Серія «Конструктор уроку». «Історія України». 10 клас

Урок 10. Тематичне оцінювання за темою «Україна на початку XX ст.»

Мета: визначити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу.

Тип уроку: урок контролю і корекції знань, навичок і вмінь.

І. Організаційна частина

II. Виконання тестових завдань

• Повідомлення мети уроку та очікуваних результатів

Учитель пояснює учням правила виконання роботи, відповідає на запитання, що в них виникли. Роздає учням заздалегідь підготовлені та роздруковані завдання, які за своєю формою нагадують завдання зовнішнього незалежного оцінювання. Ці завдання пропонуються у двох варіантах.

1. Тестова контрольна робота

2. Урок тематичного оцінювання можна також провести за посібником: Свято кум О. Є. Історія України. 10 клас. Комплексний зошит для контролю знань. — Вид-во «Ранок», 2010.

• Відповіді:

  • I варіант: 1Г; 2Б; 3Б; 4В; 5А; 6А; 7В; 8Б; 9Г; 10В; 11. 1Д, 2Г, 3Б, 4А; 12. В, Г, А, Б
  • II варіант: 1Б; 2В; 3А; 4Г; 5Г; 6А; 7А; 8Б; 9В; 10В; 11. 1Д, 2Г, 3А, 4Б; 12. В, Г, Б, А

Для нотаток

Додаткова література до уроку

1. Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України: Комплексний довідник. — X.: Вид-во «Ранок», 2009.

2. Земерова Т. Ю., Скирда І. М. Історія України у визначеннях, таблицях і схемах. 10—11 класи. — X.: Вид-во «Ранок», 2009.

3. Історія України. 10 клас: Атлас / Авт.-упоряд. О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — X.: Вид-во «Ранок», 2009.

4. Історія України. Документи. Матеріали / Упоряд. І. М. Скирда. — X.: Вид-во «Ранок», 2009.

5. Скирда І. М. Історія України. 10 клас: Експрес-контроль. — X.: Вид-во «Ранок», 2009.