Розробки уроків. Історія України. 10 клас. Рівень стандарту

Розробки уроків. Історія України. 10 клас. Рівень стандарту

Посібник складено відповідно до чинної навчальної програми з історії України (рівень стандарту) для загальноосвітніх навчальних закладів. Видання містить розробки уроків, зокрема тематичного оцінювання, додатковий матеріал до розповіді вчителя, фрагменти історичних джерел та запитання до них, цікаві факти тощо.

Для вчителів історії та студентів історичних факультетів.

Тема 1. Україна на початку XX ст.

Урок №1. Вступ до першого періоду новітньої історії України

Урок №2. Соціально-економічний розвиток українських земель

Урок №3. Суспільно-політичне життя в Наддніпрянській Україні

Урок №4. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях

Урок №5. Події революції 1905—1907 рр. в Україні

Урок №6. Наддніпрянська Україна в 1907—1914 рр.

Урок №7. Культура України на початку XX ст.

Урок №8. Церковне життя

Урок №9. Семінарське заняття за темою «Україна на початку XX ст.»

Урок №10. Узагальнення знань учнів за темою «Україна на початку XX ст.»

Тема 2. Україна в роки Першої світової війни. Початок Української революції

Урок №11. Перша світова війна та український національний рух

Урок №12. Воєнні дії на території України в 1914—1915 рр.

Урок №13. Воєнні дії на території України в 1916 — на початку 1917 р.

Урок №14. Початок Української революції

Урок №15. Проголошення автономії України

Урок №16. Семінарське заняття за темою «Україна в роки Першої світової війни. Початок Української революції»

Урок №17. Узагальнення знань учнів за темою «Україна в роки Першої світової війни. Початок Української революції»

Тема 3. Український державотворчий процес (1917—1921 рр.)

Урок №18. Українська Народна Республіка

Урок №19. Українська Держава. Гетьман П. Скоропадський

Урок №20. Директорія УНР

Урок №21. Західноукраїнські землі у боротьбі за національне визволення 1918—1919 рр.

Урок №22. Боротьба за владу в Україні у другій половині 1919 р.

Урок №23. Українська Соціалістична Радянська Республіка наприкінці 1919 — на початку 1920 р.

Урок №24. Україна у 1920 р. Радянсько-польська війна і Україна

Урок №25. Семінарське заняття за темою «Український державотворчий процес (1917—1921 рр.)»

Урок №26. Узагальнення знань учнів за темою «Український державотворчий процес (1917—1921 рр.)»

Тема 4. Культура і духовне життя в Україні 1917—1921 рр.

Урок №27. Національно-культурне будівництво за часів УЦР

Урок №28. Національно-культурне будівництво за часів Української Держави П. Скоропадського та Директори УНР

Урок №29. Культурний процес за радянської влади

Урок №30. Узагальнення знань учнів за темою «Культура і духовне життя в Україні 1917—1921 рр.»

Тема 5. Історія рідного краю 1900—1921 рр.

Урок №31. Історія рідного краю 1900—1914 рр.

Урок №32. Історія рідного краю у роки Першої світової війни та Української революції

Урок №33. Історія рідного краю у 1918—1921 рр.

Уроки №34—35. Узагальнення за темою «Історія рідного краю 1900—1921 рр.». Завдання до теми. Резервна година