Серія «Конструктор уроку». «Історія України». 10 клас

Урок 21. Мирний договір у Брест-Литовську

Мета: визначити причини, зміст та наслідки укладення мирного договору у Брест-Литовську між УНР і Німеччиною та її союзниками; проаналізувати вступ військ Німеччини та Австро-Угорщини на територію УНР; охарактеризувати політику окупантів щодо України; виховувати повагу до історичного минулого своєї Батьківщини.

Очікувані результати: ...

Тип уроку: комбінований.

Поняття: Брест-Литовський мирний договір, Конституція УНР, президент.

Дати: 27 січня (9 лютого) 1918 р. — Брест-Литовський мирний договір між УНР і державами німецько-австрійського блоку; 18 лютого 1918 р. — початок наступу німецьких військ на Східному фронті; 3 березня 1918 р. — підписання Брестського мирного договору між РСФРР і Німеччиною; 7 березня 1918 р. — повернення УЦР до Києва.

Персоналії: С. Голубович, О. Чернін, Л. Троцький.

І. Організаційна частина

II. Актуалізація опорних знань

• Бліцопитування

Виконати тест №14 посібника. Запитання.

Пригадайте, за яких умов розпочалися переговори УНР із державами німецько-австрійського блоку.

III. Вивчення нового матеріалу

1. Мирний договір у Брест-Литовську між УНР і державами німецько-австрійського блоку

• Пошук інформації

Зі спогадів О. Севрюка

Переговори добігали вже кінця. Власне кажучи, вони вже скінчилися, бо в усіх спірних питаннях досягли згоди й треба було тільки порозумітися щодо редакції деяких статей договору... 6 січня ми заснули з легшим серцем, бо нарешті нібито вдалося переконати графа Черніна в тому, що Центральна Рада все ще в Києві, і він остаточно згодився підписати мир. «Остаточно?!» За весь короткий час нашого знайомства ми кілька разів мали вже нагоду переконатися, що в лексиконі графа,— одного з останніх магиканів старої австрійської аристократії й салонного дипломата — цього слова не повинно б бути. Отож 7-го вранці почув я враз від нього телефоном, що він вирішив — і Троцький із цим погодився! — послати на Україну комісію з метою встановити, чи дійсно в Києві все ще існує влада Центральної Ради... Минуло кілька годин. Враз знову при телефоні Чернін. — Пане Севрюк! З комісії нічого не вийде. Той Троцький, що вранці годився, тепер уже відмовився дати свого делегата... Решта дня 7-го і ввесь день 8 лютого пройшли на останні приготування. Почалось 9-го лютого... Коли ми увійшли в залу, світло й магній осліпили нас; затріскотіли фотографічні й фільмові апарати. Ми на хвилинку спинилися. Всі делегати стояли коло своїх місць, інші кількома рядами за ними; повна вщерть зала; військові форми всіх ґатунків зброї з усіх армій Центральних Держав,— золото і срібло, медалі, різнокольорові стяжки... Після двох коротким промов... урочисто перейшли до підписання договору. З представників Центральних Держав першим підписав фон Кільман. Перший на першому міжнародному акті Незалежної України підписав я, після мене М. Любинський і М. Левитський...

• Повідомлення учнів

Заслухайте короткі довідки про автора джерела О. Севрюка, керівника делегації радянської Росії Л. Троцького, австрійського дипломата О. Черніна.

• Запитання

 • 1) Про яку подію йдеться у спогадах О. Севрюка?
 • 2) Як проходили переговори між українською делегацією та представниками німецько-австрійського блоку? Чим ускладнювався їх перебіг?
 • 3) Коли було підписано згаданий у спогадах договір? У якій обстановці відбувалося підписання договору?
 • 4) Поясніть, чому укладення цієї угоди мало велике значення для молодої Української держави.

• Робота з картою

Порівняйте за допомогою карти (атласу) кордони УНР за умовами Брест-Литовського договору із кордонами сучасної України. Зробіть висновки.

• Робота з джерелом

2. Вступ військ Німеччини та Австро-Угорщини на територію УНР

• Робота з картою

Простежте на карті (в атласі), як відбувалося звільнення українських територій від більшовиків за допомогою австро-угорських військ.

• Робота з підручником

Випишіть основні заходи УЦР після повернення до Києва. Розкрийте суть останніх рішень Центральної Ради.

• Робота з джерелом

• Аналізуємо інформацію

Із «Київських спогадів» О. Гольденвейзера

...Німці з першого дня не ховали своїх намірів. Згідно з домовленістю, вони повинні були отримати з України 60 мли пудів зерна, 400 мли штук яєць, 2,75 мли пудів великої рогатої худоби (живою вагою), 3 млн пудів цукру, а також регулярно їм мали постачатись овочі, фураж, руди... Для забезпечення цих поставок їм потрібно було «встановити лад» в Україні... Німці намагались організувати експорт товарів у широкому масштабі... У Києві відкривались контори різних торговельних організацій... І хоча їм не вдалося вивезти тієї кількості продовольства, на яку вони розраховували, усе ж у перші місяці вони були на вершині своєї могутності... Вони не могли терпіти всього того, що йшло в розріз із їхніми планами... І тому окупаційній владі досить скоро довелося втрутитись у наші внутрішні справи... Рада номінально полишалась верховним органом української державності. Але з моменту приходу німецьких військ вона фактично не мала ні влади, ні впливу...

