Біологія. Компетентнісно орієнтовані завдання. 7–11 класи

Молюски

1. Біологи визначили, що на язику виноградного слимака розташовано 135 рядів найдрібніших хітинових зубів (по 105 у кожному ряду). Отож загальна кількість зубів равлика — 14 175! До якого класу належить цей молюск?

 • А Головоногі
 • Б Черевоногі
 • В Двостулкові
 • Г Слимаки

За способом живлення молюск з радулою (язиком-терткою) — це

 • А хижак
 • Б фільтратор
 • В рослиноїд
 • Г паразит

Укажіть зображення виноградного слимака.

2. Саме у представників цих тварин уперше з’являються слинні залози, язик, травна залоза «печінка», а також серце, легені та нирки. Хто вони?

 • А кишковопорожнинні
 • Б членистоногі
 • В молюски
 • Г риби

Укажіть середовище існування цих тварин.

 • А ґрунтове та водне
 • Б наземно-повітряне та водне
 • В живі організми
 • Г усі перелічені

Укажіть тварину, яка не належить до цього типу.

3. Близько 400 млн років тому невеликі морські тварини почали освоювати нове для них середовище — суходіл. На суходолі на той час уже з’явилася перша рослинність, що займала невеликі прибережні смуги. Отож з’явилася їжа та ще не освоєний тваринами простір. Для першопрохідців процес переходу з води на суходіл був складним і тривалим. Потрібно було замінити зябра, які добре поглинали розчинений у воді кисень, на інші органи дихання, які могли б отримувати кисень із повітря. Не менш важливою проблемою та навіть загрозою було висихання тіла. Який клас молюсків пройшов цей складний шлях?

 • А Головоногі
 • Б Черевоногі
 • В Двостулкові
 • Г Наутилуси

Які органи дихання характерні для наземних молюсків?

 • А зябра
 • Б шкірно-м’язовий мішок
 • В легені
 • Г повітряні мішки

Від висихання тіло молюска захищає

 • А шкіра
 • Б мушля або черепашка
 • В хітиновий панцир
 • Г інтенсивне дихання

4. Незважаючи на величезну користь черепашки, деякі равлики поступово відмовилися від неї. Це перетворення також мало свої переваги. Микола вважає, що стрункому й рухливому слизняку легше сховатися у найдрібніших шпаринках. Під час руху його тіло стає довгим і дуже тонким, у спокої або після подразнення — коротким і товстим. Павло переконаний, що слизняку не потрібно витрачати багато зусиль, щоб постійно носити на собі доволі громіздку й важку черепашку. Вероніка дізналася, що шкіра слизняка є дещо щільнішою, ніж у равлика. Під шкірою містяться краще розвинені м’язи, а її поверхня вкрита товстішим шаром захисного слизу. Хто з дітей правильно пояснив переваги втрати черепашки у слизняків?

 • А Микола та Павло
 • Б Вероніка та Микола
 • В Павло та Вероніка
 • Г усі діти

Укажіть представників, що втратили черепашку.

 • А ставковик малий, бітінія
 • Б конус, блакитний кільчастий восьминіг
 • В мідія, кальмар
 • Г виноградний слимак, голий слизун

Для людини черевоногі молюски є

 • А джерелом отримання перлів
 • Б шкідниками, які завдають шкоди культурним рослинам
 • В джерелом отримання пурпурної фарби

5. Молюск-хижак рапана прибув у Чорне море в 1947 р. з Японського моря на днищах радянських торпедних катерів і дотепер успішно розмножується та знищує величезну кількість устриць, мідій і морських гребінців.

1. Учені Національного інституту біології південних морів НАН України стверджують, що рапана завдала величезної шкоди екосистемі Чорного моря. Відсутність природних ворогів сприяла неконтрольованому росту чисельності рапани, а наявність стадії планктонної личинки — широкому її розселенню.

2. Захисники тварин уважають, що молюск набув промислового значення. Його м’ясо використовують у їжу, експортують в азійські країни (його особливо цінують у Японії). Із черепашок молюсків виготовляють сувеніри (черепашка рапани стала своєрідною візитівкою чорноморських курортів), тому їх чисельність різко скорочується. То чия думка слушна?

 • А учених Національного інституту біології південних морів НАН України
 • Б захисників тварин
 • В обидві
 • Г жодна

До якого класу молюсків належить рапана?

 • А Головоногі
 • Б Черевоногі
 • В Двостулкові
 • Г Кальмари

Які організми є природними ворогами рапани?

