Серія «Конструктор уроку». «Історія України». 10 клас

Урок 14. Початок Української революції

Мета: визначити причини Української революції; назвати політичні партії в підросійській Україні та визначити їхні завдання й цілі; охарактеризувати процес створення Української Центральної Ради (УЦР); проаналізувати початок українізації армії.

Очікувані результати: ...

Тип уроку: комбінований.

Поняття: Українська революція, УЦР, автономісти, самостійники.

Дати: 27 лютого 1817р. — Лютнева революція в Росії; 4 березня 1917 р. — утворення УЦР; 5—8 травня 1917 р. — І Всеукраїнський військовий з’їзд.

Персоналії: М. Грушевський, С. Петлюра, М. Міхновський

І. Організаційна частина

II. Актуалізація опорних знань

• Бліцопитування

Виконати тест №10 посібника.

• Робота з твором художньої літератури

Стрілецький марш

В горах грім гуде, хоч зима паде,

Землю спороли гармати,

Гримить війна, дуднить луна,

Дрожать ранені Карпати.

Хто живий, вставай боронити край,

Вкритий огнем і мерцями,

Не буде тобі сумно у борбі

Між січовими стрільцями!

Лютий кат прийшов проливати кров,

Взяти народ наш в неволю

І море сліз у край приніс,

Розбій, і смерть, і недолю.

Та вступився кат із верхів Карпат,

Втік, наче вовк, манівцями

Або тут і впав, як у бій попав

Із Січовими стрільцями.

Січові стрільці — за свій край борці,

За всю рідню і свободу,

За них борба — се їх журба

І дорогого народу.

І ряди могил не візьмуть їх сил,

Ворог тут б’є з серцями;

Лицаря уб’є — думка ожиє

Між січовими стрільцями.

 • 1) Як наведене джерело відображає бойовий дух січовиків? Як у пісні відображено національну свідомість та патріотизм стрільців, їхнє ставлення до України? Поміркуйте, чому січові стрільці були оспівані в народних піснях.
 • 2) Про які негативні наслідки Першої світової війни для українства йдеться в стрілецькому марші?

III. Вивчення нового матеріалу

1. Початок Української революції

• Завдання

Спираючись на розповідь учителя або матеріал підручника, визначте причини Української революції. Запишіть їх у зошит.

• Робота з додатковою літературою

2. Політичні партії в підросійській Україні

• Робота з підручником

Опрацюйте матеріал підручника і випишіть основні політичні партії, які діяли в Наддніпрянській Україні в 1917 р.

Коротко охарактеризуйте їхні політичні погляди та програми.

3. Утворення Центральної Ради (ЦР)

• Робота з джерелом

• Повідомлення учня

Заслухайте повідомлення на тему «Життя та діяльність голови УЦР М. Грушевського» і складіть історичний портрет цього історичного діяча.

• Робота зі схемою

 • 1) Поясніть, хто такі «автономісти» і «самостійники».
 • 2) За допомогою схеми проаналізуйте склад УЦР. Партії якого спрямування в ній переважали?
 • 3) Поміркуйте, прихильників якої течії на початку Української революції було більше. Поясніть чому.

4. Початок українізації армії

• Робота з джерелами

IV. Закріплення вивченого матеріалу

• Завдання (заздалегідь підготовлене на дошці)

Укажіть, у яких твердженнях ідеться про М. Грушевського.

 • Був ініціатором створення та головою ТУП, створеного в 1908 р.
 • Автор праці «Відродження націй»
 • Входив до складу Тимчасового уряду
 • Був головою УЦР, першим в історії України президентом
 • Автор брошури «Самостійна Україна»
 • Видатний український історик, автор багатотомної фундаментальної праці «Історія України-Руси», академік, автор понад 2000 наукових праць
 • Голова Наукового товариства ім. Т. Шевченка, головний редактор «Літературно-наукового вісника»

До уваги вчителя!

Воєнні дії на території України в роки Першої світової війни

V. Домашнє завдання

П: ...

ТЗ: ...

 • 1) Підготувати статтю до тогочасної української газети про І Всеукраїнський військовий з’їзд, визначити історичне значення цієї події.
 • 2) 19 березня 1917 р. в Києві відбулася грандіозна національна демонстрація. Напишіть до тогочасної київської газети статтю про ці події. Дайте власну оцінку цим подіям.

ІВЗ: Підготувати повідомлення на тему «Життя та діяльність голови Генерального Секретаріату В. Винниченка».

