Розробки уроків. Історія України. 10 клас. Профільний рівень

Передмова

Пропоноване видання створене з метою надати методичну та практичну допомогу вчителям, які викладають курс історії України. Розробки уроків складено згідно з чинною навчальною програмою з історії України для 10 класу (профільний рівень) 11-річної школи.

Розробки уроків містять змістовний систематизований матеріал, зразки наочності (схеми й таблиці), різнорівневі матеріали для проведення узагальнюючого контролю навчальних досягнень учнів.

Узагальнюючий контроль навчальних досягнень учнів як засіб визначення їхніх компетенцій за результатами опрацювання певного матеріалу є обов’язковим. Автори пропонують різноманітні запитання та завдання для його здійснення. Проте конкретна форма проведення уроків узагальнюючого контролю може бути, звичайно, визначена лише самим учителем, відповідно до того, що і як було викладено під час розгляду теми.

У процесі проведення узагальнюючого контролю вчитель може запропонувати виконання завдань у повному обсязі варіанта, уміщеного в посібнику, або застосувати диференційний підхід і доручити виконати окремі завдання, виходячи з рівня підготовки кожного конкретного учня.

Крім того, видання містить варіанти проведення нестандартних уроків, що урізноманітнить навчальний процес і зробить його більш цікавим і захопливим.

Для того щоб допомогти учням краще засвоїти навчальний матеріал, автори пропонують учителеві активно використовувати класну дошку. Зокрема, доцільно дотримуватися певної сталої системи в записах. Буде корисним, якщо впродовж уроку перед учнями записуватимуться на дошці тема, план уроку, основні терміни та поняття, основні дати, домашнє завдання. Відповідно до цих складових розроблені конспекти окремих уроків.

Автори висловлюють надію, що пропоноване видання стане в пригоді як учителю-початківцю, так і досвідченому фахівцеві, спонукаючи його до творчої активності. Автори намагалися зробити посібник зручним і корисним у повсякденній роботі вчителя. Вони будуть вдячні всім, хто висловить зауваження та пропозиції щодо його вдосконалення.

Календарно-тематичний план

Історія України. 10 клас (140 годин)

№ уроку

Тема, зміст

Примітки

Вступ. Тема 1. Європа та світ на початку XX ст.

1—2

Завдання та структура курсу. Вступ до першого періоду Новітньої історії України

3—4

Індустріальне суспільство як етап у розвитку світової цивілізації. Загальна характеристика європейської та світової цивілізацій на прикладі розвитку провідних країн світу (Велика Британія, Франція, Росія, Німеччина, Австро-Угорщина, США)

Тема 2. Україна на початку XX ст. (1900—1913 рр.)

5

Розвиток промисловості та сільського господарства на українських землях

6

Розвиток кооперативного руху. Становище населення

7

Суспільно-політичне життя в Наддніпрянській Україні на початку XX ст. Українські політичні партії

8

Події Російської революції 1905—1907 рр. на українських землях

9—10

Наддніпрянська Україна в 1907—1914 рр. Столипінська реформа

11

Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях на початку XX ст.

12

Піднесення українського національно-визвольного руху на західноукраїнських землях напередодні Першої світової війни

13

Розвиток української культури на початку XX ст.

14

Церковне життя

15—16

Узагальнення знань за темою «Україна на початку XX ст. (1900—1913 рр.)»

Тема 3. Україна в Першій світовій війні (1914—1918 рр.)

17

Українські землі на початку війни

18—19

Вплив війни на український національний рух

20

Воєнні дії на території України влітку 1914 — навесні 1915 р.

21

Воєнні дії на території України навесні—восени 1915 р.

22

Воєнні дії та українське суспільство в 1916—1917 рр.

23

Українські січові стрільці (УСС). Українські збройні формування в роки Першої світової війни

24

Україна в умовах наростання кризи в Австрійській та Австро-Угорській імперіях

25

Семінарське заняття за темою «Україна в Першій світовій війні (1914—1918 рр.)»

26

Узагальнення знань за темою «Україна в Першій світовій війні (1914—1918 рр.)»

Тема 4. Українська революція (1917—1918 рр.)

