Серія «Конструктор уроку». «Історія України». 10 клас

Урок 23. Директорія УНР. Відновлення Української Народної республіки

Мета: розкрити причини та наслідки приходу до влади Директорії; охарактеризувати внутрішню та зовнішню політику Директорії УНР; проаналізувати військові поразки УНР; виховувати повагу до історичного минулого своєї Батьківщини.

Очікувані результати: ...

Тип уроку: комбінований.

Поняття: УНС, Директорія, Трудовий конгрес, отаманщина.

Дати: 14 листопада 1918 р. — створення Директорії; 14 грудня 1918 р. — перехід влади до Директорії.

Персоналії: В. Винниченко, С. Петлюра.

І. Організаційна частина

II. Актуалізація опорних знань

• Бліцопитування

Виконати тест №15 посібника.

III. Вивчення нового матеріалу

1. Утворення Директорії. Ліквідація гетьманського режиму

• Робота зі схемою

 • 1) Коли було створено УНС?
 • 2) Проаналізуйте партійний склад УНС. Зробіть висновки.
 • 3) Яку позицію щодо гетьманської влади займав УНС?

• Робота з джерелом

• Повідомлення учнів

Заслухайте доповіді про лідерів Директорії В. Винниченка та С. Петлюру і складіть історичні портрети цих діячів.

2. Політичний та соціально-економічний курс Директорії. Трудовий конгрес

• Робота з джерелом

• Аналізуємо ситуацію

Зі спогадів О. Гольденвейзера про ситуацію в Києві за правління Директорії

...Відбулася по рахунку четверта зміна влади... Єдиним адміністративним заходом, яке Директорія не тільки здекларувала, а і провела,— це була заміна на магазинах російських назв українськими. У більшості випадках реформа обмежилась зміною орфографії. Усе місто в ці веселі дні було схоже на майстерню художника. Повсюди на вулицях були драбини, відра з фарбами. Особливі патрулі контролювали за виконанням наказу... Поряд із націоналізмом Директорія воскресила і змагання з більшовиками в лівизні. Питання державного ладу полишились не з’ясованими. Зрозумілим було те, що, виростаючи із народного моря повстання, вона повинна була і опертися на народні маси... Час Директорії для міста був і епохою насильства та кримінальщини. З усіх влад, що панували за ці чотири роки, ні при одній не розквітли так пишно напади, грабунки, здирства. Імпровізована армія Директорії була багата на різних авантюристів. Діяли останні звичним способом: примічали жертву, вривались до квартири і, приставляючи до виска револьвер, вимагали грошей, золота. Покидаючи квартиру жертви, при вході на дверях полишали пару ручних гранат, які часто виявлялись камуфляжем... Щоб отримати уявлення про повну картину життя Києва в ці дні, необхідно ще сказати і про постійний страх перед загрозою більшовицького наступу... Надії на українську армію не було. Кінцева катастрофа — зайняття Києва більшовиками — здавалась неминучою.

До уваги вчителя!

 • 1) Як змінилося життя в Києві за правління Директорії?
 • 2) Поміркуйте, яких помилок припустилася Директорія у внутрішній політиці.
 • 3) Що було спільного та відмінного в політиці більшовиків і Директорії!
 • 4) Чому О. Гольденвейзер називає армію Директорії «імпровізованою»?
 • 5) Поясніть, що таке «отаманщина». Якими були наслідки цього явища? Чому автор джерела вважав, що «надій на українську армію не було»?

3. Військові поразки УНР

• Робота з таблицею

За матеріалом підручника або розповіддю вчителя складіть таблицю «Основні напрямки міжнародної політики Директорії».

• Робота з картою

Використовуючи карту, простежте перебіг Другої війни радянської Росії проти УНР. З’ясуйте, якими були її результати та наслідки для України.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

• Робота в групах

 • I група: Порівняйте державний устрій за часів УЦР, Гетьманату та Директорії. Зробіть висновки.
 • II група: Порівняйте соціально-економічні заходи за часів УЦР, Гетьманату та Директорії. Зробіть висновки.

До уваги вчителя!

Основні напрямки міжнародної політики Директорії

Директорія та Антанта

Директорія і Польща

Директорія і радянська Росія

Початок окупації Півдня України військами Антанти (наприкінці 1918 р.).

Згода Антанти визнати Директорію за умови підпорядкування її військ генералу А. Денікіну (Директорія відмовилась від цієї пропозиції).

Спроба Директорії витіснити війська Антанти, але зазнала поразки

Відновлення Польської держави в листопаді 1918 р.

Заявка керівником Польської держави Ю. Пілсудським територіальних претензій до України.

Початок окупації західноукраїнських земель польською армією

Невизнання Раднаркомом Росії Директорії вищим органом влади в Україні.

Марні спроби Директорії зупинити агресію радянської Росії дипломатичним шляхом.

Початок Другої війни радянської Росії проти УНР

V. Домашнє завдання

П: ...

ІПЗ: Підготувати доповіді за темою «Життя та діяльність лідерів ЗУНР — Є. Петрушевича та К. Левицького».

Додаткова література до уроку

1. Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України: Комплексний довідник. — X.: Вид-во «Ранок», 2009.

2. Земерова Т. Ю., Скирда І. М. Історія України у визначеннях, таблицях і схемах. 10—11 класи. — X.: Вид-во «Ранок», 2009.

