Розробки уроків. Історія України. 10 клас. Суспільно-гуманітарний профіль

УРОКИ № 27—28 (40—41)

Тема. Семінарське заняття за темою «Україна в Першій світовій війні (1914—1917 рр.)».

Мета: розвивати вміння учнів використовувати набуті знання й отримувати нові під час колективного обговорення проблем на семінарі; формувати в учнів якості полемістів і співбесідників, які володіють навичками доводити, аргументувати, відстоювати свою точку зору, знаходити консенсусні рішення з опонентами тощо; виховувати в них толерантне ставлення до тих, хто має думку, відмінну від їхньої.

Тип уроку: закріплення набутих знань, вмінь і навичок.

Обладнання: підручник, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення теми, матеріали для проведення семінару.

Методичні рекомендації щодо проведення семінару наведено у розробці уроків № 17—18 (27—28).

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує тему семінарського заняття, його основні завдання та інформує про порядок роботи.

II. СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ

• План

1. Україна на початку Першої світової війни: становище українців і плани воюючих сторін.

2. Воєнні дії на території України в роки війни.

3. Розвиток українського національного руху під час Першої світової війни.

4. Бойовий шлях легіону Українських січових стрільців.

5. Політика австро-угорської і російської влади щодо українців на територіях, де відбувалися воєнні дії.

6. Україна в умовах посилення кризи в Австро-Угорщині та Росії.

• Теми для повідомлень

1. Україна в геополітичних планах держав — учасниць війни.

2. Ставлення населення і українських громадсько-політичних діячів до війни.

3. Діяльність Головної української ради (Загальної української ради) у роки війни.

4. Діяльність Союзу визволення України.

5. Політика австро-угорського уряду щодо українців.

6. Окупаційна політика російської влади на українських землях в роки війни.

7. Життя на фронті й у тилу.

8. Роль і місце жінок у суспільстві під час війни.

9. Назрівання соціально-економічної та політичної кризи в Російській і Австро-Угорській імперіях.

10. Погляди і позиції лідерів українського руху в роки війни.

11. Формування передумов Української революції в роки Першої світової війни.

12. Вплив Першої світової війни на формування української національної свідомості.

III. ПІДСУМКИ СЕМІНАРУ

Учитель, підсумовуючи роботу учнів, аналізує й оцінює їхню участь у семінарі. При цьому необхідно звернути увагу, що його учасники оцінюються не за тим, скільки разів виступали (хоча це також важливо), а за рівнем компетентності своїх виступів.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до уроку-узагальнення за темою «Україна в Першій світовій війні (1914—1917 рр.)».