Розробки уроків. Історія України. 10 клас. Суспільно-гуманітарний профіль

УРОКИ № 25—26*

Тема. Наш край на початку XX ст.

Мета: охарактеризувати особливості соціально-економічного, політичного і духовного життя мешканців краю в цей період на основі дослідно-пошукової діяльності учнів; розвивати їхнє вміння порівнювати історичні явища, аналізуючи процеси, що відбувалися на території краю та інших регіонів України в цей період; виховний аспект уроку реалізується на підставі формування в учнів поваги до минулого своєї «малої Батьківщини».

Тип уроку: вивчення нового матеріалу на основі аналізу власної дослідно-пошукової роботи. Обладнання: підручник, стінна карта «Україна на початку XX ст.», атлас, ілюстративний і дидактичний матеріал.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ

Проведенню уроків має передувати підготовча робота, під час якої учні за допомогою вчителя здійснюють дослідно-пошукову роботу, відвідують місцеві музеї, зустрічаються з краєзнавцями, готують повідомлення тощо. У роки з історії рідного краю підсумовують проведену ними роботу і сприяють систематизації накопиченого до цього матеріалу. При цьому учні порівнюють розвиток свого регіону та інших українських земель в даний період.

Наведений у розробці матеріал допоможе вчителю організувати проведення цих уроків.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель повідомляє учням тему уроку, його завдання та інформує про заплановані форми роботи.

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Матеріал уроків подається за такими основними блоками:

На початку XX ст. регіон, у якому ви живете, перебував у складі Російської або Австрійської імперії

1. Покажіть на карті населений пункт, у якому виживете. На території якого району, області він розташований?

2. На території якого історико-етнографічного регіону він розташований?

3. Охарактеризуйте особливості адміністративно-територіального устрою цього регіону на початку XX ст.

4. Які населені пункти існували на той час у вашому регіоні? Порівняйте їх із тими, що існують сьогодні. Чи зазнали змін їхні назви, розміри?

5. Чи є у вашому краї населені пункти, які виникли на початку XX ст.? Назвіть їх і поясніть походження їхніх назв.

6. Яким був етнічний і соціальний склад населення вашого краю на початку XX ст.?

Чимало змін відбувалося в господарському, соціальному житті українських земель цього періоду

1. Що ви знаєте про особливості розвитку сільського господарства краю в ті часи?

2. Які сільськогосподарські культури переважно вирощувалися тоді у вашому регіоні?

3. Яким був стан промисловості й торгівлі?

4. Визначте спільне і відмінне в господарському житті краю в порівнянні з іншими регіонами України цього періоду.

5. Що вам відомо про соціальне становище в краї та соціальні протести населення, революційні події?

6. Відвідайте місцевий краєзнавчий (історичний) музей і підготуйте за його експозицією повідомлення про побут і повсякденне життя населення краю на початку XX ст.

Початок XX ст. став добою формування багатьох нових явищ у культурному та духовному житті населення українських земель

1. Що ви знаете про вірування, звичаї та традиції населення вашого краю?

2. Які події, пов'язані з українським національним життям, відбувалися на території краю?

3. Назвіть імена діячів української культури цього періоду, що походили

з вашого краю або проживали в ньому. Яким був їхній внесок у розвиток культури?

4. Які пам'ятки культури початку XX ст. є у вашому регіоні? Підготуйте розповідь про одну з них.

5. Визначте спільне і відмінне в духовному й культурному житті жителів краю в порівнянні з іншими регіонами України цього періоду.

6. У яких творах української літератури розповідається про тогочасну історію вашого краю або регіону, у якому він розташований? Яку інформацію про тогочасні події й життя населення можна отримати з них?

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підсумовує роботу учнів на уроках, акцентує увагу на спільному і відмінному в розвитку місцевого регіону й України в цілому на початку XX ст.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до семінарського заняття за темою «Україна на початку XX ст. (1900—1913 рр.)».