та УДП? (1904 р.)

6. Коли РУП було перейменовано в УСДРП? (1905 р.)

7. Коли було засновано спортивно-фізкультурну організацію «Сокіл»? (кінець 90-х рр. XIX ст.)

8. Коли виникла перша молодіжна організація «Січ»? (1900 р.)

9. Коли було створено молодіжну організацію «Пласт»? (1911 р.)

10. Коли А. Шептицький очолив греко-католицьку церкву? (1900 р.)

11. Коли відбулося повстання на броненосці «Потьомкін»? (червень, 1905 р.)

12. Коли почала виходити перша щоденна українська газета «Хлібороб»? (листопад, 1905 р.)

13. Коли був виданий указ царського уряду, який започаткував Столипінську аграрну реформу? (1906 р.)

14. Коли відбувся третьочервневий переворот, який ознаменував закінчення революції? (1907 р.)

15. Коли було створено ТУП? (1908 р.)

III. Підсумки уроку

IV. Домашнє завдання