Серія «Конструктор уроку». «Історія України». 10 клас

Урок 4. Процес політизації українського суспільства та визвольного руху

Мета: визначити проблеми становлення та консолідації української нації; охарактеризувати політизацію визвольного руху; проаналізувати програми та діяльність політичних партій і дати їм власну оцінку; розкрити закономірність зв’язків між процесами формування індустріального суспільства та піднесенням національно-визвольного руху; виховувати повагу до історичного минулого Батьківщини.

Очікувані результати: ...

Тип уроку: комбінований.

Поняття: визвольний рух, політизація, політичні партії, РУП, УНП, «Спілка», УДП, УРП, УСДРП, УДРП.

Персоналії: М. Міхновський, Д. Антонович, С. Єфремов, В. Липинський, В. Винниченко, С. Петлюра.

Дати: 1900 р. — видання брошури М. Міхновського «Самостійна Україна», створення РУП; 1902 р. — заснування УНП; 1904 р. — заснування УДП та УРП; 1905 р. — утворення УСДРП.

І. Організаційна частина

II. Актуалізація опорних знань

• Робота в парах

Складіть перелік творів українських авторів, у яких відображено долю жінки. Перемагає той учень, який складе більший список. Пригадайте, як саме в цих творах українські письменники відобразили долю жінки (запитання до всіх учнів).

• Репродуктивна бесіда

 • 1. Пригадайте характерні риси національно-визвольного руху в Наддніпрянщині та на західноукраїнських землях наприкінці XIX ст.
 • 2. Який регіон називали «українським П’ємонтом», «маленьким краєм із великою місією стати географічною базою і плацдармом визвольної боротьби всього українського народу»?
 • 3. Назвіть імена відомих діячів українського національного руху кінця XIX ст.
 • 4. Коли і де в Україні виникли перші політичні партії? Якими були їх програмні вимоги?

III. Вивчення нового матеріалу

1. Проблеми становлення та консолідації української нації

• Спільний проект

Використовуючи набуті раніше знання та матеріал підручника, складіть список проблем становлення та консолідації української нації. Учні по черзі висловлюють свої пропозиції, які вчитель фіксує на дошці. Після того, як список буде повним, учні отримують завдання — запропонувати шляхи вирішення цих проблем.

• Проблемне завдання

Наддніпрянський громадський діяч, історик Д. Дорошенко, який на початку літа 1914 р. приїхав у Галичину після десятирічньої перерви, був вражений досягненнями українського руху в цьому регіоні: «Як все повиростало, як розширилося! Коли я побачив львівських знайомих, почув їх настрої, дізнався про надії і плани, те просування, яке зробило українське життя в столиці краю за ці десять років, представилося мені досить ясно: українці вже ставали тут, у Галіції, державною нацією, вони вже були на дорозі до того, щоб відчувати себе господарями на своїй землі».

 • 1) Як у наведеному джерелі відображено становище українського національного руху в Галичині?
 • 2) Дайте визначення поняття «державна нація». Доведіть або спростуйте твердження Д. Дорошенка про те, що в Галичині українці «вже ставали державною нацією».

2. Процес політизації українського суспільства та визвольного руху.

• Робота з підручником

Опрацюйте матеріал підручника і наведіть приклади політизації українського суспільства та визвольного руху.

• Робота з джерелом

3. Українські та загальноросійські політичні партії

• Робота зі схемою

За матеріалом підручника складіть схему, яка б відображала основні течії національно-визвольного руху в Наддніпрянщині та політичні партії, які до них належали (див. схему). Дайте відповідь на запитання: яка течія була домінуючою в Україні? Чому?

• Робота в групах

Учні об’єднуються в п’ять груп, кожна з яких отримує завдання проаналізувати за підручником діяльність певної української партії, після чого від кожної групи виступає доповідач. У ході доповіді вчитель складає таблицю на дошці (див. с. 11), а учні — у зошитах.

До уваги вчителя!

Після поразки революції 1905—1907 рр. всі українські партії зазнали жорстоких переслідувань. За цих умов виникла нова політична організація Товариство українських поступовців (ТУП).

• Робота з підручником

Використовуючи матеріал підручника, проаналізуйте діяльність ТУП за планом:

 • 1) передумови створення організації;
 • 2) рік заснування;
 • 3) лідери;
 • 4) програмні вимоги та діяльність.

