Серія «Конструктор уроку». «Історія України». 10 клас

Урок 30. Тематичне оцінювання за темою «Українська державність у 1917—1921 рр.»

Мета: визначити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу.

Тип уроку: урок контролю і корекції знань, навичок і вмінь.

І. Організаційна частина

• Повідомлення мети уроку та очікуваних результатів

Учитель пояснює учням правила виконання роботи, відповідає на запитання, що в них виникли. Роздає учням заздалегідь підготовлені та роздруковані завдання, які за своєю формою нагадують завдання зовнішнього незалежного оцінювання.

II. Виконання тестових завдань

1. Тестова контрольна робота

2. Урок тематичного оцінювання можна також провести за посібником: Святокум О. Є. Історія України. 10 клас: Комплексний зошит для контролю знань. — Вид-во «Ранок». — 2010.

III. Підсумки уроку

IV. Домашнє завдання

• Відповіді:

  • I варіант: 1В; 2Г; 3А; 4Б; 5В; 6Г; 7А; 8А; 9Б; 10В; 11. 1Г, 2В, 3Д, 4Б; 12. В, Б, Г, А
  • II варіант: 1В; 2Г; 3В; 4Г; 5А; 6Б; 7А; 8Г; 9А; 10Б; 11. 1В, 2Д, 3Г, 4Б; 12. Г, А, В, Б

Для нотаток

Додаткова література до уроку

1. Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України: Комплексний довідник. — X.: Вид-во «Ранок», 2009.

2. Земерова Т. Ю., Скирда І. М. Історія України у визначеннях, таблицях і схемах. 10—11 класи. — X.: Вид-во «Ранок», 2009.

3. Історія України. 10 клас: Атлас / Авт.-упоряд. О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — X.: Вид-во «Ранок», 2009.

4. Історія України. Документи. Матеріали / Упоряд. І. М. Скирда. — X.: Вид-во «Ранок», 2009.

5. Скирда І. М. Історія України. 10 клас: Експрес-контроль. — X.: Вид-во «Ранок», 2009.