Розробки уроків. Історія України. 11 клас. Профільний рівень

УРОК №94

Тема. Повторювально-узагальнювальний урок за темою «Становлення незалежної України (1991—1994 рр.)».

Мета: повторити, узагальнити і закріпити матеріал із теми; проконтролювати знання і навички учнів; забезпечити самостійність виконання завдань; виховувати почуття поваги до історичного минулого своєї держави.

Тип уроку: перевірка й облік знань, умінь і навичок.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

• Тестові завдання

І рівень

1. Укажіть дату обрання першого Президента незалежної України.

А 16 липня 1990 р.

Б 19 серпня 1991 р.

В 24 серпня 1991 р.

Г 1 грудня 1991 р.

2. Укажіть дату прийняття Конституції незалежної України.

А 28 квітня 1994 р.

Б 24 травня 1995 р.

В 28 червня 1996 р.

Г 28 червня 1997 р.

3. Укажіть, яка з подій відбулася 1 вересня 1996 р.

А початок ринкових реформ в Україні

Б початок роздержавлення землі

В надання населенню України дозволу на купівлю і продаж землі

Г запровадження національної валюти

4. Укажіть дату підписання Україною «Хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО».

А 1996 р.

Б 1997 р.

В 1998 р.

Г 1999 р.

5. Установіть хронологічну послідовність подій.

А прийняття воєнної доктрини України

Б заснування Збройних сил України

В затвердження Державного Гімну України

Г затвердження Державного Прапора України

6. Запишіть дати наведених подій.

... р. — прийняття Закону УРСР «Про мови»

... р. — перший мітинг під синьо-жовтими прапорами

... р. — «Живий ланцюг»

... р. — перший шахтарський страйк

7. Укажіть, коли Верховна Рада України ухвалила «Акт проголошення незалежності України».

А 28 червня 1990 р.

Б 16 липня 1990 р.

В 2 серпня 1990 р.

Г 24 серпня 1991 р.

II рівень

8. Що стало головною причиною дострокових виборів ВРУ та Президента в 1994 р.?

9. Підкресліть у переліку чинники, що сприяли відродженню релігійного життя в незалежній Україні: 1) зняття заборони на релігійне життя, реальні гарантії свободи совісті; 2) перетворення церкви на державну структуру; 3) загострення соціально-економічних, політичних, національних, екологічних та інших проблем; 4) втрата суспільством старих ідеологічних орієнтирів; 5) пошук духовної опори в житті, відновлення традиційних духовних цінностей; 6) прагнення церкви відігравати провідну роль у політичному житті.

10. Установіть хронологічну послідовність подій.

А започаткування акції «Вставай, Україно!»

Б обрання Л. Кучми Президентом України

В укладення Конституційного договору

Г запровадження гривні

III рівень

11. Виконайте одне із запропонованих завдань.

1) Заповніть таблицю «Президентство Л. Кравчука і Л. Кучми».

Характеристика

Л. Кравчук

Л. Кучма

Здобутки

Прорахунки

2) Складіть розгорнутий план за темою «Зовнішня політика незалежної України».

IV рівень

12. Виконайте одне із запропонованих завдань.

1) Охарактеризуйте зміни в соціальній структурі українського суспільства, які відбувалися за роки незалежності.

2) Проаналізуйте розвиток культури в Україні за роки незалежності. Відповідь проілюструйте прикладами.

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

УРОК №95 — РЕЗЕРВНИЙПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.