 • 1) Якою була основна мета перебування німців на території У країни?
 • 2) Як складалися відносини між УЦР та окупаційною владою?
 • 3) Як змінився авторитет Центральної Ради після її повернення до Києва?

• Проблемне завдання

Прокоментуйте думку свідка подій М. Могилянського з приводу політики німців щодо України: «Узагалі німці гралися з Україною так, як кішка грається з мишкою: то лапкою придавить, то відпустить і дасть можливість трошки побігати і задовольнитись ілюзією свободи, у той же час пильнуючи, щоб здобич не втекла зі столу хижака-переможця». Підтвердьте фактами таку політику окупаційної влади щодо України.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

• Історична гра «Так чи ні!»

 • 1. Українську делегацію на переговорах у Брест-Литовську очолював М. Грушевський. (Ні)
 • 2. Брест-Литовський договір був укладений між УНР та країнами німецько-австрійського блоку. (Так)
 • 3. Цей договір був укладений 9 лютого 1918 р. (Так )
 • 4. За умовами Брест-Литовського договору Україна мала увійти до складу Німецької імперії. (Ні)
 • 5. Німецька адміністрація не втручалася у внутрішні справи України, її повністю задовольняла політика УЦР. (Ні)
 • 6. Брест-Литовський договір був великим успіхом української дипломатії, адже поклав початок міжнародному визнанню УНР. (Так)

V. Домашнє завдання

П: ...

ПЗ: Визначити здобутки та прорахунки УЦР, дати власну оцінку її діяльності.

ТЗ: Твір-роздум на тему «Чи були альтернативи Брест-Литовському договору?»

Для нотаток

Роздавальний матеріал

Картка 1

Із мирного договору між УНР і Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією, Туреччиною (9 лютого 1918 р.)

Тому, що Український Народ у протягу сучасної світової війни проголосив себе незалежним і виразив бажане привернути мирний стан між Українською Народньою Республікою і державами, що перебувають у війні з Росією, постановили правительства Німеччини, Австро-Угорщини, Болгарії і Туреччини заключити мировий договір із правительством Української Народньої Республіки... Українська Народня Республіка з одної і Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія і Туреччина з другої сторони заявляють, що воєнний стан між ними покінчений. Сторони, що заключують договір, зрікаються взаімно звороту їх воєнних коштів, себто державних видатків на проваджене війни, як також звороту їх воєнних шкіл... Воєнні полонені з обох сторін будуть відпущені до дому... Сторони, які заключують договір, зобов’язуються взаїмно нав’язати негайно господарські зносини і устроїти обміну товарів на підставі слідуючих постанов: До 31 липня біжучого року треба буде переводити взаїмну обміну лишків найважнійших сільськогосподарських і промислових виробів для покриття біжучих потреб.

• Запитання та завдання

 • На яких умовах було підписано мир між УНР та країнами Четверного союзу?

Картка 2

Із Конституції Української Народної Республіки (29 квітня 1918 р.)

1. Відновивши своє державне право, яко українська Народня Республіка, Україна... проголосила себе і нині єсть державою суверенною, самостійною і ні від кого незалежною.

2. Суверенне право в Українській Народній Республіці належить народові України, цебто громадянам УНР всім разом.

3. Це своє суверенне право народ здійснює через Всенародні Збори України.

4. Територія УНР неподільна, і без згоди Всенародних Зборів у 2/3 голосів присутніх членів не може відбутися ніяка зміна в границях Республіки...

6. Націям України УНР дає право на впорядкування своїх культурних прав у національних межах. ...

12. Громадяне в УНР рівні у своїх громадянських і політичних правах. Уродження, віра, національність, освіта, майно, оподаткування не дають ніяких привілеїв у них. Ніякі титули в актах і діловодстві УНР вживатися не можуть.

14. Громадянин УНР і ніхто інший на території її не може бути покараний смертю...

15. Домашнє огнище признається недоторканим...

16. Установлюється листова тайна....

17. Громадянин УНР і ніхто інший на території її не може бути обмежений в правах слова, друку, сумління, організації, страйку, скільки він не переступає при тім постанов карного права.

• Запитання та завдання

 • 1) За яких умов було затверджено Конституцію УНР?
 • 2) Доведіть, що Конституція УНР мала демократичний характер.
 • 3) Поміркуйте, чи можливо було за тих політичних умов реалізувати одне з головних положень цього документа: «Україна... єсть державою суверенною, самостійною і ні від кого незалежною».
 • 4) Чому Конституцію УНР не було втілено в життя?