Розробки уроків. Історія України. 10 клас. Профільний рівень

УРОКИ №78—79

II варіант

Тема. Дидактична гра за темою «Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918—1920 рр.)».

Мета: розвивати вміння учнів використовувати набуті знання й отримувати нові під час проведення уроку; формувати в учнів якості полемістів, співрозмовників, які володіють навичками доводити, аргументувати, відстоювати власну точку зору тощо; сприяти вихованню в учнів толерантного ставлення й поваги до думок своїх опонентів.

Тип уроку: закріплення набутих знань, умінь і навичок.

Обладнання: підручник, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення теми, матеріали для проведення дидактичної гри.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує учням тему, завдання уроку та інформує про заплановані форми роботи.

II. ДИДАКТИЧНА ГРА

Правила гри

1. Учні об’єднуються у три команди: доповідачі, опоненти, рецензенти.

2. Команда доповідачів після нетривалого обговорення висловлює власну думку з поставленого питання (не більше ніж 7 хвилин).

3. Команда опонентів наводить аргументи, які б спростовували висловлені судження доповідачів (не більше ніж 7 хвилин).

4. Команда рецензентів дає оцінку виступів обох команд, указуючи на переваги й недоліки виступів команд.

5. Ведучий підбиває підсумки обговорення.

Ведучий (його роль виконує вчитель):

Усім відомий вислів: «Історія не має умовного способу». Але всупереч цьому твердженню спробуймо поміркувати, що було б, якби...

1) Центральна Рада змогла реалізувати декларовані реформи?

2) Гетьман П. Скоропадський зумів утриматися при владі?

3) Варшавська угода між С. Петлюрою та Ю. Пілсудським була повністю втілена в життя?

4) П. Врангель зумів утриматися в Криму до весни 1921 р.?

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Випереджальне завдання. Підготуйте доповіді за однією з тем: «Воєнний комунізм (причини впровадження, зміст, наслідки)», «Селянський повстанський рух у 1918—1920 рр.».