Уроки біології. Книжка для вчителя. 7 клас

Урок 18

Тема уроку: Риби

Серед тварин, що живуть у водному

середовищі, значне місце посідають риби...

Мета уроку: сформувати уявлення про ознаки риб як тварин, пристосованих до водного середовища життя. Розглянути особливості їхньої зовнішньої будови. Розвивати пізнавальний інтерес, логічне мислення. Виховувати любов до живих організмів.

Основні поняття: плавці, луска, зябра, бічна лінія, нерест.

Обладнання і матеріали: таблиці «Риби», відеофрагменти з рухами риб, вологі препарати риб.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

План-схема уроку

І. Організаційний етап.

1. Організація учнів.

2. Розминка «Дешифрувальник». Розділіть літери на слова і вставте пропущене: ..иби - ..ребетн.. тва..ини, які поши..ені у в..дному с..редовищі (риби - хребетні тварини, які поширені у водному середовищі).

II. Актуалізація опорних знань.

Взаємоопитування учнів «Бумеранг» за матеріалом домашнього завдання: Які ознаки хордових тварин? Які тварини належать до хребетних?

III. Мотивація навчальної діяльності.

Продовження вислову, початок якого в епіграфі: Вони живуть постійно у воді і це позначилося на їхній будові, життєвих процесах. Обговорення вислову (на базі знань учнів).

IV. Засвоєння нових знань.

1. Пояснення вчителя зовнішньої будови риб з використанням матеріалів підручника.

2. Відеофрагменти руху риб, їхньої зовнішньої будови.

3. Робота з підручником (с. 67).

4. Колективне складання опорного конспекту «Зовнішня будова риб».

V. Узагальнення і систематизація знань.

1. Вправа «Так - Ні»: прослухайте твердження, укажіть, чи правдиве воно, обґрунтуйте свою думку:

1. Тіло риб має обтічну форму, буває овальним, округлим, плоским (+).

2. Тіло риби поділене на голову, шию тулуб і плавці (-).

3. Риби можуть жити як у воді, так і на суходолі (-).

4. Риби живляться, фільтруючи воду, вони не мають щелеп (-).

5. Шкіра риб вкрита лускою та слизом, що зменшує тертя риби у воді (+).

6. Очі риб розташовані на голові, вони вкриті складками шкіри - повіками (-).

7. Риби дихають зябрами, які в більшості прикриті зябровими кришками (+).

8. Органами руху риби є плавці (+).

9. На хвостовій частині тіла риби розміщений хвостовий плавець, що є кермом (+).

10. Риби розмножуються, виповзаючи на суходіл (-).

11. Парними плавцями риби є грудні та черевні (+).

12. Риби - теплокровні тварини, температура їхнього тіла не залежить від навколишнього середовища (-).

2. Робота з термінами: плавці, луска, зябра, бічна лінія, нерест.

VI. Підсумки.

Підбиття підсумків з використанням вправи «Що я дізнався»: учні обмінюються новими знаннями. Повторне обговорення епіграфа.

VII. Домашнє завдання.

Опрацювати § 16 до кінця. Завершити роботу над міні-проектами на теми: «Кісткові риби», «Хрящові риби», «Значення риб у природі й житті людини».