Розробки уроків. Історія України. 10 клас. Профільний рівень

Розробки уроків. Історія України. 10 клас. Профільний рівень

Посібник складено відповідно до чинної навчальної програми з історії України (рівень поглибленого та профільного вивчення) для загальноосвітніх навчальних закладів. Видання містить орієнтовне календарно-тематичне планування уроків, розробки уроків, зокрема узагальнення знань, додатковий матеріал до розповіді вчителя, фрагменти історичних джерел та запитання до них, цікаві факти тощо.

Для вчителів історії та студентів історичних факультетів.

Календарно-тематичний план

Тема 1. Вступ. Європа та світ на початку XX ст.

Уроки №1—2. Завдання та структура курсу. Вступ до першого періоду Новітньої історії України

Уроки №3—4. Індустріальне суспільство як етап у розвитку світової цивілізації. Загальна характеристика європейської та світової цивілізацій на прикладі розвитку провідних країн світу (Велика Британія, Франція, Росія, Німеччина, Австро-Угорщина, США)

Тема 2. Україна на початку XX ст. (1900—1913 рр.)

Урок №5. Розвиток промисловості та сільського господарства на українських землях

Урок №6. Розвиток кооперативного руху. Становище населення

Урок №7. Суспільно-політичне життя в Наддніпрянській Україні на початку XX ст. Українські політичні партії

Урок №8. Події Російської революції 1905—1907 рр. на українських землях

Уроки №9—10. Наддніпрянська Україна в 1907—1914 рр. Столипінська реформа

Урок №11. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях на початку XX ст.

Урок №12. Піднесення українського національно-визвольного руху на західноукраїнських землях напередодні Першої світової війни

Урок №13. Розвиток української культури на початку XX ст.

Урок №14. Церковне життя

Уроки №15—16. Узагальнення знань за темою «Україна на початку XX ст. (1900—1913 рр.)»

Тема 3. Україна в Першій світовій війні (1914—1918 рр.)

Урок №17. Українські землі на початку війни

Уроки №18—19. Вплив війни на український національний рух

Урок №20. Воєнні дії на території України влітку 1914 — навесні 1915 р.

Урок №21. Воєнні дії на території України навесні—восени 1915 р.

Урок №22. Воєнні дії та українське суспільство в 1916 — на початку 1917 р.

Урок №23. Українські січові стрільці (УСС). Українські збройні формування в роки Першої світової війни

Урок №24. Україна в умовах наростання кризи в Російській та Австро-Угорській імперіях

Урок №25. Семінарське заняття за темою «Україна в Першій світовій війні (1914—1917 рр.)»

Урок №26. Узагальнення знань за темою «Україна в Першій світовій війні (1914—1917 рр.)»

Тема 4. Українська революція (1917—1918 рр.)

Урок №27. Лютнева революція в Росії. Передумови Української революції

Уроки №28—30. Українська Центральна Рада. Її лідери та політична програма. Українські й загальноросійські політичні партії в Україні: програми та цілі

Уроки №31—32. Розгортання українського руху на початку революції

Уроки №33—35. Проголошення автономії України та боротьба за її визнання. І і II Універсали УЦР

Уроки №36—37. Наростання політичної боротьби в Україні в липні—жовтні 1917 р. Корніловський заколот. Наступ антиукраїнських сил

Уроки №38—39. Проголошення Української Народної Республіки (УНР)

Урок №40. Семінарське заняття за темою «Внутрішня й зовнішня політика УНР»

Уроки №41—43. Спроба більшовицького перевороту в УНР. Проголошення в Харкові радянської влади. Війна радянської Росії проти УНР (кінець 1917 — початок 1918 р.). IV Універсал та його історичне значення

Урок №44. Перша спроба радянізації України. Червоний терор

Уроки №45—46. Узагальнення знань за темою «Українська революція (1917—1918 рр.)»

Тема 5. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918—1920 рр.)