 • А морські зірки
 • Б морські їжаки
 • В восьминоги
 • Г сині кити

6. Вік молюсків можна визначити за кількістю кілець на стулці черепашки. Кожне кільце відрізняється від попереднього. Андрій вважає, що ця відмінність зумовлена особливостями їжі, споживаної молюском у цей період. Сергій стверджує, що на ознаку впливає стан екології, а Олеся переконана, що різноманітність кілець залежить від температури й кількості кисню у воді. Хто з них має рацію?

 • А Андрій і Сергій
 • Б Сергій та Олеся
 • В Андрій та Олеся
 • Г усі

Укажіть клас, до якого належать ці молюски.

 • А Черевоногі
 • Б Головоногі
 • В Двостулкові
 • Г Наутилуси

У кого із зображених молюсків не можна визначити вік за черепашкою?

7. «...Сина вождя знайшли мертвим на невеликій глибині. Його рука була затиснута стулками гігантської ... . Їх витягли на берег. Ломом відкрили стулки і знайшли найбільшу у світі перлину діаметром 23 см і масою 6 350 г». Укажіть тварину, про яку писав Жуль Берн у романі «20 тисяч льє під водою».

 • А рапана венозна
 • Б тридакна велетенська
 • В морський гребінець
 • Г перлівниця звичайна

До якого класу належить цей молюск?

 • А Головоногі
 • Б Черевоногі
 • В Двостулкові
 • Г Кальмари

Укажіть зображення родича цього молюска.

8. Це найбільший у світі двостулковий молюск. Його маса може сягати 333 кг, а ширина черепашки — близько двох метрів. Часто його черепашку використовують як дитячу ванну. У соборі Паризької Богоматері вона слугує купіллю для хрещення. Існує думка, що цей молюск небезпечний для дайверів, бо може затиснути руку водолаза між стулками. Однак для дайверів він загалом безпечний. Небезпечним він може бути хіба що для занадто повільних або нерозважливих. Укажіть цього молюска.

 • А рапана венозна
 • Б перлівниця звичайна
 • В устриця чорноморська
 • Г тридакна велетенська

Укажіть представників, що є родичами цього молюска.

 • А ставковик малий, бітинія
 • Б молюск конус, блакитний восьминіг
 • В мідія, дрейсена, перлова скойка
 • Г виноградний слимак, голий слизун

Які особливості будови характерні для цих молюсків?

 • А є голова з двома щупальцями, тулуб, м’язиста нога
 • Б тіло має голову, тулуб; нога розділена на щупальця
 • В тіло сховане в черепашку; має тулуб і ногу
 • Г має голову, тулуб і ногу; черепашка відсутня

9. У Франції та Англії у першій половині XIX ст. ці молюски вважали їжею для бідняків, які не мали змоги купити м’ясо. Однак безконтрольний вилов цих молюсків призвів до різкого скорочення популяції особин, а тому в другій половині XIX ст. вони значно подорожчали та стали делікатесом. Першою ознакою їх свіжості є щільно закрита черепашка: якщо в ній є хоча б крихітна щілина — молюск протух. Про який делікатес йдеться?

 • А мідія середземноморська
 • Б перлівниця звичайна
 • В устриця чорноморська
 • Г тридакна велетенська

Які органи дихання характерні для цього молюска?

 • А зябра
 • Б шкірно-м’язовий мішок
 • В легені
 • Г повітряні мішки

Який спосіб живлення характерний для цього молюска?

 • А паразит
 • Б фільтратор
 • В рослиноїдний
 • Г хижак

10. Учені стверджують, що головоногі молюски залишили слід у людській культурі. Готуючи проект за цією темою, Олена дізналася, що упродовж багатьох віків люди писали чорнилом, яке добували із чорнильного мішка кальмарів і каракатиць. Сергій установив, що реактивний двигун людина сконструювала, вивчивши, зокрема, рух восьминогів. Вікторія з’ясувала, що коричнева фарба сепія виготовлена із чорнильної рідини деяких головоногих. Укажіть характерні риси будови цих молюсків.

 • А є голова з двома щупальцями, тулуб, м’язиста нога
 • Б тіло має голову, тулуб; нога розділена на щупальця
 • В тіло сховане в черепашку; має тулуб та ногу
 • Г має голову, тулуб та ногу; черепашка відсутня

Який із молюсків НЕ належить до цього класу?

За способом живлення цей молюск

 • А хижак
 • Б рослиноїдний
 • В фільтратор
 • Г паразит