Уроки біології. Книжка для вчителя. 7 клас

Урок 38

Тема уроку: Практична робота 5 «Порівняння будови скелетів хребетних тварин»

Краще один раз побачити, ніж сто разів почути.

Прислів'я

Мета уроку: навчити учнів порівнювати скелети хребетних тварин, знаходити риси подібності і відмінності. Поглибити знання про особливості опорно-рухових систем хребетних тварин. Розвивати вміння аналізувати. Виховувати культуру поведінки.

Основні поняття: скелет, відділи скелета, кісткова тканина, хребет, череп.

Обладнання і матеріали: лінійки, малюнки скелетів хребетних тварин, скелети риби, жаби, ящірки, птаха, ссавця.

Тип уроку: формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап.

1. Організація класу.

2. Розминка «Епіграф». Як згадане прислів’я стосується практичної роботи?

II. Актуалізація опорних знань.

Термінологічне лото (на картках написано терміни і поняття з теми «Опора і рух». Учні витягують картку та пояснюють термін).

Панцир, шкірно-м’язовий мішок, кістка, хребет, череп, радіальна симетрія тіла, двобічна симетрія тіла, кіль, цівка, реактивний рух, активний політ, пасивний політ.

III. Мотивація навчальної діяльності.

Практичне творче домашнє завдання-спостереження (скелет риби, кістка птаха, кістка свині) — демонстрація і звіт про проведене спостереження.

IV. Формування практичних умінь і навичок.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 5

Хід роботи

1. Розгляньте скелет кісткової риби. Зверніть увагу на скелет голови (череп), скелет тулуба (хребет), плавців і поясів парних плавців (грудних і черевних). Позначте їх на малюнку. Якої форми череп у риби? З яких відділів він складається? Як побудовано хребет, яка його довжина? З яких відділів він складається? Яка роль парних плавців у рухах риб?

2. Розгляньте скелет жаби. Знайдіть скелет голови (череп), скелет тулуба (хребет), парних кінцівок та їхніх поясів. Позначте їх на малюнку. Як кінцівки сполучаються з тулубом? Яка довжина хребта? З яких відділів він складається? Які головні ускладнення будови скелета жаби порівняно зі скелетом риби. Із чим це пов’язано?

3. Розгляньте скелет ящірки. Знайдіть його відділи: скелет голови (череп), скелет тулуба (хребет і грудна клітка), парних кінцівок та їхніх поясів. Позначте їх на малюнку. Яка форма і довжина хребта ящірки? З яких відділів він складається? Із чим пов’язана така будова хребта? Як розміщені кінцівки рептилій? Які головні ускладнення будови скелета ящірки порівняно зі скелетом жаби, із чим це пов’язано?

4. Розгляньте будову скелета птаха. Знайдіть його відділи: скелет голови (череп), скелет тулуба (хребет і грудна клітка), парних передніх кінцівок (крила), задніх кінцівок та їхніх поясів. Позначте їх на малюнку. Яких видозмін зазнав скелет передніх кінцівок птаха порівняно з ящіркою? Із чим це пов’язано? Які особливості будови скелета тулуба птаха порівняно з ящіркою? Із чим це пов’язано? Порівняйте будову скелета задніх кінцівок птаха та їхніх поясів порівняно з ящіркою. Поясніть причину цих відмінностей.

5. Розгляньте будову скелета ссавця. Знайдіть відділи скелета: скелет голови (череп), скелет тулуба (хребет і грудна клітка), парних кінцівок та їхніх поясів. Позначте їх на малюнку. До скелета якої дослідженої вами тварини найбільш подібний скелет ссавця? Із чим це пов’язано? У якої дослідженої вами тварини мозковий відділ черепа має найбільший об’єм? Із чим це пов’язано?

V. Узагальнення і систематизація знань.

6. Отримані під час роботи знання та практичні навички оформіть у вигляді таблиці.

Група хребетних тварин

Особливості будови скелета

7. Зробіть висновки, як будова скелета хребетної тварини залежить від способу життя тварини. У ряду кісткова риба — жаба — ящірка — птах — ссавець визначте ускладнення в будові їхніх скелетів.

VI. Підсумки.

1. Складання Т-схеми (в одну колонку учні записують те, що знали до уроку, в іншу - що дізнались під час виконання практичної роботи).

2. Вправа «Похвала»: учні оцінюють роботу один одного.

VII. Домашнє завдання.

Повторити §§ 33, 34.