Розробки уроків. Історія України. 11 клас. Профільний рівень

УРОК №36

Тема. Повторювально-узагальнювальний урок за темою «Україна в умовах десталінізації (1956—1964 рр.)».

Мета: повторити, узагальнити і закріпити матеріал із теми; проконтролювати знання, уміння і навички учнів; забезпечити самостійність виконання завдань; виховувати почуття поваги до історичного минулого своєї держави.

Тип уроку: перевірка й облік знань, умінь і навичок.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

• Тестові завдання

Варіант І

1. Укажіть дату входження Криму до складу УРСР.

А листопад 1953 р.

Б лютий 1954 р.

В березень 1955 р.

Г квітень 1956 р.

2. Укажіть прізвище партійного діяча, який став першим секретарем ЦК КПУ в 1953 р.

А М. Хрущов

Б О. Кириченко

В М. Підгорний

Г Т. Строкач

3. Укажіть подію зі всесвітньої історії, яка збіглася в часі з XX з’їздом КПРС.

А «Празька весна» в Чехословаччині

Б антирадянське повстання в Угорщині

В Берлінська криза Г Карибська криза

4. Укажіть особливість розвитку дисидентського руху в Україні.

А активна підтримка дисидентів робітниками та селянами

Б бажання повалити більшовицьку владу в Україні

В захист дисидентами прав і свобод людини

Г здійснення терористичних актів проти керівництва України

5. Укажіть назву найбільш відомої дисидентської групи, яка виникла в 1958 р. на Львівщині.

А Об’єднана партія визволення України

Б Молодіжна національна організація

В Український революційний центр

Г Українська робітничо-селянська спілка

6. Укажіть причину протестів і зростання соціальної активності національної інтелігенції в період десталінізації.

А політика русифікації

Б зародження дисидентського руху

В освоєння цілинних і перелогових земель

Г нестача товарів першої необхідності

7. Укажіть причини виникнення дисидентського руху.

1 розгортання науково-технічної революції

2 критика культу особи Сталіна

3 політика русифікації

4 обмеження національного, культурного, духовного життя українського суспільства

5 припинення «холодної війни» із Заходом

6 політика десталінізації, яка сприяла поліпшенню внутрішньополітичної ситуації в Україні

7 практично бездержавний статус України у складі СРСР

8. Установіть відповідність між прізвищами історичних осіб та їх характеристиками.

1 О. Гончар

2 М. Амосов

3 С. Параджанов

4 В. Глушков

А визначний вірменський та український кінорежисер, режисер фільму «Тіні забутих предків»

Б академік, директор Інституту кібернетики АН УРСР

В письменник, автор роману «Собор»

Г відомий хірург, розробив нові методи лікування серцевих захворювань

Д президент Академії Наук УРСР

9. Установіть хронологічну послідовність подій.

А початок широкомасштабного житлового будівництва

Б призначення П. Шелеста на посаду першого секретаря ЦК КПУ

В XX з’їзд КПРС Г утворення раднаргоспів

10. Назвіть повноваження новоутворених органів управління промисловістю.

11. Визначте зміст реформ, здійснених у сільському господарстві України.

Варіант 2

1. Укажіть дату усунення М. Хрущова від влади.

А червень 1962 р.

Б грудень 1963 р.

В жовтень 1964 р.

Г вересень 1965 р.

2. Укажіть прізвище відомого українського академіка, який у 1962 р. очолив Академію наук УРСР.

А Б. Патон

Б О. Палладій

В В. Глушков

Г М. Амосов

3. Укажіть подію зі всесвітньої історії, яка збіглася в часі з космічним польотом Ю. Гагаріна.

А Карибська криза

Б початок війни у В’єтнамі

В зведення Берлінської стіни

Г створення Європарламенту

4. Укажіть особливість десталінізації в другій половині 1950-х — першій половині 1960-х рр.

А надання дозволу пересічним громадянам вільно виїжджати за кордон

Б недопущення критики культу особи Сталіна В реабілітація жертв репресій

Г прагнення СРСР припинити «холодну війну» із Заходом

5. Укажіть назву територіального органу управління народним господарством, створеного у 1957 р.

А Вища Рада Народного Господарства СРСР

Б Рада Міністрів УРСР

В Рада Народного Господарства УРСР

Г Рада Міністрів СРСР

6. Укажіть причину різкого спаду сільськогосподарського виробництва наприкінці 1950-х — у першій половині 1960-х рр.

А проведення політики екстенсивного розвитку сільського господарства

Б освоєння цілинних і перелогових земель

В зниження адміністративно-командного тиску на колгоспи

Г різке підвищення заробітної плати колгоспникам

7. Укажіть характерні ознаки змін у духовному житті України наприкінці 1950-х — на початку 1960-х рр.

1 послаблення ідеологічного тиску на культуру

2 видавництво книг, газет, журналів лише українською мовою

3 пом’якшення цензури

4 створення різноманітних художніх, літературних об’єднань

5 зростання політичної та національної самосвідомості молодих представників культури

6 посилення русифікації культури України

7 реабілітація несправедливо репресованих діячів української культури

8. Установіть відповідність між прізвищами видатних українських діячів та галузями їх діяльності.

1 Б. Патон

2 Н. Рибак

3 К. Данькевич

4 Т. Юра

А Український композитор

Б Український театральний режисер

В Президент АН УРСР

Г Відомий український письменник

Д Відомий український художник-карикатурист

9. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Суд у Львові над членами дисидентської організації Л. Лук’яненком та І. Кандибою

Б Входження Криму до складу УРСР

В Відкритий лист політв’язнів українців до ООН

Г Призначення першим секретарем ЦК КПУ П. Шелеста

10. До яких заходів вдавався тоталітарний режим щодо представників українського національного руху в 1960-х рр.?

11. Визначте основні напрямки діяльності шістдесятників в Україні.

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Випереджальне завдання. Підготуйте повідомлення за темами: «Участь українців у культурному житті Канади», «Українці в Бразилії», «Діяльність Канадського інституту українських студій» (кільком учням).

УРОК №37 — РЕЗЕРВНИЙПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.