Уроки біології. Книжка для вчителя. 7 клас

Урок 40

Тема уроку: Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин

Що складнішого розвитку досягає нервова

система,

То складнішою стає поведінка певної групи

тварин.

Мета уроку: сформувати поняття про нервову систему, її значення та розвиток у різних тварин. Розглянути нервові системи безхребетних та хребетних тварин. Розвивати логічне мислення. Виховувати культуру спілкування.

Основні поняття: нейрон, центральна та периферична нервова система, дифузна, вузлова, трубчаста нервова система.

Обладнання і матеріали: таблиці «Нервові системи тварин».

Тип уроку: засвоєння нових знань.

План-схема уроку

І. Організаційний етап.

1. Організація класу.

2. Розминка «Епіграф»: висловіть свої думки.

II. Актуалізація опорних знань.

1. Вправа «Утвори пару»:

  • 1 окунь звичайний
  • 2 рак річковий
  • 3 лисиця звичайна
  • 4 голуб сизий
  • А щитки
  • Б луска
  • В хітиновий панцир
  • Г шерсть
  • Д пір’я

2. Взаємоопитування учнів «Бумеранг» за темою «Покриви тварин» (учні ставлять запитання одне одному).

III. Мотивація навчальної діяльності.

Довідкова інформація.

З безхребетних тварин найскладніша поведінка характерна для комах. Це пов’язано з добрим розвитком головного ганглія, що виконує роль «головного мозку».

У хребетних тварин розвиток головного мозку пов’язаний з розвитком півкуль переднього мозку та ступенем розвитку сірої речовини. Так, у ссавців погано розвинені борозни і звивини сірої речовини в комахоїдних, рукокрилих демонструють повільне утворення умовних рефлексів, прості поведінкові акти тощо. На противагу їм, у китоподібних, копитних, хижих, приматів добре розвинені борозни і звивини сірої речовини демонструють велику складність поведінки цих ссавців.

IV. Засвоєння нових знань.

1. Пояснення вчителя з використанням таблиць і підручника: нейрон, нерв, нервовий вузол (ганглій); збудливість і провідність як основні властивості нервової системи; дифузна нервова система кишковопорожнинних; вузлова нервова система (кільчаки, членистоногі, молюски); трубчаста нервова система риб, амфібій, рептилій, птахів, ссавців; поділ нервової системи на центральну та периферичну.

2. Складання опорних схем за вивченою темою.

V. Узагальнення і систематизація знань.

1. Заповнення таблиці «Логікон».

Логікон «Нервові системи тварин»

Гідра

Хрущ

3

Короп звичайний

Ящірка прудка

6

Собака свійський

1

Ланцюг з нервових вузлів

Розкидано-вузлового типу

Трубчастого типу, поділена на ЦНС, ПНС

5

7

8

Мозок відсутній

2

Мозок відсутній

4

Поява сірої речовини в головному мозку

Добре розвинений мозочок

9

2. Робота з термінами: нейрон, центральна та периферична нервова система, дифузна, вузлова, трубчаста нервова система.

VI. Підсумки.

1. Підбиття підсумків з використанням вправи «Снігова грудка»: слово, речення, запитання. Наприклад:

Мозок.

Мозок - відділ центральної нервової системи.

Чи правда, що у всіх тварин є мозок?

2. Повторне обговорення епіграфа.

VII. Домашнє завдання.

Опрацювати § 36. Дати відповіді на запитання:

1. Чому комахи мають складну поведінку? З розвитком яких складових їхньої нервової системи це пов’язано?

2. У якої групи молюсків найскладніша поведінка? Чому?

3. Уявіть, що у птахів зник мозочок. До чого це призведе?

4. Чи однаково розвинений головний мозок у ссавців? Як це можна пояснити?