• Робота зі схемою

Опрацюйте матеріал підручника і складіть схему, яка б відображала російську та єврейську течії суспільного політичного руху в Наддніпрянській Україні (див. схему).

До уваги вчителя!

4. В. Липинський та український консерватизм

• Повідомлення учня

Заслухайте повідомлення про В. Липинського і складіть його історичний портрет.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

• Творче завдання

Напишіть твір-роздум на тему «Політичні сили в Наддніпрянщині на початку XX ст.: здобутки та прорахунки».

V. Домашнє завдання

П: ...

ІВЗ: Підготуйте повідомлення за темами: «Кривава неділя», «Життя і діяльність М. Аркаса».

До уваги вчителя!

Діяльність політичних партій

Назва партії та рік утворення

Лідери

Програмні положення та діяльність

Революційна українська партія (РУП). 1900

Д. Антонович,

Б. Камінський,

Л. Мацієвич,

М. Русов

Укладення М. Міхновським програми партії — «Самостійна Україна», у якій були обґрунтовані історичні права України на самостійне існування.

Згодом перехід на засади автономії.

Надання переваги марксистському соціалізму

Українська народна партія (УНП). 1902

М. Міхновський,

О. Макаренко

Партія виступала з позицій повної державної самостійності України

Орієнтація на національну інтелігенцію

Українська соціал-демократична спілка («Спілка»), 1904

М. Меленевський

Партія виступала з марксистських позицій.

Прагнення виражати інтереси всіх робітників України незалежно від їх національності.

Злиття в 1905 р. з меншовицькою фракцією РСДРП

Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП). 1905

B. Винниченко,

C. Петлюра,

М. Порш

Орієнтація на селян і робітників.

Прагнення поєднати марксизм із націоналізмом.

Вимога автономії для України

Українська демократично-радикальна партія (УДРП). 1905

А. Лотоцький,

Є. Чикаленко,

Б. Грінченко

Партія виникла в результаті злиття Української демократичної партії (УДП) та Української радикальної партії (УРП).

Відстоювання ліберально-демократичних позицій, ідеї встановлення в Російській імперії конституційної монархії, яка надала б Україні автономії у складі Росії

Роздавальний матеріал

Десять заповідей УНП (М. Міхновський)

 • 1. Одна, єдина, неподільна, від Карпат аж до Кавказу самостійна, вільна, демократична Україна — республіка робочих людей.
 • 2. Усі люди — твої браття, але москалі, ляхи, угри, румуни та жиди — се вороги нашого народу, поки вони панують над нами й визискують нас.
 • 3. Україна для українців! Отже, вигонь звідусіль з України чужинців-гнобителів.
 • 4. Усюди й завсігди уживай української мови. Хай ні дружина твоя, ні діти твої не поганять твоєї господи мовою чужинців-гнобителів.
 • 5. Шануй діячів рідного краю, ненавидь ворогів його, зневажай перевертнів-відступників...
 • 6. Не вбивай України своєю байдужістю до всенародних інтересів.
 • 7. Не зробися ренегатом-відступником.
 • 8. Не обкрадай власного народу, працюючи на ворогів України.
 • 9. Допомагай своєму землякові поперед усіх, держись купи.
 • 10. Не бери собі дружини з чужинців, бо твої діти будуть тобі ворогами, не приятелюй з ворогами нашого народу, бо ти додаєш їм сили й відваги, не накладай укупі з гнобителями нашими, бо зрадником будеш.

• Запитання та завдання

1) Проаналізуйте наведене джерело. Визначте його основну ідею.

2) Як називалася течія українського національно-визвольного руху, яку започаткував М. Міхновський? Як наведене джерело відображає процес політизацїї українського визвольного руху?

3) Поміркуйте, чи були реальними ці заповіді для втілення в життя. Із якими заповідями ви погоджуєтесь, а які — вважаєте неприйнятними? Чому?

4) Використовуючи довідкову літературу, складіть історичний портрет М. Міхновського.

5) Напишіть історичний твір-роздум на тему: «М. Міхновський — фундатор та ідеолог самостійницького напрямку в українському національно-визвольному русі».

Для нотаток