Розробки уроків. Історія України. 10 клас. Профільний рівень

УРОК №23

Тема. Українські січові стрільці (УСС). Українські збройні формування в роки Першої світової війни.

Мета: визначити причини появи легіону УСС; дати оцінку ролі УСС в українському русі в роки Першої світової війни; пояснити зміст основних термінів і понять; сприяти закріпленню навичок аналізу історичного матеріалу; виховувати почуття патріотизму, самовідданості Батьківщині.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, стінна карта «Україна в Першій світовій війні (1914—1915 рр.)», атлас, дидактичний матеріал.

Основні терміни та поняття: УСС, українські збройні формування.

Основні дати: 1914—1915 рр. — створеня легіону УСС; 1915—1918 рр. — створення полку УСС.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує учням тему й основні завдання уроку.

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

• Запитання та завдання

1. Схарактеризуйте перебіг воєнних дій на українських землях у 1916 — на початку 1917 р.

2. Визначте роль УСС у подіях війни 1916 — початку 1917 р.

3. Якою була політика Росії в Західній Україні в зазначений період?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Українські січові стрільці.

• Розповідь учителя

З ініціативи ГУР у 1914 р. було сформовано легіон Українських січових стрільців (УСС). Запис проводився на цілком добровільних засадах. Основний контингент становили молоді вихованці воєнізованих українських організацій: громадянської — «Сокіл», пожежної — «Січ», учнівсько-шкільної — «Пласт».

Бажаючі вступити до УСС налічували 28 тис. осіб. Австрійський уряд, стурбований лояльністю такого великого національно свідомого військового формування, зарахував до УСС лише 2,5 тис. осіб, виділивши їм рушниці, зняті з озброєння в 1888 р. Стрімкий наступ росіян примусив добровольців на початку вересня відійти за Карпати, де вони розмістилися поблизу Мукачева. Тут було утворено три стрілецькі курені. Першим начальником легіону став М. Галущинський.

• Робота з документом

Із висловів українських діячів про УСС

Через легіон Січових стрільців, що в сучасній європейській війні бере активну участь і під нашим національним стягом веде криваву боротьбу проти найбільшого нашого ворога входимо поміж воюючі європейські народи на рівних обов’язках і рівних правах... Факт участі УСС у війні мусить мати великий вплив і на відносини других народів та держав до українців (В. Темницький, член Української Бойової управи).

УСС має бути «особливим виділом, який мав би виконувати військово-політичні завдання. <...> Зібрані добровольці менше прикладаються до військових вправ, бо їх більше займають думки про політичну пропаганду, до котрої мається їх ужити» (К. Левицький).

1) Із якою метою створювався легіон УСС із точки зору українських діячів?

2) Наскільки обгрунтованими були надії українських діячів?

3) Чи виконав УСС ту мету, яка перед ним постала?

Перші битви легіонери розпочали 27—28 вересня 1914 р. під Ужоцьким перевалом. У жовтні УСС були розділені на три групи, які вели бої біля Борислава, Сколе. Наприкінці 1914 — на початку 1915 р. стрільці здійснювали охорону карпатських перевалів. Навесні 1915 р. австрійське командування направило УСС проти російських військ у Карпатах, що наступали. У боях на горі Маківка (29 квітня — 1 травня 1915 р.) стрільці втратили 42 особи вбитими, 76 — пораненими, 35 — полоненими. У травні легіон УСС брав участь в боях під Болеховом. 27 червня чотири сотні УСС увірвалися до Галича.

У липні 1915 р. було утворено Перший полк УСС (1700 осіб, ще 500 стрільців перебувало в резерві) під командуванням полковника Г. Коссака. У листопаді в боях під Бережанами полк зазнав величезних утрат і був направлений на переформування в тил.

На початку травня 1916 р. полк УСС, яким тепер командував А. Варивода, знову опинився на фронті. Особливо запеклими виявилися бої серпня—вересня під Бережанами на Тернопільщині. Гора Лисоня стала місцем геройської слави та важких утрат. До 1 тис. стрільців потрапило в полон (пізніше з полонених було сформовано полк Січових стрільців, який брав участь у подіях 1917—1919 рр. на Наддніпрянській Україні).

Залишки вояків УСС були переведені на Волинь, де їх зобов’язали допомагати австрійській окупаційній владі поповнювати австрійську армію рекрутами з місцевого населення. Користуючись цим, січові стрільці відразу зосередилися на освітній роботі, організувавши 46 початкових шкіл, працюючи там учителями. Після переформування у лютому 1917 р. січовики повернулися на фронт під Бережани. У червні на них знову чекали важкі бої та великі втрати.

