Уроки біології. Книжка для вчителя. 7 клас

Урок 29

Тема уроку: Практична робота 3 «Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням їх до різних умов існування»

У природі немає нічого недоцільного.

М. де Монтень

Мета уроку: розкрити особливості будови тіла хребетних тварин, пов'язані з пристосуванням до умов їх існування. Розвивати вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки. Виховувати культуру оформлення письмових робіт.

Обладнання і матеріали: вологі препарати, опудала хребетних тварин (риб, амфібій, рептилій, птахів і ссавців); фото- та відеофрагменти, малюнки.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань, формування практичних умінь.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап.

Обговорення епіграфа. Як він пов’язаний з темою уроку?

II. Актуалізація опорних знань.

Фронтальне опитування учнів за запитаннями: Які ознаки риб як тварин водного середовища життя? Що дає змогу жабам мешкати в двох середовищах? Які особливості будови тіла ящірки? Назвіть пристосування до польоту в будові птаха. Які ознаки будови характерні для собаки як тварини наземно-повітряного середовища?

III. Мотивація навчальної діяльності.

Цікава інформація про хребетних тварин:

Риба-бризкун має оригінальний спосіб добування їжі. Вона живиться комахами, яких збиває струменем води з надводних рослин.

Найшвидшою сухопутною змією вважають чорну мамбу - швидкість її пересування плазуванням сягає 11 км/год.

Серпокрильці - це птахи, які втратили здатність ходити по землі. їхні чотири пальці повернуті вперед, це допомагає чіплятись за стіни чи скелі.

V. Формування практичних умінь і навичок.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3

Тема: Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням їх до різних умов існування

Мета: розглянути на прикладах закономірності пристосування хребетних тварин до життя в різних середовищах у їхній зовнішній будові. Навчитися характеризувати різних хребетних тварин за особливостями зовнішньої будови, знаходити пристосування до життя в різних середовищах.

Обладнання та матеріали: вологі препарати риби, амфібії, рептилії, опудала птаха, ссавця.

Хід роботи

1. Розгляньте запропоновані вчителем вологі препарати, опудала, фото хребетних тварин (рибу, представників амфібій, рептилій, птахів і ссавців).

Запропонована риба - ____ ; поширена у прісних чи солоних водоймах; форма тіла ____ ; органи пересування (плавання) ____ ; тіло риби вкрите ____ .

Запропонована амфібія - ____ ; поширена ____ ; форма тіла ____ ; органи пересування ____ ; тіло вкрите ____ .

Запропонована рептилія- ____ ; поширена ____ ; форма тіла ____ ; плазує за допомогою ____ ; тіло вкрите ____ .

Запропонований птах - ____ ; поширений у середовищі ____ ; форма тіла ____ ; пересувається, використовуючи ____ ; тіло птаха вкрите ____ .

Запропонований ссавець - ____ ; трапляється у ____ ; форма тіла ____ ; пересувається за допомогою ____ ; тіло вкрите ____ .

2. Зробіть висновки, зазначивши основні пристосування у зовнішній будові хребетних тварин до життя в різних умовах середовища.

У риб, щоб існувати у водному середовищі, є такі пристосування ____ .

Амфібії мешкають у водному та наземному середовищах. Для цього вони мають ____ .

Рептилії здебільшого поширені в наземному середовищі, для цього вони мають ____ .

Птахи живуть у наземно-повітряному середовищі, вони здатні до польоту завдяки ____ .

Ссавці мають такі пристосування до існування в наземно-повітряному середовищі ____ .

VI. Узагальнення і систематизація знань.

Вправа «Логікон». Заповніть пропущені комірки.

Логікон «Хребетні тварини»

Риби

2

Рептилії

4

Ссавці

1

Хвостаті

Лускаті

5

6

Окунь звичайний

Саламандра плямиста

3

Горобець хатній

Олень плямистий

VII. Підсумки.

Підбиття підсумків роботи з використанням вправи «Хто найкращий»: учні оцінюють роботу один одного.

VIII. Домашнє завдання.

Повторити §§ 23-27 та опорні конспекти в зошиті.