Уроки №47—49. Брестський мир. Вступ німецько-австрійських військ в Україну. Падіння радянської влади. Діяльність УЦР після повернення до Києва. Конституція УНР

Уроки №50—52. Українська Держава гетьмана П. Скоропадського

Уроки №53—56. Директорія УНР

Уроки №57—60. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)

Уроки №61—62. Окупація Північної Буковини й Бессарабії румунськими військами. Події в Закарпатті

Урок №63. Практичне заняття за темою «ЗУНР та УНР: порівняльний аналіз розвитку»

Уроки №64—65. Політика радянського уряду в Україні в 1919 р. Воєнний комунізм. Зростання антибільшовицького опору в Україні. Селянські повстання

Уроки №66—67. Україна в другій половині 1919 р. «Київська катастрофа»

Урок №68. Денікінський режим. Білий терор

Уроки №69—70. Перший зимовий похід армії УНР. Україна на початку 1920 р. Відновлення більшовицького режиму

Урок №71. Радянсько-польська війна й Україна

Уроки №72—73. Розгром Червоною армією військ П. Врангеля на Півдні України й у Криму. Поразка «махновщини»

Урок №74. Культурне й духовне життя в Україні в 1917—1920 рр. (за часів УЦР)

Урок №75. Культурне й духовне життя в Україні в 1917—1920 рр. (за часів Української Держави П. Скоропадського та Директорії УНР)

Урок №76. Культурний процес за радянської влади

Урок №77. Семінарське заняття за темою «Культура України в 1917—1921 рр.»

Уроки №78—79. (I варіант). Узагальнення знань за темою «Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918—1920 рр.)»

Уроки №78—79. (II варіант). Дидактична гра за темою «Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918—1920 рр.)»

Тема 6. УСРР у період нової економічної політики (1921—1928 рр.)

Уроки №80—85. Економічна та політична криза радянського ладу в Україні на початку 1920-х рр. Голод 1921—1923 рр. Неп

Уроки №86—87. Зовнішньополітична діяльність УСРР. Входження УСРР до складу СРСР

Уроки №88—92. Культурне та духовне життя в роки непу

Уроки №93—94. Узагальнення знань за темою «УСРР у період нової економічної політики (1921—1928 рр.)»

Тема 7. Соціально-економічні та політичні перетворення (1929—1938 рр.)

Уроки №95—96. Утвердження диктатури Й. Сталіна. Сталінська індустріалізація України

Уроки №97—99. Суцільна колективізація в Україні

Урок №100. Голодомор 1932—1933 рр.

Урок №101. Політична система. Масові репресії. Конституція 1937 р. Соціальна система. Повсякденне життя населення (початок)

Уроки №102—104. Політична система. Масові репресії. Конституція 1937 р. Соціальна система. Повсякденне життя населення (завершення)

Уроки №105—107. Стан культури в Україні в 1930-ті рр. «Розстріляне відродження». Церква в Україні в 1930-ті рр.

Уроки №108—109. Узагальнення знань за темою «Соціально-економічні та політичні перетворення (1929—1938 рр.)»

Тема 8. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період (1921—1938 рр.)

Уроки №110—111. Українські землі у складі Польщі

Уроки №112—114. Український національно-визвольний рух на території Польщі в 1920—1930-ті рр.

Уроки №115—116. Українські землі у складі Румунії

Уроки №117—118. Закарпаття у складі Чехо-Словаччини. Карпатська Україна. А. Волошин

Уроки №119—120. Узагальнення знань за темою «Західноукраїнські землі в міжвоєнний період 1921—1938 рр.»

Тема 9. Наш край (1900—1938 рр.)

Урок №121. Наш край у 1900—1914 рр.

Уроки №122—123. Наш край у роки Першої світової війни та Української революції

Уроки №124—125. Наш край у 1918—1921 рр.

Уроки №126—127. Наш край у 1920—1930-ті рр.

Уроки №128—140. Узагальнення знань за темою «Наш край (1900—1938 рр.)». Уроки повторення та закріплення знань. Резервний час