27

Лютнева революція в Росії. Передумови Української революції

Продовження таблиці

№ уроку

Тема, зміст

Примітки

28—30

Українська Центральна Рада. Її лідери та політична програма. Українські й загальноросійські політичні партії в Україні: програми та цілі

31—32

Розгортання українського руху на початку революції

33—35

Проголошення автономії України та боротьба за її визнання. І і II Універсали УЦР

36—37

Наростання політичної боротьби в Україні в липні—жовтні 1917 р. Корніловський заколот. Наступ антиукраїнських сил

38—39

Проголошення Української Народної Республіки (УНР)

40

Семінарське заняття за темою «Внутрішня й зовнішня політика УНР»

41—43

Спроби більшовицького перевороту в УНР. Проголошення в Харкові радянської влади. Війна радянської Росії проти УНР (кінець 1917 — початок 1918 р.). IV Універсал УЦР та його історичне значення

44

Перша спроба радянізації України. Червоний терор

45—46

Узагальнення знань за темою «Українська революція (1917—1918 рр.)»

Тема 5. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918—1920 рр.)

47—49

Брестський мир. Вступ німецько-австрійських військ в Україну. Падіння радянської влади. Діяльність УЦР після повернення до Києва. Конституція УНР

50—52

Українська Держава гетьмана П. Скоропадського

53—56

Директорія УНР

57—60

Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)

61—62

Окупація Північної Буковини й Бессарабії румунськими військами. Події в Закарпатті

63

Практичне заняття за темою «ЗУНР та УНР: порівняльний аналіз розвитку»

64—65

Політика радянського уряду в Україні в 1919 р. Воєнний комунізм. Зростання антибільшовицького опору в Україні. Селянські повстання

66—67

Україна в другій половині 1919 р. «Київська катастрофа»

68

Денікінський режим. Білий терор

69—70

Перший зимовий похід армії УНР. Україна на початку 1920 р. Відновлення більшовицького режиму

71

Радянсько-польська війна й Україна

72—73

Розгром Червоною армією військ П. Врангеля на Півдні України й у Криму. Поразка «махновщини»

74

Культурне й духовне життя в Україні в 1917—1920 рр. (за часів УЦР)

75

Культурне й духовне життя в Україні в 1917—1920 рр. (за часів Української Держави П. Скоропадського та Директорії УНР)

76

Культурний процес за радянської влади

Закінчення таблиці

№ уроку

Тема, зміст

Примітки

77

Семінарське заняття за темою «Культура України в 1917—1921 рр.»

78—79 (I варіант)

Узагальнення знань за темою «Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918—1920 рр.)»

78—79 (II варіант)

Дидактична гра за темою «Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918—1920 рр.)»

Тема 6. УСРР у період нової економічної політики (1921—1928 рр.)

80—85

Економічна та політична криза радянського ладу в Україні на початку 1920-х рр. Голод 1921—1923 рр. Неп

86—87

Зовнішньополітична діяльність УСРР. Входження УСРР до складу СРСР

88—92

Культурне та духовне життя в роки непу

93—94

Узагальнення знань за темою «УСРР у період нової економічної політики (1921—1928 рр.)»

Тема 7. Соціально-економічні та політичні перетворення (1929—1938 рр.)

95—96

Утвердження диктатури Й. Сталіна. Сталінська індустріалізація України

97—99

Суцільна колективізація в Україні

100

Голодомор 1932—1933 рр.

101—104

Політична система. Масові репресії. Конституція 1937 р. Соціальна система. Повсякденне життя населення

105—107

Стан культури в Україні в 1930-ті рр.

«Розстріляне відродження». Церква в Україні в 1930-ті рр.

108—109

Узагальнення знань за темою «Соціально-економічні та політичні перетворення (1929—1938 рр.)»

Тема 8. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період (1921—1938 рр.)

110—111

Українські землі у складі Польщі

112—114

Український національно-визвольний рух на території Польщі в 1920—1930-ті рр.

115—116

Українські землі у складі Румунії

117—118

Закарпаття у складі Чехословаччини. Карпатська Україна. А. Волошин

119—120

Узагальнення знань за темою «Західноукраїнські землі в міжвоєнний період (1921—1938 рр.)»

Тема 9. Наш край (1900—1938 рр.)

121

Наш край у 1900—1914 рр.

122—123

Наш край у роки Першої світової війни та Української революції

124—125

Наш край у 1918—1921 рр.

126—127

Наш край у 1920—1930-ті рр.

128—129

Узагальнення знань за темою «Наш край (1900—1938 рр.)»

130—140

Уроки повторення та закріплення знань. Резервний час

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст