Розробки уроків. Історія України. 10 клас. Суспільно-гуманітарний профіль

УРОКИ № 29—30 (42—43)

Тема. Узагальнення знань учнів за темою «Україна в Першій світовій війні (1914—1917 рр.)».

Мета: повторити, узагальнити, закріпити й оцінити знання, отримані учнями впродовж вивчення теми; розвивати їхні вміння і навички, сформовані на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується внаслідок осмислення учнями розглянутих подій і формування позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення своїх знань.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий з елементами оцінювання знань учнів.

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти, ілюстративний і дидактичний матеріал, що використовувалися впродовж вивчення теми.

Методичні рекомендації щодо проведення уроку-узагальнення наведені в розробці уроків № 7—8*.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель повідомляє учням тему, основні завдання уроку та знайомить із запланованими формами роботи.

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Учитель стисло нагадує провідні ідеї теми, основні процеси та явища історичного розвитку України, з якими учні познайомилися впродовж її вивчення.

• Вступна бесіда

1. Вивчення якої теми ви завершили? Якими є її хронологічні межі?

2. Які зміни відбулися у розглянутий період в різних сферах розвитку України?

3. Порівняйте процеси, що відбувалися в цей час у Європі та Україні.

• Запитання і завдання

1. Складіть перелік подій, пов’язаних із розвитком України в роки Першої світової війни, які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів: геополітика, репресії, концентраційний табір, Союз визволення України, Головна українська рада, депортація, тактика «спаленої землі», інтернування, біженство.

3. На історичній карті покажіть: а) українські землі, на які, відповідно до своїх геополітичних планів, висували претензії країни — учасниці Антанти і Троїстого союзу; б) як у роки Першої світової війни змінювалася лінія фронту на українських землях; в) місця, пов’язані з бойовим шляхом легіону (полку) Українських січових стрільців; г) які західноукраїнські землі були окуповані російськими військами у 1914—1917 рр.

4. Висловіть власне судження про місце України в планах воюючих сторін.

5. Як Перша світова війна вплинула на зростання української національної свідомості?

6. Проаналізуйте ставлення до війни українських громадсько-політичних діячів у Російській та Австро-Угорській імперіях. Якою є ваша оцінка їхньої діяльності?

7. Які з розглянутих подій економічного, політичного і соціально-культурного життя України в період Першої світової війни є основними, а які — другорядними? Обґрунтуйте свою точку зору.

8. На основі аналізу історичних джерел та власної дослідницько-пошукової діяльності охарактеризуйте вплив Першої світової війни на особливості життя вашого регіону.

• Тестові завдання за темою

1. Хто був автором декларації ТУП «Війна та українці»?

А М. Грушевський

Б С. Петлюра

В В. Винниченко

Г Д. Дорошенко

2. Яку організацію утворили 14 серпня 1914 р. у Львові українські політичні емігранти з Наддніпрянщини?

А Загальна українська рада

Б Головна українська рада

В Союз визволення України

Г «Карпато-Русский освободительный комитет»

3. Хто був першим керівником Тимчасового військового генерал-губернаторства Галичини і Буковини?

А Г. Бобринський

Б Ф. Трепов

В О. Брусилов

Г Л. Корнілов

4. У якому році відбувся бій за гору Маківку за участю Українських січових стрільців?

А 1914

Б 1915

В 1916

Г 1917

5. У якому році відбувся Брусиловський прорив?

А 1914

Б 1915

В 1916

Г 1917

6. Скільки осіб було мобілізовано в роки Першої світової війни до армії з Наддніпрянщини?

А 1,5 млн

Б 2,5 млн

В 3,5 млн

Г 4,5 млн

7. Скільки українців перебувало в австрійському концентраційному таборі Талергоф у листопаді 1914 р.?

А 2500

Б 5700

В 3700

Г 4500

8. Хто був першим головою Союзу визволення України?

А Д. Дорошенко

Б А. Жук

В Д. Донцов

Г М. Меленевський

9. Як називається примусове, за наказом державної влади, виселення осіб чи груп населення, а інколи й народів із місць постійного проживання?

А депортація

Б інкорпорування

В інтернування

Г асиміляція

10. У якому році було створено Перший полк УСС як самостійну військову одиницю в складі 55-ї австрійської дивізії?

А 1914

Б 1915

В 1916

Г 1917

11. Яку назву мав журнал, що був друкованим органом полку УСС?

А «Діло»

Б «Сурми»

В «Шляхи»

Г «Трембіта»

12. Якою була кількість селянських виступів у Наддніпрянщині в період від серпня 1914 до початку 1917 р.?

А близько 100

Б понад 160

В близько 200

Г понад 230

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підсумовує роботу учнів на уроці й оцінює її результативність. Доцільно також акцентувати увагу на тому, що опрацьований упродовж вивчення теми матеріал допоможе краще зрозуміти події Української революції, які розглядатимуться в наступній темі.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити матеріал про те, що таке соціальні революції, та їхню роль у розвитку країн, де вони відбулися.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.