Розробки уроків. Історія України. 10 клас. Суспільно-гуманітарний профіль

УРОК № 39 (58)

Тема. Практичне заняття за темою «Соціально-економічна політика УЦР».

Мета: розвивати вміння учнів отримувати нові знання, використовуючи різні джерела інформації; виховувати в них інтерес до національної історії.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

Обладнання: підручник, хрестоматія, стінна карта «Початок визвольних змагань українського народу. Утворення Української Народної Республіки (березень 1917 — березень 1918 р.)», атлас.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПРАКТИЧНА РОБОТА (ДІЛОВА ГРА)

На початку уроку учні об’єднуються в п’ять груп. Кожна група отримує завдання, яке після обговорення (виконання) представляє усно (здає письмову роботу).

• Група №1 (оптимісти)

Дана група повинна назвати всі позитивні моменти у діяльності УЦР. Необхідно перерахувати всі питання, які намагалася розв’язати УЦР; показати її успіхи у вирішенні окремих проблем.

• Група №2 (песимісти)

Дана група повинна виокремити всі питання, проблеми, які не були розв’язані УЦР. Необхідно показати невдачі в розв’язанні УЦР окремих питань соціально-економічного, політичного розвитку України; продемонструвати політичну ангажованість, догматизм, некомпетентність лідерів УЦР у справі розбудови держави.

• Група №3 (об'єктивісти)

Дана група повинна лише констатувати факти з діяльності УЦР на тлі загальноросійських і світових подій (дати, рішення), не роблячи оцінок дій.

• Група №4 (емоційні)

Дана група повинна оцінити події, що відбулися, з емоційного боку. Необхідно описати емоції та почуття громадськості, учасників революції; з’ясувати: хто був задоволений результатами революційних змін, а хто — ні; які події викликали найбільше емоціональне піднесення; що пригнічувало позитивні зрушення; якими були сподівання і прагнення людей.

• Група № 5 (філософи)

Дана група повинна підготувати роздуми: наскільки адекватною була політика УЦР у тих умовах, чи можливо було взагалі реалізувати незалежність України; чи винесли якісь уроки лідери УЦР із своїх помилок, чи намагалися їх виправити.

• Довідка, документи для опрацювання

За своєю суттю соціально-економічна політика УЦР була соціалістичною. Основні її положення викладені у Платформі української делегації на Демократичній нараді, Третьому універсалі та роз’ясненні до нього, Четвертому універсалі, аграрному законі від 13 лютого (31 січня) 1918 р., постановах та рішеннях Генерального Секретаріату та Ради Народних Міністрів.

• Література

Верстюк В. Українська Центральна Рада: Навчальний посібник. — К., 1997.

Винниченко В. Відродження нації. — Ч. І. — Киів-Відень, 1920.

Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації. XIX—XX століття. — К., 1996.

Грушевський М. Новий період історії України. — К., 1992.

Гунчак Т. Україна. Перша половина XX століття. — К., 1993.

Дорошенко Д. Історія України. 1917—1923 рр. — Т. 1: Доба центральної Ради. — Ужгород, 1932.

Копиленко О. Л. «Сто днів» Центральної Ради. — К., 1992.

Нагаєнко І. Історія Української держави двадцятого століття. — К., 1993.

Рубльов О. С., Реєнт О. П. Українські визвольні змагання 1917—1921 рр. — К., 1999.

Солдатенко В. Ф. Українська революція. — Ч. 1—2. — К., 1997, 1999.

Хміль І. В. На шляху відродження української державності (український національний конгрес-з’їзд 6—8 квітня 1917 р.). — К., 1994.

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель робить узагальнюючий висновок на основі роботи груп; дає оцінку діяльності УЦР.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити відповідний параграф підручника.