Розробки уроків. Історія України. 11 клас. Профільний рівень

Тема 4. Україна в період загострення кризи радянської системи

УРОКИ №38—39

Тема. Україна і світ.

Мета: охарактеризувати економічні відносини з країнами Західної Європи, Азії, Африки; шляхи співпраці з північноамериканською діаспорою; дати оцінку діяльності України в ООН і світових організаціях; удосконалювати навички роботи з картою, історичними документами, складання текстових таблиць; виховувати в учнів патріотичні почуття.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, карта «Україна в період застою (1964—1985 рр.)», «Політична карта світу», атлас.

Основні терміни і поняття: «Празька весна», «застій», РЕВ, ООН, «соціалістична співдружність», діаспора.

Основні дати і події: 1945 р. — створення ООН; 1949 р. — створення РЕВ; 1955 р. — створення Організації Варшавського договору; 1968 р. — «Празька весна».

Очікувані результати: після цього уроку учні зможуть: простежити економічний зв'язок із країнами Західної Європи, Азії, Африки; на основі різних джерел інформації з'ясовувати шляхи співпраці з діаспорою Канади, Бразилії; працювати з історичною картою, аналізувати зв'язки України з іншими державами; працювати з контурною картою.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

Учитель оголошує учням тему й основні завдання уроку.

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Економічні відносини з країнами Західної Європи, Азії і Африки

• Розповідь учителя

У середині 1960—1980-х рр. розширилися межі міжнародної діяльності України, зріс її авторитет серед країн міжнародного співтовариства, виникли нові форми співробітництва. Але на міжнародній арені Україна змушена була йти у фарватері зовнішньої політики Москви. Вона була членом більш ніж 40 міжнародних організацій, укладала економічні і торговельні договори. Українські паливно-сировинні ресурси експортувалися на невигідних для країни умовах, за дуже низькими цінами. Трактувалися такі дії як «інтернаціональний обов’язок».

Розширювались економічні та культурні зв’язки з країнами-членами Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ). Україна експортувала промислове обладнання, металопрокат, чавун, вугілля, залізну руду, надавала необхідну технічну допомогу у спорудженні сотень народногосподарських об’єктів. Країни РЕВ відправляли в Україну трамваї, тролейбуси, вантажні автомобілі, різноманітне технічне обладнання, вироби хімічної та електротехнічної промисловості, товари народного споживання, сільськогосподарську продукцію тощо. Проте економічне й науково-технічне співробітництво України, як і інших республік СРСР, із країнами-членами РЕВ часто негативно позначалося на розв’язанні господарських проблем. Нові економічні проблеми намагалися вирішити за допомогою Комплексної програми соціалістичної економічної інтеграції, довгострокових цільових програм, а також Комплексної програми науково-технічного прогресу. Наприклад, із соціалістичних країн Україна отримувала готову продукцію, а їм постачала енергоносії та сировину за цінами, значно нижчими від світових.

Активнішими були відносини з країнами Східної та Центральної Європи в царині культури. В Україні навчалися тисячі зарубіжних студентів. Відбувався обмін викладачами. Твори українських письменників перекладали в Болгарії, Румунії, Угорщині, НДР та інших країнах. На гастролі туди регулярно виїжджали музичні й театральні колективи.

На жаль, широко пропаговані принципи інтернаціоналізму часом тлумачилися цинічно і злочинно. Прикладом цього є введення військ Організації Варшавського договору в Чехословаччину 1968 р.

Імперська політика центру часто змушувала Україну йти на невиправдані втрати.

Україна в ООН завжди виступали проти політики неоколоніалізму, зокрема, українська делегація рішуче вимагала виведення ізраїльських військ з окупованих у 1967 р. арабських земель; надавала велику допомогу країнам, що визволялися з-під колоніальної залежності. Українські підприємства поставляли свою продукцію в 70 країн світу.

Зусилля української дипломатії були спрямовані на підтримку політики радянського керівництва, яке змагалося за вплив в Африці та країнах Південної Америки зі США. Анголі, Мозамбіку, Нікарагуа, Лівії радянська сторона постачала переважно різні види озброєння нібито на підтримку їхньої класової боротьби. Унаслідок цього до влади там приходили диктаторські режими, які спиралися на добре озброєну армію, але нічого не могли вдіяти з розваленою економікою. Українську дипломатію з вини центру було втягнуто в кампанію підтримки кривавої війни в Афганістані. І до сьогодні невідома точна кількість загиблих у цій війні як українців, так і представників інших народів СРСР. Офіційні дані недостовірні, неточні. Остаточно не з’ясовані мотиви введення радянських військ в Афганістан.

2. Україна в ООН і світових спеціалізованих організаціях. Співробітництво в межах РЕВ

• Розповідь учителя

Із 1957 р. Україна здійснювала співробітництво з організацією МАГАТЕ — Міжнародним агентством з атомної енергетики; із 1970 р. — зі Всесвітньою організацією інтелектуальної власності; із 1954 р. — з ЮНЕСКО — Організацією Об’єднаних Націй з питань освіти, науки, культури.

Розширювались економічні та культурні зв’язки з країнами-членами РЕВ. Україна експортувала промислове обладнання, металопрокат, чавун, вугілля, залізну руду, надавала необхідну технічну допомогу у спорудженні сотень народногосподарських об’єктів. Країни РЕВ відправляли в Україну трамваї, тролейбуси, вантажні автомобілі, різноманітне технічне обладнання, вироби хімічної та електротехнічної промисловості, товари народного споживання, сільськогосподарську продукцію тощо. Проте економічне й науково-технічне співробітництво України, як і інших республік СРСР, з країнами-членами РЕВ часто негативно позначалося на вирішенні господарських проблем. Нові економічні проблеми намагалися вирішити за допомогою Комплексної програми соціалістичної економічної інтеграції, довгострокових цільових програм, а також Комплексної програми науково-технічного прогресу. Наприклад, із соціалістичних країн Україна отримувала готову продукцію, а їм постачала енергоносії та сировину за цінами, значно нижчими від світових.

Активнішими були відносини з країнами Східної та Центральної Європи в царині культури. В Україні навчалися тисячі зарубіжних студентів. Відбувався обмін викладачами. Твори українських письменників перекладали в Болгарії, Румунії, Угорщині, НДР та інших країнах. На гастролі туди регулярно виїжджали музичні й театральні колективи.

3. Діяльність північноамериканської діаспори

• Розповідь учителя

Діаспора — об’єднання людей однієї національності, які проживають за межами країни свого походження, своєї історичної батьківщини. За межами України на той час проживали близько 11 млн українців. Північноамериканська діаспора в США становить 730 тис., у Канаді — 530 тис. осіб, Бразилії — 500 тис. осіб, Аргентині — 250 тис. осіб. Хоча українці складають лише 3% населення Канади, вони досягли значних успіхів у соціально-економічній, політичній та культурній сферах. Центрами українства в Канаді є Едмонтон (Канадський інститут українських студій), Вінніпег, Торонто, де діють кафедри українознавства.

• Повідомлення учнів

Теми: «Участь українців у культурному житті Канади», «Українці в Бразилії», «Діяльність Канадського інституту українських студій».

IV. ОСМИСЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

• Бесіда

1. Які напрямки міжнародної політики України сприяли зміцненню миру?

2. Визначте ставлення української дипломатії до подій на Близькому Сході, у Чехословаччині, Південній Америці.

• Робота з таблицею

Складіть синхроністичну таблицю.

Україна і світ у 1960—1980-х рр.

Події у світі

Зовнішня політика України

• Робота з контурною картою

Позначте на контурній карті країни, з якими Україна здійснювала співробітництво через РЕВ.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель аналізує й оцінює роботу учнів на уроці.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте відповідний матеріал підручника.

2. Підготуйте повідомлення про Л. Брежнєва, П. Шелеста, В. Щербицького (окремим учням).