Розробки уроків. Історія України. 10 клас. Профільний рівень

УРОК №44

Тема. Перша спроба радянізації України. Червоний терор.

Мета: показати згубність для розвитку України першої спроби її радянізації; визначити складові політики більшовиків; пояснити зміст основних термінів і понять; закріпити вміння аналізу історичної дійсності на основі опрацьованого матеріалу; сприяти вихованню учнів на основі ідеалів демократії.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, дидактичний матеріал.

Основні терміни та поняття: І Всеукраїнський з'їзд Рад, Радянська УНР, Народний Секретаріат, Перша радянсько-українська війна.

Основні дати: 25 грудня 1917 р. — проголошення встановлення радянської влади в Україні; початок збройної агресії радянської Росії проти УНР; січень—березень 1918 р. — перша спроба радянізації України.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує учням тему й основні завдання уроку.

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

• Письмова робота

1. Запишіть хронологію основних подій в Україні листопада 1917 — січня 1918 р.

2. Покажіть на карті події Першої війни між радянською Росією та УHP.

3. Складіть розгорнутий план на тему «УНР: від автономії до незалежності».

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

• Розповідь учителя

Претендуючи на роль загальноукраїнського уряду, більшовицький Народний Секретаріат одразу після захоплення радянськими військами Києва переїхав туди. Проте здобути авторитет і налагодити ефективну систему влади так і не зміг.

Перший прихід більшовиків до влади в Україні супроводжувався масовим червоним терором. Лише в Києві радянські війська знищили від 3 до 5 тис. осіб. Це, безперечно, не викликало прихильності народу України до нової влади. Непопулярними були й інші заходи більшовиків, які супроводжувалися реквізиціями, конфіскаціями, експропріаціями майна громадян. Крім того, повсюдно змінювалася влада, розпускалися місцеві Ради, а на їх місце призначалися спеціальні комісари.

• Робота з термінами та поняттями

Радянізація — процес установлення радянської влади, насадження її в усіх сферах життя суспільства.

Червоний терор — арешти або знищення противників більшовиків із метою залякування й фізичного знищення.

Реквізиція — примусове вилучення державою майна власника (приватної або юридичної особи) в державних інтересах із виплатою або без виплати йому вартості майна.

Конфіскація — безоплатне вилучення майна, цінностей.

Експропріація — примусова конфіскація незаконно отриманої власності. Цей термін використовувався більшовиками як виправдання пограбування заможних верств суспільства, які нагромадили свої багатства начебто незаконно, грабуючи (експлуатуючи) трудові прошарки суспільства.

Націоналізація — перехід приватних підприємств та іншої приватної власності у власність держави як шляхом експропріації, так і на основі викупних операцій.

• Робота з підручником

Опрацюйте відповідний матеріал підручника та складіть таблицю Перша радянізація України (січень—березень (квітень) 1918 р.)».

ЗРАЗОК ЗАПОВНЕНОЇ ТАБЛИЦІ

Перша радянізація України (січень—березень (квітень) 1918 р.)

Складові радянізації

Характеристика

Терор

Був безсистемним. Підлягали гайдамаки, офіцери, монархісти, усі «вороги революції» й «ворожі верстви населення». Здійснювався переважно загонами червоноармійців із Росії

Поширення законів радянської Росії

Усі закони (декрети), які були прийняті або приймалися, автоматично поширювалися на територію України, контрольовану радянськими військами

Злам старого адміністративного апарату

Уся система управління, яка ще залишилася від Тимчасового уряду й УЦР, ліквідовувалася. Розпускалися міські думи, ради, у яких більшовики не мали більшості. На місцях влада переходила до військово-революційних комітетів, рад, комісарів

Формування армії

У січні 1918 р. було створено армію радянської УНР — Червоне козацтво

Націоналізація

Націоналізація великих підприємств (переважно вугільної, металургійної, машинобудівної промисловості), частина з яких перейшла безпосередньо у власність РСФРР. Не зачепила харчової та легкої галузей

Фінанси

Відмова від українських грошей

Аграрні перетворення

Розгром поміщицьких маєтків, стихійний розподіл поміщицьких земель серед селян, спроба створення комун. Відновлення постачання хліба до Росії

Розчленування території України

На початку 1918 р. на території України створено ще три радянські республіки: Донецько-Криворізька радянська республіка, Радянська Соціалістична Республіка Таврида, Одеська радянська Республіка. Таким чином, територія радянської УНР обмежувалася п'ятьма губерніями, визначеними ще в «Тимчасовій інструкції...»

• Робота з документами

Із телеграм В. Леніна В. Антонову-Овсієнку та Г. Орджонікідзе

Заради бога, здійсніть енергійні революційні заходи для відправки хліба, хліба, хліба! Інакше Пітер може вимерти. Особливі поїзди і загони. Сибір і заслання. Проводжати поїзди. Повідомляти кожен день. Заради бога! (15 січня 1918 р.)

Направте всі зусилля для підвезення у Пітер хліба і хліба. (17 січня 1918 р.)

1) Чому В. Ленін так настійливо вимагав відправки хліба до Росії?

2) Чи можна нестачу продовольчих ресурсів вважати однією з причин війни радянської Росії проти УНР?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

• Бесіда за запитаннями

1. Що таке радянізація?

2. Якими були складові першої радянізації України?

3. Чому в грудні 1917 р. на території України одночасно існували дві УНР і два уряди, які називали себе українськими та робітничо-селянськими?

4. Чи можна стверджувати, що радянська влада на початку 1918 р. встановилася лише силою зброї?

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

• Влада більшовиків, установлена в Україні силою на початку 1918 р., виявилася короткотривалою.

• Політика, яку проводив Народний Секретаріат, мала вкрай руйнівні наслідки для економічного життя й викликала невдоволення населення.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте відповідний матеріал підручника.

2. Підготуйтеся до уроку узагальнення знань за темою «Українська революція (1917—1918 рр.)».