Серія «Конструктор уроку». «Історія України». 10 клас

Урок 24. Західноукраїнська Народна Республіка

Мета: охарактеризувати процес створення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР), її внутрішню та зовнішню політику; охарактеризувати діяльність лідерів ЗУНР — Є. Петрушевича та К. Левицького; визначити причини, результат та наслідки польсько-української війни; проаналізувати процес поглинання Північної Буковини, Бессарабії та Закарпаття іноземними державами.

Очікувані результати: ...

Тип уроку: комбінований.

Поняття: «Листопадовий зрив», ЗУНР, Державний Секретаріат, «Акт злуки», УГА, польсько-українська війна.

Дати: 1 листопада 1918 р. — українське національне повстання у Львові; 10 листопада 1918 р. — проголошення ЗУНР; 22 січня 1919 р. — Акт злуки УНР та ЗУНР; червень 1919 р. — «Чортківська офензива».

Персоналії: Є. Петрушевич, К. Левицький.

І. Організаційна частина

II. Актуалізація опорних знань

• Бліцопитування

Виконати тест № 16.

III. Вивчення нового матеріалу

1. Повстання у Львові й утворення ЗУНР

• Робота з підручником

За допомогою підручника з’ясуйте, які події української історії дістали назву «Листопадовий зрив».

• Робота з джерелом

• Робота з картою

Покажіть на карті території, які увійшли до складу ЗУНР.

• Повідомлення учнів

Заслухайте повідомлення про Є. Петрушевича та К. Левицького і складіть історичні портрети.

2. Внутрішня та зовнішня політика ЗУНР

• Робота з таблицею

За матеріалом підручника складіть таблицю «Внутрішня та зовнішня політика ЗУНР» (див. с. 80).

3. Польсько-українська війна. Поглинання Північної Буковини, Бессарабії та Закарпаття іноземними державами

• Робота з джерелом

• Робота зі схемою

Складіть схему, яка б відображала поглинання західноукраїнських земель іноземними державами (див. с. 80).

IV. Закріплення вивченого матеріалу

• Завдання

Укажіть, у яких твердженнях ідеться про Є. Петрушевича?

 • Був командувачем збройних сил ЗУНР
 • Був першим головою Державного Секретаріату
 • Був обраний президентом ЗУНР
 • У роки Першої світової війни був ініціатором створення і головою Головної української ради
 • Був головою Української Національної Ради, яка проголосила ЗУНР
 • Після захоплення Польщею майже всієї Східної Галичини призначений диктатором Західної області УНР

• Робота з художнім твором

Поезія О. Колесси «Україні»

Гей! В Києві ревуть і дзвони, і гармати!

Мов полки прадідів воскресли з-під могил

І молодих, нових набрали сил,

Щоби ще раз за Тебе умирати!

Ти чуєш клич трембіти з Чорногори?

Ти чуєш зойк конання з-за Карпат?

Ти знаєш Галича журбу велику й горе?

Чи знаєш, як за братом тужить рідний брат?

 • 1) Яким подіям присвячена поезія О. Колесси?
 • 2) Коли відбулася описана в джерелі подія?
 • 3) Визначте історичне значення цієї події.
 • 4) Поясніть, чому Акт злуки так і не був утілений у життя.

До уваги вчителя!

Внутрішня та зовнішня політика ЗУНР

Внутрішня політика

Створення дієвих органів законодавчої й виконавчої влади в центрі та на місцях шляхом проведення демократичних виборів.

Закон про громадянство, проголошення української мови державною.

Земельна реформа, за якою земля відчужувалася від великих власників і передавалася земельним комітетам, термін наділення селян землею не встановлювався; за самочинне захоплення земель передбачалося покарання — ув’язнення, штрафи, втрата права на володіння землею.

Закон про 8-годинний робочий день.

Установлення державної монополії на продаж найважливіших продуктів.

Уведення національної валюти: гривні та карбованця.

Закон про основи шкільництва: дозвіл на заснування приватних шкіл, право національних меншин на школи з рідною мовою викладання.

Закон про національні меншини: гарантував їм 30 % місць у майбутньому парламенті. Створення Української галицької армії (УГА) на чолі з М. Омеляновичем-Павленком

Зовнішня політика

22 січня 1919 р. — проголошення в Києві Акта злуки ЗУНР і УНР (у життя втілений не був, але мав велике значення для збереження ідеї соборності України).

Укріплення міжнародних позицій (відкриття посольств та дипломатичних представництв у ряді країн).

Україно-польська війна

• Проблемне завдання

Аргументовано доведіть або спростуйте твердження дослідника Я. Дашкевича: «Історія ЗУНР — світлий промінь у найновішому минулому України. Традиції ЗУНР — свідчення незгасимого патріотизму нації».

V. Домашнє завдання

П: ...

