Серія «Конструктор уроку». «Історія України». 10 клас

Урок 11. Україна напередодні війни. Ставлення населення і політиків до війни

Мета: охарактеризувати ставлення населення і політиків до війни; проаналізувати процес створення і діяльності Головної української ради та Союзу визволення України; охарактеризувати процес формування легіону Українських січових стрільців та визначити історичне значення цієї події.

Очікувані результати: ...

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Поняття: світова війна, геополітичні плани, Антанта, Троїстий союз, ГУР, СВУ, легіон УСС.

Дати: 1914—1918 рр. — Перша світова війна; 1 серпня 1914 р. — Німеччина оголосила війну Росії; створення ГУР; 4 серпня 1914 р. — створення СВУ; серпень 1914 р. — згода австрійського уряду на створення легіону УСС.

Персоналії: К. Левицький, М. Галущинський, Д. Донцов, А. Жук, В. Дорошенко, С. Петлюра.

І. Організаційна частина

II. Актуалізація опорних знань

• Запитання та завдання

1. Пригадайте, яким було становище українських земель напередодні Першої світової війни.

2. У процесі суперництва за розподіл світу напередодні Першої світової війни сформувалися два угруповання. Пригадати з курсу всесвітньої історії їхні назви.

3. Укажіть, які країни входили до складу Антанти, а які до складу Троїстого союзу:

 • 1) Австро-Угорська імперія
 • 2) Англія
 • 3) Російська імперія
 • 4) Німеччина
 • 5) Італія
 • 6) Франція

(Завдання заздалегідь підготовлене на дошці.) Укажіть країни, до складу яких входили українські землі. Зробіть висновок.

Антанта

Троїстий союз

III. Вивчення нового матеріалу

1. Україна в геополітичних планах країн Антанти та Троїстого союзу

• Проблемне завдання

Сучасні історики В. А. Смолій та В.С. Степанов відзначають, що «через своє особливе геополітичне становище Україна з неминучістю потрапляла до сфери першочергових інтересів ворогуючих коаліцій, ставала одним із неодмінних об’єктів обопільних розрахунків і зазіхань, а відтак — і одним з епіцентрів майбутнього воєнного протиборства».

 • 1) Поясніть значення поняття «геополітика».
 • 2) Складіть схему, яка б відображала плани ворогуючих держав щодо України.

2. Ставлення населення Наддніпрянщини і політиків до війни

• Робота з таблицею

Спираючись на розповідь учителя та матеріал підручника, заповніть таблицю «Позиція політичних партій та населення Наддніпрянщини щодо війни» (див. с. 32).

3. Ставлення до війни населення Західної України та політичних партій

• Робота з історичними джерелами

• Робота з таблицею

Користуючись підручником та історичними джерелами, заповніть таблицю «Ставлення до війни населення Західної України та політичних партій».

До уваги вчителя!

Позиція політичних партій та населення Наддніпрянщини щодо війни

Політична сила

Позиція щодо війни

ТУП

Закликало до підтримки Російської імперії, сподіваючись на надання автономії Україні в майбутньому, пізніше перейшло на позиції нейтралітету

УСДРП

Відбувся розкол: група на чолі з С. Петлюрою закликала підтримати воєнні зусилля Росії у війни; група на чолі з В. Винниченком засудила війну та відстоювала ідею автономії України

Карпато-Руський визвольний комітет

Створений в Києві емігрантами з Галичини. Він виступав за возз’єднання всіх українських земель у складі Російської імперії, поширював серед галичан заклики зустрічати російські війська як визволителів

Комітет Всеросійського союзу земств і міст

Створений із метою підтримки російської армії. Членами комітету були відомі представники українського національного руху — А. Вязлов, Д. Дорошенко, А. Ніковський

Ставлення до війни населення Західної України та політичних партій

Назва організації

Лідери

Програмні засади та діяльність

ГУР (утворена 1 серпня 1914 р.)

К. Левицький,

М. Павлик,

М. Ганкевич

Захист інтересів українців в Австро-Угорщині в умовах Першої світової війни.

Підтримка австрійського уряду у війні.

Активна участь у формуванні українських військових підрозділів — Українських січових стрільців (УСС)

СВУ (утворений 4 серпня 1914 р.)

Д. Донцов,

A. Жук,

B. Дорошенко

та ін.

Утворення самостійної Української держави у формі конституційної монархії.

Заснування демократичного устрою, надання рівних прав і свобод представникам усіх національностей.

