Уроки біології. Книжка для вчителя. 7 клас

Урок 20

Тема уроку: Амфібії

Як росла, то хвостик мала, плаття темне

одягала.

А як виросла вона, хвіст назавжди віддала

Загадка

Мета уроку: сформувати уявлення про амфібій (земноводних), їхню будову, пристосування до життя в двох середовищах. Розвивати логічне мислення. Виховувати любов до живих організмів.

Основні поняття: пуголовок, повіки, резонатори, хвостаті амфібії, безхвості амфібії.

Обладнання і матеріали: таблиці «Земноводні», вологі препарати амфібій, відеоматеріали із земноводними.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

План-схема уроку

І. Організаційний етап.

1. Організація класу.

2. Розминка «Епіграф». Розгадування загадки (жаба).

3. Оголошення теми уроку.

II. Актуалізація опорних знань.

Біологічний диктант «Різноманітність риб» (вставте пропущене, закінчіть речення).

1. Тонкостінний виріст кишечнику в риб, заповнений газами, - це ____ . 2. Зябра кісткових риб прикриті ____ . 3. У ____ риб відсутній плавальний міхур і зяброві кришки. 4. В акули луска нагадує ____ . 5. Бічна лініє є специфічним органом ____ . 6. Білуга, севрюга, стерлядь належать до ____ 7. У скатів тіло має форму ____ . 8. До акул належать види: ____ . 9. Лосось, форель, горбуша належать до групи ____ . 10. Процес розмноження у кісткових риб називають ____ . 11. Колючі промені першого спинного плавця мають риби групи ____ .12. До коропоподібних відносять: ____ .

III. Мотивація навчальної діяльності.

Амфібії, або земноводні, - перші хребетні, які «переступили поріг» водного середовища. Перші завойовники суші! Еволюційні прабатьки рептилій, птахів, звірів і, насамкінець, людини. І. Акімушкін.

Обговорення вислову. Постановка проблеми: як амфібії змогли опанувати суходіл?

IV. Засвоєння нових знань.

1. Пояснення вчителя з використанням мультимедійної презентації та відеофрагментів особливостей будови амфібій у зв’язку з пристосуваннями до життя у двох середовищах.

2. Робота учнів з підручником: зовнішня будова амфібій (с. 76); безхвості амфібії (с. 77); хвостаті амфібії (с. 76-77).

3. Складання опорного конспекту «Ознаки амфібій», «Різноманітність амфібій».

V. Узагальнення і систематизація знань.

1. Складання діаграми Вена для порівняння риб та амфібій. Використати такі характеристики: холоднокровні; поширені у водному та наземному середовищах; лише у водному середовищі; тіло видовжене, обтічне; тіло округле; роль кінцівок виконують плавці; є п’ятипалі кінцівки; тіло вкрите слизом; слизом і лускою; очі без повік; очі з повіками; органи дихання зябра; зябра є у пуголовка; дихання легенями та шкірою; роздільностатеві; розмноження у воді.

2. Робота з термінами: пуголовок, резонатори, повіки.

VI. Підсумки.

1. Обговорення проблемного запитання: як амфібії змогли завоювати суходіл?

2. Підбиття підсумків з використанням вправи «Хто ти?» (учні в парах складають ознаки задуманої земноводної тварини, потім загадують її однокласникам). Наприклад:

Можу жити в льоху, підвалі, на городі. Активніша вночі, ніж удень. Шкіра горбкувата, суха, добре розвинені легені. На нерест прямую до водойми (ропуха).

Я отруйна амфібія. Маю хвіст і кінцівки однакового розміру. Поширена в Україні в гірській місцевості. Маю жовто-чорне яскраве забарвлення тіла (саламандра плямиста).

VII. Домашнє завдання.

Опрацювати § 18, підготувати міні-проекти на тему «Значення рептилій у природі та житті людини».