ІВЗ: Підготувати повідомлення на теми «Діяльність X. Раковського», «Політичні погляди та діяльність лідерів повстанських загонів М. Григор’єва та Н. Махна», «Перший Зимовий похід армії УНР».

Роздавальний матеріал

Картка 1

Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель колишньої Австро-Угорської монархії (13 листопада 1918 р.)

Держава, проголошена на підставі права самоозначення народів Українською Національною Радою у Львові дня 19 жовтня 1918 р., обнимаюча весь простір бувшої Австро-Угорської монархії, заселений переважно українцями; має назву Західноукраїнська Народня Республіка... Простір Західно-Української Народньої Республіки покривається з українською суцільною етнографічною областю в межах бувшої Австро-Угорської монархії — то є з українською частиною бувших австрійських коронних країв Галичини з Володимирією і Буковини та з українськими частями бувших угорських столиць (комітатів): Спиш, Шариш, Земплин, Уг, Берег, Угоча і Марморош... Отся державна територія творить самостійну Західно-Українську Народню Республіку... Права влади іменем Західноукраїнської Народньої Республіки виконує весь її народ через своє заступництво, вибране на основі загального, рівного, безпосереднього тайного і пропорціонального права голосування без ріжниці пола. На сій основі мають бути вибрані установчі збори Західно-Української Народньої Республіки. До часу зібрання установчих зборів виконує всю власть Українська Національна Рада і Державний Секретаріат... Гербом Західно-Української Народньої Республіки є Золотий Лев на синім полі, обернений у свою праву сторону. Державна печать має довкола гербу напис: «Західноукраїнська Народня Республіка».

• Запитання та завдання

 • 1) Яку роль у проголошенні ЗУНР відіграла Українська Національна Рада?
 • 2) Кому мала належати влада в ЗУНР? Яким був механізм її здійснення?
 • 3) Яким органам належала влада в ЗУНР до скликання Установчих зборів?
 • 4) Який вигляд мав герб ЗУНР? Поясніть, чому саме такий.

Картка 2

1) С. Шухевич про відступ українських військ зі Львова

Добровольці, які напливали із сіл, не мали найменшого поняття про військову службу і потребували елементарного вишколу. Коли навіть із вояків давньої австрійської армії було добрих свідомих борців яких дві чи три сотні у Львові, то й вони не являли собою ніякої сили, бо хоч був це вояк знаменитий, але вишколений в окопах, у вуличних боях міста не являє собою найменшої вартості... тому просто чудово діяла тодішня команда Галицької Армії, удержуючи серед тих обставин Львів такий доволі довгий час.

2) А. Кравс про перебіг воєнних дій

Коли полковник Коссак повідомив мене, що прибуло 8 соток піхоти й півсотні їздців Наддніпрянців на чолі з полковником Кравчуком... Моїм планом було зайняти Хирів, завернувши на північ, посуватися на Перемишль... Точно о 7 почався наступ. Із початку все йшло досить в’яло, а десь коло полудня застриг наступ зовсім... 9 грудня наступ було продовжено... Та сталося неймовірне: наблизившись до Перемишля, бригада полковника Кравчука натрапила на опір невеликого польського гарнізону в передмісті фортеці над Сяном і, не приймаючи бою, відступила до Самбора... 13 грудня полковник Кравс дав наказ припинити бої за Перемишль.

3) М. Омелянович-Павленко про місію під головуванням генерала Бартелемі

...Вони приїхали удосвіта 22 лютого — вишколений поважний голова місії французький генерал Бартелемі, однорукий, сліпий на ліве око, без ступні ніг стрункий англієць генерал Картон, високий інтелігентного вигляду професор Лорд, рухливий чорнявий італійський майор Стабіле та гурт військових і цивільних... Зустріли їх на пероні вокзалу... Але вони повели себе нетактовно... стукаючи по столу кулаками, голова місії вимагав негайно припинити наступ і укласти перемир’я... Від імені Паризької конференції він представив проект ухвали, який передбачав припинення війни. А українським військам пропонувалось відійти на схід, за так звану лінію Бартелемі, яка проходила вздовж Бугу, тим більше до Польщі відходили Львів, Дрогобицько-Бориславський нафтовий район, значна частина Східної Галичини.

• Запитання та завдання

 • 1) Якими були причини польсько-українського конфлікту у Східній Галичині?
 • 2) На які переваги поляків у вуличних боях у Львові вказує С. Шухевич?
 • 3) Які труднощі виникли на шляху формування Української галицької армії?
 • 4) Використовуючи наведені джерела та матеріал підручника, охарактеризуйте перебіг воєнних дій польсько-української війни.
 • 5) Яку позицію щодо ЗУНР зайняли країни Антанти? Які території' відійшли Польщі згідно з рішенням Паризької мирної конференції?

Для нотатокПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.