Співпраця з урядами Німеччини та Австро-Угорщини з метою завдання поразки Росії, на руїнах якої «встане Вільна Самостійна Україна». Допомога військовополоненим українцям (створення окремих таборів для українських військовополонених, участь у формуванні українських дивізій сірожупанників і синьожупанників); культурно-просвітницька робота (видання періодичної преси з історії та сучасного становища України; створення українських установ, організацій тощо)

4. Формування легіону Українських січових стрільців

• Аналізуємо інформацію

Важливим заходом ГУР стало створення легіону УСС — зародка майбутньої української армії.

• До легіону УСС записалося близько 30 тис. добровольців, але австрійський уряд обмежив їхню кількість 2,5 тис.

• У серпні 1914 р. австрійці передали для легіону УСС 1000 гвинтівок системи Верндля, які ще в 1888 р. були зняті з озброєння.

• Зі спогадів К. Трильовського: «Раз підслухали наші стрільці таку телефонну розмову графа Лямезана з полковником Граніловичем... «То що ти думаєш,— питав Гранілович,— було б найліпше зробити з українським легіоном? Розігнати?» — «Ні,— відповів Лямезан,— нехай ліпше сам вигине!».

 • 1) Поясніть, чому австрійський уряд обмежив кількісний склад легіону УСС.
 • 2) З'ясуйте ставлення австрійського командування до українського стрілецтва. Чим ви можете пояснити таку позицію?

• Повідомлення учнів

Заслуховуються повідомлення учнів за темою «Політичні погляди та діяльність лідерів легіону УСС — М. Галущинського та Д. Вітовського».

IV. Закріплення вивченого матеріалу

• Проблемне завдання

Прокоментуйте твердження українського історика Л. П. Нагорної: «Світова війна стала для українського народу новим актом трагедії і водночас початком доби національного самоствердження». Чи згодні ви з думкою історика?

V. Домашнє завдання

П: ...

ТЗ: Українському народові припали до душі стрілецькі пісні. Ознайомтеся за додатковими джерелами з їхнім змістом. Спробуйте поповнити стрілецький пісенник, склавши пісню, яка могла б дістати популярність серед «усусів».

Роздавальний матеріал

1) Із «Маніфесту Головної української ради»

Ми не є прихильники війни, ми разом з цілим культурним світом уважаємо мир найціннійшим добром людскости. Але бувають в історії держав і народів хвилі, коли війна являється неминуча... Війни хоче цар російський, самодержавний володар імперії, яка є історичним ворогом України. Царська імперія протягом трьох століть веде політику, яка має за ціль відобрати поневоленій Україні національну душу і зробити український нарід частею російського народу. Царський уряд відобрав українському народови його найсвятійше право,— право рідної мови. В царській Росії нинішного дня найбільше поневолений — український нарід... Ненаситність царської імперії загрожує також нашому національному життю. ...Ідучи війною на австро-угорську монархію, Росія грозить загладою також українському національному життю, яке знайшло охорону в конституційнім ладі австрійської держави. Побіда Росії мала би принести українському народови австро-угорської монархії те саме ярмо, у якім стогне 30 міліонів українського народу в російській імперії... Побіда австро-угорської монархії буде нашою побідою. І чим більше буде поражение Росії, тим швидше виб’є година визволення України... Нехай на руїнах царської імперії зійде сонце вільної України.

2) Із «Нашої платформи» Союзу визволення України

...Об’єктивна історична конечність вимагає, аби між західною Європою і Московщиною повстала самостійна українська держава. Потрібне се для осягнення і утривалення європейської рівноваги, є се в інтересі народів австро-угорської держави, а передовсім в інтересі німецького народу в обох цісарствах, а для українського народу було б се здійсненнєм вікових його мрій... Національно-політичною платформою Союзу є державна самостійність України... Формою правління самостійної української держави має бути конституційна монархія, з демократичним внутрішнім устроєм політичним, однопалатною системою законодавства, горожанськими, язиковими і релігійними свободами для всіх національностей і віросповідань, з самостійною українською церквою... Одночасно зі збудуванням самостійної української держави має бути переведена радикальна аграрна реформа на користь селянства.

• Запитання та завдання

 • 1) Як у першому документі обґрунтовується необхідність підтримки Австро-Угорщини Головною українською радою у війні? Наскільки переконливими, з вашої точки зору, є ці аргументи?
 • 2) Яким чином у другому джерелі обґрунтовується необхідність створення незалежної Української держави? Яку державу у війні підтримував СВУ? Чому?