Розробки уроків. Історія України. 11 клас. Профільний рівень

УРОК №13

Тема. Повторювально-узагальнювальний урок за темою «Україна в Другій світовій війні (1939—1945 рр.)».

Мета: повторити, узагальнити і закріпити матеріал із теми; проконтролювати знання, уміння і навички учнів; забезпечити самостійність виконання завдань; виховувати почуття поваги до історичного минулого своєї держави.

Тип уроку: перевірка й облік знань, умінь і навичок.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

• Тестові завдання

Варіант 1

І рівень

1. Укажіть, коли гітлерівські війська захопили Київ.

А у серпні 1941 р.

Б у вересні 1941 р.

В у жовтні 1941 р.

Г у листопаді 1941 р.

2. Укажіть прізвище командувача німецькою групою армій «Південь».

А Е. Кох

Б В. Кейтель

В Г. Рундшедт

Г А. Йодль

3. Укажіть прізвище президента АН УРСР, який очолював науково-технічний комітет сприяння обороні.

А Є. Патон

Б Б. Патон

В О. Богомолець

Г В. Філатов

II рівень

4. Дайте визначення поняття «колабораціонізм».

5. Укажіть правильні твердження.

Гітлерівський план «Ост» передбачав: 1) надання Україні автономних прав у складі Третього рейху; 2) перетворення України на «життєвий простір німецької нації»; 3) перетворення України на самостійну державу під протекторатом Третього рейху; 4) здійснення значних соціально-економічних перетворень в Україні одночасно з повним підпорядкуванням її економіки потребам гітлерівської Німеччини; 5) повне винищення неарійського населення.

6. Назвіть військові операції, у результаті яких радянською армією було звільнено від німецько-нацистських окупантів Правобережну Україну та західноукраїнські землі.

III рівень

7. Розкрийте історичне значення оборони Києва (1941 р.)

8. Заповніть таблицю, указавши у відповідному стовпчику порядковий номер події: 1) танкова битва в районі Рівне—Дубно—Луцьк—Броди; 2) битва за Дніпро; 3) завершення визволення України; 4) створення УПА; 5) визволення Криму; 6) загибель командувача Південно-Західним фронтом М. Кирпоноса; 7) визволення Донбасу; 8) звільнення з концтабору С. Бендери та його сподвижників; 9) III надзвичайний великий збір ОУН; 10) звільнення Закарпаття.

1941 р.

1942 р.

1943 р.

1944 р.

IV рівень

9. Який жанр був домінуючим у діяльності українських художників у роки війни і чому саме? Відповідь проілюструйте прикладами.

10. Яку долю готував А. Гітлер Україні та її жителям? Свої твердження доведіть фактами.

11. Чому напередодні та на початку Другої світової війни ОУН погодилася на співробітництво з нацистською Німеччиною?

Варіант 2

I рівень

1. Укажіть, коли була завершена окупація України гітлерівськими загарбниками.

А 1941 р.

Б 1942 р.

В 1943 р.

Г 1944 р.

2. Укажіть, хто очолював «Поліську Січ».

А Т. Чупринка (Р. Шухевич)

Б Т. Бульба (Боровець)

В А. Шептицький Г С. Бандера

3. Укажіть, коли та військами якого Фронту було звільнено Київ від гітлерівських загарбників.

А 19 вересня 1941 р. військами Південно-Західного фронту

Б 6 листопада 1943 р. військами 1-го Українського фронту

В 28 жовтня 1944 р. військами 4-го Українського фронту

Г 9 травня 1945 р. військами Південно-Західного фронту

II рівень

4. Дайте визначення поняття «Східний вал».

5. Укажіть правильні твердження.

Радянізація західноукраїнських областей у 1939—1941 рр. передбачала: 1) створення Західноукраїнської Народної Республіки; 2) приведення всіх сфер життя у відповідність зі зразками на Сході України; 3) виселення всього польського населення у східні райони СРСР; 4) репресії проти противників радянської влади; 5) підготовка території і населення до німецької окупації.

6. Назвіть країни, у визволенні яких від гітлерівського панування брали участь війська чотирьох українських фронтів.

III рівень

7. Визначте історичне значення оборони Одеси (1941 р.) та Севастополя (1941—1942 рр.).

8. Заповніть таблицю, указавши у відповідному стовпчику порядковий номер події: 1) створення чотирьох українських фронтів; 2) напад Німеччини та її союзників на СРСР; 3) створення «Поліської Січі»; 4) створення рейхскомісаріату Україна; 5) «Волинська трагедія»; 6) початок боїв між УПА і радянськими військами; 7) операція «Концерт»; 8) Керченсько-Феодосійська операція Червоної армії; 9) створення Української Головної Визвольної Ради; 10) початок партизанського руху в Україні.

1941 р.

1942 р.

1943 р.

1944 р.

IV рівень

9. Розкрийте суть «Волинської трагедії».

10. Чи мала Україна шанс вибороти незалежність у роки Другої світової війни? Свою думку обґрунтуйте.

11. Чим було зумовлена відсутність єдності в русі Опору на території України?

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

УРОК №14 — РЕЗЕРВНИЙ