Уроки біології. Книжка для вчителя. 7 клас

Вступ (4 години)

Урок 1

Тема уроку: Основні відмінності тварин від рослин і грибів. Особливості живлення тварин

Володіти знаннями однаково,

що володіти скарбом.

Народна мудрість

Мета уроку: сформувати в учнів уявлення про основні відмінності тварин від рослин і грибів. Розглянути головні ознаки, характерні для тваринних організмів. Розвивати логічне мислення та уяву, уміння порівнювати та аналізувати. Виховувати бережливе ставлення до живого.

Основні поняття: зоологія, гетеротрофне та автотрофне живлення, ознаки живого, подразливість, рух, розвиток, розмноження, хижаки, рослиноїдні, всеїдні, паразити, сапротрофи.

Обладнання і матеріали: таблиці: «Тварини», «Гриби», «Рослини», «Екосистема лісу».

Тип уроку: засвоєння нових знань (вступний).

План-схема уроку

I. Організаційний етап.

Розминка. Учитель пропонує учням зачитати епіграф і висловити свої думки стосовно народної мудрості.

II. Актуалізація опорних знань. Оголошення теми та мети уроку.

Віртуальна прогулянка до лісу.

Уявіть, що ви в осінньому лісі. На які гриби ви можете натрапити? Які рослини ростуть у вашому уявному лісі? Пригадайте з курсу біології 6-го класу основні ознаки живого. Які із цих ознак властиві представникам грибів і рослин? Запишіть їх у зошит (робота в парах).

Якщо під час мандрівки лісом ви поводитеся тихо, то можете натрапити на тварин. Зупиніться, подивіться під ноги. Яких найменших мешканців лісу, що поспішають до мурашника, ви можете побачити? Підійміть голову, поглядом відшукайте на деревах птахів. Назвіть, яких лісових птахів ви знаєте. Чому тварин важче відшукати в лісі, ніж рослини та гриби? Які ознаки відрізняють тварин від рослин і грибів (робота в четвірках)?

III. Мотивація навчальної діяльності.

Прочитайте фрагмент вірша. Проаналізуйте, як живляться тварини, згадані у вірші.

Листочок фотосинтез здійснює, працює,

Березі всю поживу віддає, не ледарює.

Аж тут десь гусінь узялася і повзе,

Листок вона шматує, і кусає, і гризе.

Побачив гусінь дрізд - злетів аж до небес,

Бо гусінь для птахів - то є делікатес.

Дрізд хитру ту личинку в дзьоба ухопив,

Листочка від напасті вмить звільнив.

IV. Засвоєння нових знань.

1. Характеристика основних відмінностей рослин, грибів і тварин (з використанням результатів роботи в парах і четвірках (презентація звітів роботи)).

2. Пояснення учителем особливостей живлення тварин з використанням ілюстративного матеріалу підручника (с. 10, мал. 6).

3. Робота з підручником. Навести приклади тварин з різними способами добування їжі.

4. Характеристика способів живлення тварин на прикладі лісу (озера, луки тощо, за таблицею, малюнком).

V. Узагальнення і систематизація знань.

1. Складання діаграми Вена для порівняння тварин, рослин і грибів.

2. Складання опорної схеми «Способи живлення тварин», навести приклади рослиноїдних, хижаків, сапротрофів, паразитів, усеїдних.

VI. Підсумки.

Підбиття підсумків з використанням вправи «Снігова грудка». Слово, речення, запитання. Наприклад:

Тварини.

Тварини живуть поруч із нами.

Яке живлення у тварин?

Вправу повторюють усі бажаючі учні.

VII. Домашнє завдання.

Опрацювати §§ 1, 2. Повторити будову клітини рослин і грибів (6-й кл.).Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.