Роздавальний матеріал

Картка 1

Із праці В. Солдатенка «Українська революція. Історичний нарис»

За характером Українська революція була національно-демократичною, у своїй стратегічній меті органічно поєднувала завдання національного відродження і державотворення з необхідністю соціальних зрушень в інтересах широких мас українства. Провідники революції мали на меті забезпечити всі можливості для повнокровного розвитку українського народу, для вільної та ефективної життєдіяльності кожного члена суспільства... У запропонованій... концепції революції втілилися віковічні прагнення українського народу, традиції визвольної боротьби, кращі ідейні надбання славних синів і дочок нескореної нації: кирило-мефодіївців, М. Драгоманова, І. Франка, Лесі Українки та ін. ... Визначальним стержнем... стала боротьба за досягнення величної мети — відродження української нації в усіх без винятку проявах її існування та розвитку економічному, політичному, державотворчому, духовному. Керманичі революції вважали, що повномасштабне розв’язання проблеми немислиме без його органічного зв’язку з нагальними соціальними перетвореннями на користь більшості нації — трудівників. Наріжними основами концепції революції стали прагнення до демократичних завоювань... запровадження української державності... здійснити перетворення, що впритул підвели б до соціалістичного ладу...

• Запитання та завдання

 • 1) Які завдання стояли перед Українською революцією? Які перетворення планували її керманичі?
 • 2) Пригадайте, що вам відомо про «кращі ідейні надбання» кирило-мефодіївців, М. Драгоманова, І. Франка, Лесі Українки.
 • 3) У чому полягали «наріжні основи концепції» української революції?
 • 4) Аргументовано доведіть або спростуйте твердження: «За характером Українська революція була національно-демократичною».

Картка 2

Із газетного повідомлення про створення Центральної Ради (березень, 1917 р.)

Учора відбулося вельми багатолюдне зібрання членів різних українських організацій. На зібранні цьому всі організації об’єдналися й увійшли до складу комітету «Центральна рада». До цього комітету приєдналася також й українська молодь. Зібранням відправлені вітальні телеграми голові ради міністрів кн. Львову та міністру юстиції Керенському з висловлюванням сподівання, що у вільній Росії будуть задоволені всі законні права українського народу. У Київ очікується приїзд громадського діяча професора Михайла Грушевського, засланого в адміністративному порядку в Симбірськ... Ужиті заходи зі звільнення греко-католицького митрополита Шептицького, а також із повернення з далекого Сибіру... всіх українців-галичан.

Відновлюється закрите адміністрацією українське товариство «Просвіта». Випуск газети «Рада» тимчасово затримується з причин суто технічного характеру. Газета вийде цими днями. Найближчим часом готується відкриття в Києві української гімназії.

• Запитання та завдання

 • 1) Як було утворено Українську Центральну Раду? Хто входив до її складу?
 • 2) Про які «законні права українського народу» йдеться в наведеному джерелі? Чи міг російський Тимчасовий уряд із ними змиритися?
 • 3) Пригадайте, що вам відомо про діяльність М. Грушевського та А. Шептицького.
 • 4) Які зміни відбулися в суспільно-політичному житті України з утворенням УЦР та початком Української революції?
 • 5) У чому полягало історичне значення створення Української Центральної Ради?

Картка 3

1) Із праці В. Винниченка «Відродження нації» про початок українізації армії

...Недержавні нації, знаючи, якою силою є державні почуття, а особливо тільки пробуджені, хотіли ним змінити армію... Вони хотіли поставити за нею інші кулемети, які б вогнем любові до своєї землі, до своєї нації стримували б вояків на позиціях... Солдата треба було запалити життєвою, наочною любов’ю. А для цього треба було розділити армію по національностях і кожну національну армію поставити на її землі..., поближче до рідних околиць... Тоді б солдат реально бачив необхідність не пускати ворога на його землю, до його близьких і дорогих людей.

2) Із праці О. Щусь «Всеукраїнські військові з'їзди» про Перший Всеукраїнський військовий з'їзд

...Перший Всеукраїнський військовий з’їзд та його рішення мали важливе значення для розвитку національного руху в цілому на Україні та поза її межами. Одночасно він сприяв зростанню національної свідомості військових-українців і відіграв значну роль у розгортанні боротьби за створення національних частин.

• Запитання та завдання

 • 1) Яким чином розпочався процес українізації армії? Визначте історичне значення цієїподії.
 • 2) Чи поділяєте ви наведену позицію В. Винниченка? Свою відповідь аргументуйте.
 • 3) Використовуючи наведені матеріали й підручник, охарактеризуйте процес формування українських військових сил, випишіть до зошита його основні етапи.
 • 4) Яке місце в процесі українського державотворення відводилося формуванню власних збройних сил?