У березні—жовтні 1918 р. полк УСС під командуванням О. Микитки, згідно з умовами Берестейського миру 1918 р., у складі австро-угорської армії здійснив похід у Наддніпрянську Україну (Жмеринка—Херсон—Олександрівськ). Плани австрійського двору на створення окремого Руського королівства зумовили те, що на чолі полку було поставлено сина австрійського ерцгерцога Стефана — Вільгельма Габсбурга, який вивчив українську мову й навіть писав нею вірші (українці називали його Василем Вишиваним, у 1948 р. він був захоплений у Відні радянськими спецслужбами та невдовзі загинув у лабетах НКВС СРСР). На початку жовтня 1918 р. полк було переведено на Буковину, до Чернівців. Після проголошення ЗУНР у листопаді 1918 р. полк передислоковано до Львова, де він став осередком Галицької армії.

УСС на початку свого існування був добровольчим формуванням і мав виконувати за задумами діячів українського національно визвольного руху більш агітаційну, ніж воєнну функцію, засвідчуючи лояльність українства перед австрійською короною. Проте згодом, у 1915 р. легіон реформується в полк і стає регулярною частиною австрійської армії. Ставлення австрійського командування до легіону, а згодом до полку було неоднозначним. Так, коли воєнні потреби вимагали стійкості й відваги, січовиків нагороджували та відзначали. Полк відвідав навіть сам імператор. Проте в часи затишшя чинилися всілякі перепони. І коли на горі Лисоні полк було розбито, в австрійському командуванні здихнули з полегшенням. Але згодом січовики знову знадобилися, підрозділи стрільців були відновлені, але вони вже не становили єдиної великої бойової одиниці.

• Робота з підручником

Учні опрацьовують відповідний матеріал підручника та складають хронологічну таблицю бойового шляху УСС.

2. Інші українські збройні формування.

УСС були не єдиними збройними формуваннями українців у роки війни. Так, в австрійській армії діяли збройні формування, створені в Буковині. Наприкінці війни з полонених українців у складі німецької та австрійської армій були сформовані дві дивізії — «синьожупанна» й «сірожупанна», що дістали такі назви за колір форми.

(Учитель привертає увагу учнів до таблиці.)

Українські збройні формування у складі австро-угорської армії в роки Першої світової війни

Організаційна форма

Командувачі

Легіон (добровольче формування) УСС. Входив до складу корпусної групи ген Гофмана

Тимчасовий командир — Т. Рожанковський;

М. Галущинський (від 18 серпня 1914 р.) і полковник Молік (призначені автрійським командуванням до прибуття Галущинського)

Полк (регулярна частина австро-угорської армії) УСС від 1915 р. у складі 55-ї дівізії

Г. Коссак (від серпня 1915 р.); А. Варивода (від березня 1916 р.); Ф. Кікаль (від лютого 1917 р.); 0. Микитка (від січня 1918 р.)

Гуцульський (буковинський) легіон (листопад 1914 — осінь 1915 р.)

Е. Фішер

Гуцульська сотня (жовтень 1916 — червень 1917 р.)

Русс

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

• Історичні задачі

1. Чому Росія з початком Першої світової війни не створила у своїй армії український підрозділ, подібний до УСС?

2. За соціальним складом легіон УСС складав: 60 % січових стрільців належали до інтелігенції (академічна та шкільна молодь, кандидати адвокатури, учителі шкіл та гімназій), 20 % — робітнича молодь; 15 % — селянська молодь і 5 % — сини дрібних власників. Неписьменних січовиків було лише 10,1 %. Чим можна пояснити такий соціальний склад легіону УСС? Чи вплинуло це на його бойовий шлях?

3. Український історик С. Попик стверджує, що «...існування добровільних українських підрозділів мало швидше політичне, ніж військове значення. Українські легіони в Галичині та на Буковині були, перш за все, козирною картою в “національних іграх” українських політиків і австрійського уряду. <...> Легіон УСС являв собою не кадрове військове з’єднання імператорсько-королівської армії, а розрізнені партизанські агітаційно-розвідувальні загони, які контролювалися австро-угорською військовою владою». Висловіть власне бачення ролі українських збройних формувань у Першій світовій війні.

4. Як ви вважаєте, чому серед 250 тис. українців, мобілізованих до лав австро-угорської армії, за роки війни майже не було дезертирів?

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

• У роки Першої світової війни були створені українські національні збройні формування. Найбільш помітний слід в історії України залишили Українські січові стрільці.

• Хоча легіон/полк УСС був нечисленним, він був одним із кращих підрозділів австро-угорської армії.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацюйте відповідний матеріал підручника.