Уроки біології. Книжка для вчителя. 7 клас

Урок 39

Тема уроку: Покриви тіла тварин, їхня різноманітність і функції

Лабораторне дослідження особливостей покривів тіла тварин

Без луски риба - не риба,

без пір’я птах - не птах...

Приказка

Мета уроку: дослідити особливості покривів тіла різних тварин; з’ясувати значення покриву в житті організму. Розвивати критичне мислення. Виховувати культуру спілкування.

Основні поняття: шкірно-м’язовий мішок, шкіра, луска, лусочки, пір’я, шерсть.

Обладнання і матеріали: колекції пір’я тварин і луски риб, опудала птахів, ссавців, колекції ракоподібних; вологі препарати риб, амфібій і рептилій.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування практичних умінь.

План-схема уроку

І. Організаційний етап.

1. Організація класу.

2. Розминка «Епіграф»: прочитайте епіграф. Чому без луски риба - не риба, а без пір’я птах - не птах?

II. Актуалізація опорних знань.

Тренування «Покриви тіла тварин» - колективне складання «Грона», пригадуючи покриви тварин різних груп, які вивчали в темі «Різноманітність тварин». Врахувати поняття: шкіра, шкірно-м’язовий мішок, слиз, хітинізована кутикула, луска, лусочки, пір’я, шерсть; шкірні залози, линяння тощо.

III. Мотивація навчальної діяльності.

Цікаві запитання (міні-вікторина): Альпака (родичка верблюда) живе в районі екватора. Вона має густу довгу вовну. Для чого вона їй потрібна в таких кліматичних умовах? (Проживає високо в горах, там низька температура.)

Шкіра зайця дуже тонка, неміцна. Як це рятує йому життя? (У пащі хижака лишається жмут шерсті. Сам заєць тікає.)

IV. Засвоєння нових знань.

1. Пояснення вчителя з використанням таблиць і підручника (с. 148-151). А) Покриви безхребетних (с. 148-149): кільчасті черви, членистоногі, молюски; Б) Покриви хребетних (с. 149-151): риби, амфібії, рептилії, птахи.

2. Складання опорних схем: «Покриви безхребетних», «Покриви хребетних».

V. Формування практичних умінь.

Виконання лабораторного дослідження.

Обладнання, матеріали та об’єкти дослідження: колекції пір’я тварини, луски риб, опудала птахів, ссавців; колекції ракоподібних; вологі препарати риб, амфібій і рептилій.

1. Розгляньте представників ракоподібних (річкових раків або крабів), запропонованих учителем. Дослідіть твердість їхнього хітинового покриву. Яке значення такого покриву?

2. Дослідіть вологі препарати риб і набори луски. Як луска розташована на шкірі риби? Яке значення луски в житті риб?

3. Розгляньте і дослідіть зовнішні покриви жаби. Шкіра жаби гладенька, укрита слизом. Яке значення слизу, що вкриває шкіру жаби?

4. Розгляньте і дослідіть вологі препарати ящірки чи вужа. Чим утворений покрив тіла плазунів? Яка роль лусочок на їхньому тілі?

5. Розгляньте опудало птаха. Зверніть увагу на пір’яний покрив на крилах, тулубі та хвості. Які типи пір’їн вкривають тіло птахів? Дослідіть розміщення пір’я на тілі. Яку роль відіграє пір’я в житті птаха?

6. Розгляньте опудало ссавця. Дослідіть шерсть на щільність, твердість, густоту. Чим відрізняються остьові волоски від підшерстя? Яку роль відіграє шерсть у житті ссавців?

VI. Осмислення об’єктивних зв’язків у вивченому.

7. Результати досліджень оформіть у вигляді таблиці:

Тварина

Особливості покриву

Значення покриву для організму

VII. Підсумки.

Підбиття підсумків з використанням вправи «Шерлок Холмс»: учні в парах складають запитання з теми уроку (з використанням підручника або без нього).

VIII. Домашнє завдання.

Опрацювати § 35. Розпочати роботу в групах (учні об’єднуються у три-чотири групи) над міні-проектом «Майстерність маскування».