Уроки біології. Книжка для вчителя. 7 клас

Урок 43

Тема уроку: Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення

Щоб збільшити чисельність свого виду,

обов’язково потрібно розмножуватись.

Мета уроку: сформувати уявлення про форми розмноження тварин та його значення. Розглянути будову статевих клітин. Розвивати логічне та критичне мислення. Виховувати культуру спілкування.

Основні поняття: статеві клітини, зовнішнє запліднення, внутрішнє запліднення, роздільностатевість, гермафродитизм, регенерація.

Обладнання і матеріали: таблиці «Розмноження тварин», відеофрагменти регенерації тварин та їхнього розмноження.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

План-схема уроку

І. Організаційний етап.

1. Організація класу.

2. Розминка «Епіграф». Прочитайте епіграф. Якою буде тема нашого уроку?

II. Актуалізація опорних знань.

1. Термінологічне лото. Терміни написано на картках, учні витягують термін і пояснюють його (нейрон, центральна та периферична нервова система, дифузна, вузлова, трубчаста нервова система, подразник, рецептори, подразливість, рефлекс, прості очі, складні очі (фасеткові), бічна лінія, слухові кісточки, ехолокація).

2. Вправа «Утвори пари»: утворіть пари між цифрою та буквою.

 • 1 муха
 • 2 павук-хрестовик
 • 3 окунь річковий
 • 4 жаба ставкова
 • А очі захищені повіками
 • Б очі складні (фасеткові)
 • В очі розміщені на щупальцях
 • Г вісім простих очей
 • Д очі без повік
 • 1 здатні до ехолокації
 • 2 мають бічну лінію
 • 3 мають велике поле зору
 • 4 органом дотику слугує язик
 • А гадюка степова
 • Б кажан звичайний
 • В короп звичайний
 • Г дощовий черв’як
 • Д сова болотяна

III. Мотивація навчальної діяльності.

Прийом «Здивуй! Зацікав!».

У природі є цікаве явище - неотенія. Це здатність розмножуватись на личинковій стадії. Деякі тварини можуть розмножуватись на стадії личинки. Таку тварину можна бачити в наших акваріумах. Це аксолотлі, личинки амбістоми -хвостатої амфібії.

Морська зірка може утворити нове тіло з одного свого променя.

Найменша тривалість вагітності спостерігається в сірого хом’ячка: 11- 13 днів, а найбільша у слонів -1,5 року та китів - 2 роки.

IV. Засвоєння нових знань.

1. Перегляд відеофрагментів про регенерацію та розмноження тварин.

2. Пояснення вчителя з використанням підручника: регуляція функцій в організмі тварин (с. 164-166); регенерація (с. 168-169); нестатеве розмноження тварин (брунькування, поділ, фрагментація) (с. 167-169); статеве розмноження, організми роздільностатеві, гермафродити (с. 169-170); запліднення зовнішнє, внутрішнє (с. 170).

V. Узагальнення і систематизація знань.

1. Схематичний малюнок статевих клітин (учні малюють статеві клітини в зошиті, підписують основні частини у сперматозоїда - головку, шийку, хвостик та ядро; у яйцеклітини - ядро, білкову, жовткову та зовнішню оболонки).

2. Складання «Грона» «Способи розмноження тварин» (на схемі вказуються способи та приклади тварин).

VI. Підсумки.

Підбиття підсумків з використанням вправи «Снігова грудка»: слово, речення, запитання. Наприклад:

Брунькування.

Коралові поліпи розмножуються вегетативно брунькуванням та статево.

Чи правда, що корали утворили Великий Бар’єрний риф? Гермафродити.

Тварини, які утворюють два типи статевих клітин - жіночі та чоловічі. Чи правда, що є тварини, які протягом життя можуть змінювати стать?

VII. Домашнє завдання.

Опрацювати §§ 38, 39. Дати відповіді на запитання.

1. Як ви думаєте, чому сперматозоїд має хвостик, а яйцеклітина - ні?

2. Що захищає яйцеклітину ящірки та качки від висихання?

3. Чи є подібність у заплідненні риби та жаби?

4. Чому, крім статевого розмноження, у природі є й нестатеве?