Розробки уроків. Історія України. 10 клас. Суспільно-гуманітарний профіль

УРОКИ № 38—39*

Тема. Наш край у роки Першої світової війни.

Мета: охарактеризувати вплив Першої світової війни на особливості життя свого регіону на основі аналізу історичних джерел та дослідно-пошукової діяльності учнів; розвивати їхнє вміння порівнювати історичні явища, аналізуючи процеси, що відбувалися в цей період на території краю та інших регіонів України; виховний аспект уроку реалізується на підставі формування в учнів поваги до минулого своєї «малої Батьківщини».

Тип уроку: вивчення нового матеріалу на основі аналізу власної дослідно-пошукової роботи.

Обладнання: підручник, стінна карта «Україна в роки Першої світової війни», атлас, ілюстративний і дидактичний матеріал.

Методичні рекомендації щодо проведення уроків наведені у розробці уроків № 38—39*.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель повідомляє учням тему уроку, його завдання та інформує про заплановані форми роботи.

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Матеріал уроків подається за такими основними блоками:

На початку Першої світової війни регіон, у якому ви живете, перебував у складі Російської або Австрійської імперії

1. Покажіть на карті населений пункт, у якому виживете. На території якого району, області він розташований?

2. На території якого історико-етнографічного регіону він розташований?

3. Визначте, яку роль він відігравав на початку війни.

Українські землі в роки війни стали ареною бойових дій або перебували за межами фронтів

1. Чи перебував ваш регіон у зоні бойових дій або був за межами фронтів?

2. Які бойові операції здійснювалися на території регіону?

3. Скільки осіб було мобілізовано на фронти війни?

4. Чи відомі вам імена жертв тієї війни?

5. За матеріалами краєзнавчого музею підготуйте повідомлення про відомих земляків, які брали участь у війні.

Як події війни позначилися на житті регіону?

1. Що ви знаєте про особливості розвитку сільського господарства краю в ті часи?

2. Яким був стан промисловості й торгівлі?

3. Визначте спільне і відмінне в господарському житті краю в порівнянні з іншими регіонами України в цей період.

4. Що вам відомо про соціальне становище в краї та соціальні протести населення?

5. Відвідайте місцевий краєзнавчий (історичний) музей і підготуйте

за його експозицією повідомлення про повсякденне життя населення краю в роки війни.

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підсумовує результати роботи учнів, акцентує увагу на спільному і відмінному в розвитку місцевого регіону й України в цілому в роки Першої світової війни.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до семінарського заняття за темою «Україна в Першій світовій війні (1914—1917 рр.)».