Уроки біології. Книжка для вчителя. 7 клас

Тема 4. Організми і середовище існування

Урок 57

Тема уроку: Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища

Той, хто рубає дерево лише тому,

Що йому подобається рубати,

Скорочує власне життя...

Прислів'я індіанців майя

Мета уроку: сформувати уявлення про популяцію, екосистему та чинники середовища. Розвивати кругозір учнів, логічне та критичне мислення. Виховувати любов до природи рідного краю.

Основні поняття: популяція, екосистема, екологія, біосфера, екологічні чинники (абіотичні, біотичні та антропогенні), місце існування, адаптації, фотоперіодизм.

Обладнання і матеріали: таблиці «Екосистема лісу», «Екосистема озера».

Тип уроку: засвоєння нових знань.

План-схема уроку

І. Організаційний етап.

1. Організація класу.

2. Розминка «Епіграф». Поясніть вислів індіанців майя з екологічної точки зору. Як вирубування дерев може впливати на скорочення життя людини?

II. Актуалізація опорних знань.

Тренування до понять: середовище існування та популяція. Учні називають усі пов’язані із цими поняттями слова, створюється гроно.

III. Мотивація навчальної діяльності.

Поетичні рядки:

Йтиму садом, полем, а чи лугом,

Буду я природі вірним другом.

Не стопчу я навіть і трави,

А скажу їй: «Зеленій, живи!»

Коли лісом буду я іти -

Скрізь посію зерна доброти,

Побажаю деревцю і пташці,

Щоб вони жили у мирі й щасті.

С. Жупанин

Які екосистеми згадано у вірші?

IV. Засвоєння нових знань.

Пояснення вчителя з використанням матеріалу підручника та складанням опорних схем:

1. Введення основних понять: популяція (вік тварин, стать тварин, формування зграй, табунів тощо) (с. 222); поняття екосистеми (мал. 308), опис екосистеми лісу (с. 223).

2. Екологічні чинники (абіотичні, біотичні та антропогенні). Складання схеми «Екологічні чинники». Абіотичні - неживої природи (температура, освітленість, хімічний склад води тощо). Біотичні - живої природи (взаємозв’язки між організмами). Антропогенні - вплив діяльності людини (негативний та позитивний).

3. Характеристика наземно-повітряного середовища життя. Освітленість, поняття фотоперіодизму: денні тварини (денні метелики, сокіл, дятел, олень); нічні тварини (нічні метелики, сова, кажан, їжак).

Вплив температури: теплокровні тварини (птахи, ссавці); холоднокровні тварини (безхребетні, риби, амфібії, рептилії); теплолюбні тварини (тварини тропічних морів і тропіків, пустель, степів); холодолюбні тварини (тварини північних широт); холодостійкі тварини (тварини помірних широт, які пристосовуються до життя взимку).

Вплив вологи: вологолюбні тварини, які потребують підвищеної кількості вологи (мокриці, дощові черв’яки); посухолюбні, які живуть в умовах нестачі вологи, можуть запасати вологу в тілі (верблюд, пустельна сарана); посухостійкі - можуть переживати періоди нестачі вологи (степові та пустельні тварини, що впадають у літню сплячку або заціпеніння, - бабак).

4. Характеристика водного середовища життя тварин: водні тварини та їхні пристосування (медуза, кальмар, риба, дельфін тощо).

5. Характеристика ґрунту як середовища життя: ґрунтові тварини та їхні пристосування (кріт, дощовий черв’як, личинка хруща тощо).

V. Узагальнення і систематизація знань.

1. Вправа «Поясни».

За містом починається мішаний ліс, його площа 120 га. У лісі живе популяція зубрів, у стаді 56 голів, серед них четверо телят, 23 самці та 39 самок. Вони кочують з лісу в сусідній ліс. Зубри живляться травою, корою, гілками, залишаючи погризи на стовбурах дерев. Зубри - конкуренти диких кабанів, яких витісняють зі своїх місць існування.

2. Вправа «Опишіть»: учні в парах описують тварину залежно від абіотичних факторів. Наприклад.

Борсук звичайний - нічна, теплокровна тварина, холодостійка, потребує помірної кількості вологи.

Квакша звичайна - денна, холоднокровна, вологолюбна, холодостійка тварина.

Скорпіон кримський - нічна, холоднокровна, посухостійка, теплолюбна тварина.

VI. Підсумки.

Підбиття підсумків з використанням вправи «Квиток на наступний урок»: учні висловлюються про те, що дізнались на уроці й пишуть запитання, на які не отримали відповідь або отримали неповну відповідь. Це їхній «квиток» на наступний урок.

VII. Домашнє завдання.

Опрацювати § 51.