3. Історія України. 10 клас: Атлас / Авт.-упоряд. О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — X.: Вид-во «Ранок», 2009.

4. Історія України. Документи. Матеріали / Упоряд. І. М. Скирда. — X.: Вид-во «Ранок», 2009.

5. Скирда І. М. Історія України. 10 клас: Експрес-контроль. — X.: Вид-во «Ранок», 2009.

Роздавальний матеріал

Картка 1

Із праці С. Ковалевського «По джерелах боротьби: Спомини. Враження. Рефлексії»

Визначними постатями були В. Винниченко та С. Петлюра... але між ними існував давній антагонізм, який не міг не відбитись на ефективності діяльності Директорії... Соціаліст Ф. Швець... тверезий політик, людина інтелігентна з досить широким кругозором... йому бракувало політичного досвіду й ґрунтовного знання політичної проблеми східної Європи. Він не мав теж ширшого масштабу в політичному думанні, що є необхідною передумовою політичного і державного діяча в переломній добі... Макаренко... міг би бути використаний для праці в якімсь департаменті адміністрації, але в ніякім разі як один із співвирішальних членів найвищого державного органу... Андрієвський... до того часу взагалі не був відомий ширше в політично свідомих колах, а потім виявилося, що він цілком не надався на своє відповідальне становище... Вони не мали, крім Винниченка та Петлюри, ніякої практики в центральній державній роботі, не мали відповідних теоретичних студій із ділянки науки про державну адміністрацію... Навіть обидва вище згадані державники були визначними в інших ділянках: Винниченко в літературі і публіцистиці марксизму, а Петлюра в літературній критиці та публіцистиці.

• Запитання та завдання

 • 1) Коли, за яких умов та з якою метою було створено Директорію?
 • 2) Яким був її склад? Випишіть до зошита прізвища членів Директорії.
 • 3) Яку характеристику членам Директорії дає автор джерела?
 • 4) На які слабкі сторони створеного уряду вказує С. Ковалевський?

Картка 2

Із декларації Директорії Української Народної Республіки (26 грудня 1918 р.)

Героїчним поривом українського озброєного трудового народу зметено з лиця Землі Української руйнуюче поміщицько-монархічне панування — гетьманщину... Відновлено національно-персональну автономію, що забезпечує право кожної нації на вільне життя...

До повного вирішення земельної реформи Директорія Української Народньої Республіки оголосила, що всі дрібні селянські господарства і всі трудові господарства залишаються в користуванні попередніх їх власників непорушними, а решта земель переходить у користування безземельних і малоземельних селян, а в першу чергу тих, хто пішов у військо Республіки для боротьби з гетьманом. Верховне порядкування цією землею належить Директорії Української Народньої Республіки. Ця постанова стосується також до монастирських, церковних і казенних земель. Для переведення реформи організовано народні Земельні Управи...

Постановою 9 грудня Директорія одмінила всі закони й постанови гетьманського уряду у сфері робітничої політики. Відновлено восьмигодинний робочий день. Знов установлено колективні договори, право коаліцій і страйків, а також усю повноту прав робітничих фабричних комітетів...

Директорія є тимчасова верховна влада революційного часу. Одержавши на час боротьби силу й право управління державою від... трудящого народу, Директорія передасть свої повноваження тому ж самому народові... Влада в Українській Народній Республіці повинна належати лише клясам працюючим — робітництву й селянству... Кляси не трудові, експльоататорські, які живляться й розкошують із праці кляс трудових, кляси... не мають права голосу в порядкуванню державою...

Директорія пропонує:

1. Трудовому селянству, що перше одгукнулось на поклик Директорії та встало зі зброєю в руках до бою з панством, по всій Україні з’їхатись у губернії і вибрати своїх делегатів на Конгрес Трудового Народу України...

2. Міському робітництву вибрати від фабрик, майстерень, заводів, контор та інших установ людської праці своїх делегатів на Конгрес Трудового Народу України...

3. Трудовій інтелігенції, що безпосередньо працює для трудового народу, себто: робітникам на полі народньої освіти, лікарським помішникам, народнім кооперативам, служачим у конторах та інших установах так само вибрати своїх представників на Конгрес Трудового Народу України.

Місце й час одкриття праці Конгресу, а також норми виборів до нього Директорія оповіщає окремою інструкцією. Конгрес Трудового Народу України матиме всі верховні права і повновласть усі питання соціального, економічного та політичного життя Республіки... Конгрес Трудового Народу має вирішити форми влади як на місцях, так і в центрі...

Усі форми спекуляції Директорія нищитиме безпощадно, не зупиняючись перед карами військового часу... Так само Директорія пильно дбатиме, щоб негайно трудові маси були задоволені предметами першої необхідности...

У сфері міжнародніх відносин Директорія стоїть на ґрунті цілковитого нейтралітету і бажання мирного співжиття з народами всіх держав...

• Запитання та завдання

 • 1) У чому полягала суть аграрної політики Директорії! Як вона була сприйнята українським населенням?
 • 2) Висловте власну думку щодо позбавлення виборчих прав «нетрудового населення». Дайте оцінку цього заходу Директорії.
 • 3) Якому органу Директорія планувала передати вищу владу в державі? Якими мали бути його повноваження?
 • 4) Визначте основні заходи політичного та соціально-економічного курсу Директорії. Дайте їх оцінку.