Біологія. Компетентнісно орієнтовані завдання. 7–11 класи

Безхребетні

Кишковопорожнинні

1. Ці тварини мають щупальця, які є важливими частинами їхнього тіла. За допомогою щупалець вони обхоплюють свою здобич і проштовхують її до ротового отвору, з якого вона надходить у гастральну порожнину. Клітини ендодерми, що вистеляють травну порожнину тварини, мають джгутики, які забезпечують переміщення їжі та виділяють травний сік у порожнину, де частково відбувається травлення. А ще вони здатні утворювати псевдоніжки, якими захоплюють дрібні фрагменти їжі. Неперетравлені рештки викидаються знову через ротовий отвір. Укажіть зображення тварини, для якої характерні такі ознаки.

 • A 1
 • Б 2
 • В 3
 • Г 4

Який тип симетрії тіла характерний для цієї тварини?

 • А двобічна
 • Б асиметрична
 • В променева
 • Г симетрія відсутня

2. Працюючи над проектом, Сергій повідомив, що порожнисті нитки, якими кишковопорожнинні тварини захищаються і нейтралізують інших тварин, мають вигляд щупалець. Олена стверджує, що жалкі клітини, розташовані на кінчиках щупалець, за зовнішнім виглядом схожі з гарпунами, які впиваються в тіло жертви та впорскують отруту. Соломія переконана, що отрута жалких клітин деяких кишковопорожнинних тварин діє навіть на людей, а самі клітини розміщені у зовнішньому шарі. Хто з дітей повідомив правдиву інформацію?

 • А Олена та Соломія
 • Б Сергій та Соломія
 • В Сергій та Олена
 • Г усі діти повідомили правдиві дані

Укажіть серед зображених тварин представників цього типу.

 • А 1, 2, 3
 • Б 2, 3, 4
 • В 1, 2, 4
 • Г 1, 3, 4

3. Уважають, що отрута різних кишковопорожнинних не шкідлива для людини, але насправді це помилкова думка. Деякі види цих тварин можуть заподіяти людині сильні опіки. Зареєстровані й випадки відмови дихальної та нервової систем, що призводило до болісної смерті. Які клітини цих тварин здатні до такої дії?

 • А нервові
 • Б залозисті
 • В травні
 • Г жалкі

Які з позначених клітин гідри виконують травну функцію?

 • А 1
 • Б 2
 • В 3
 • Г 4

Укажіть правильний перелік родичів гідри прісноводної.

 • А ціанея, коренерот, евглена
 • Б аурелія, актинія, ціанея
 • В інфузорія, португальський кораблик, актинія
 • Г дощовий черв’як, медуза, коренерот

4. Кишковопорожнинних тварин поділяють на дві категорії: одна з них веде рухливий спосіб життя, друга — нерухомий. Загалом людям варто остерігатися всіх різновидів цих тварин, щоб не ризикувати своїм здоров’ям. Наприклад, актинії, що більше схожі на квіти, — це тварини з безліччю щупалець, які лише й шукають здобич. Розподіліть зображених тварин відповідно до їхнього способу життя: 1 — поліпи; 2 — медузи.

1. Поліпи: ______

2. Медузи: ______

5. Ці тварини рухаються завдяки ритмічному скороченню і розслабленню м’язів тіла. Під час руху вони нагадують парасольку, яка то складається, то розкривається. Саме за допомогою скорочення свого прозорого купола, який слугує «реактивним двигуном», вони витісняють воду. Більшість їхніх представників розмножуються статевим шляхом і мають планктонні личинки, або личинки, що повзають. Життєвий цикл значної частини тих, що жалять, є метагенезом — закономірним чергуванням статевого й нестатевого розмноження. Укажіть зображення організму, який має такий «реактивний двигун».

До якого типу належать ці тварини?

 • А Первиннопорожнинні
 • Б Кишковопорожнинні
 • В М’якуни
 • Г Губки

Укажіть зображення тварини, яка живе у прісних водоймах.

 • А актинія
 • Б гідра
 • В аурелія
 • Г португальський кораблик

6. Дмитро стверджує, що людина використовує деяких кишковопорожнинних. З мертвих вапнякових частин коралів отримують будівельний матеріал — вапно. Чорні й червоні корали використовують для виготовлення ювелірних прикрас. Петро повідомив, що жалкими клітинами кишковопорожнинні можуть завдати опіків дайверам, плавцям і рибалкам. У деяких місцях коралові рифи перешкоджають рухові суден, водночас слугуючи притулком і місцем живлення для риб. Галина вважає, що оскільки кишковопорожнинні — хижаки, вони впливають на морські угруповання тварин, поїдають планктон, а великі актинії та медузи — ще й дрібних риб. Своєю чергою, медузами харчуються деякі риби та морські черепахи. Медузи з роду Rhopilema бувають їстівними. Хто з дітей має рацію?

 • А Дмитро та Галина
 • Б Петро та Дмитро
 • В усі помиляються
 • Г усі мають рацію

Укажіть правильне твердження.

 • 1. На малюнку цифрами 5 і 6 позначено клітини внутрішнього (ендодермального шару).
 • 2. На малюнку цифрою 3 позначено жалку клітину.
 • 3. На малюнку цифрою 6 позначено травну клітину.

 • А 1, 2
 • Б 2, 3
 • В 1, 3
 • Г 1, 2, 3

7. Ці тварини мають дивовижну здатність до відновлення та регенерації. Якщо перерізати їх навпіл, то кожна половина виростає у нову тварину, відновлюючи всі частини тіла. Укажіть зображення цього організму.

Укажіть тип, до якого належать ці тварини.

 • А Первиннопорожнинні
 • Б М’якуни
 • В Кишковопорожнинні
 • Г Губки

Укажіть правильний перелік родичів цих тварин.

 • А благородні корали, актинія, коренерот
 • Б ехінокок, ціанея, аурелія
 • В інфузорія, гідра, коренерот
 • Г кальмар, актинія, м’які корали

8. У медуз, як і в кожної живої істоти, є органи чуття, що відіграють важливу роль. Олег стверджує, що органи чуття розміщені по краю дзвона й завбільшки з вушко голки. Василина дізналася, що за їх допомогою медузи відрізняють світло від темряви та визначають, де низ, а де верх водойми. Уляна висловила думку: хоча медузи і мають отруйні жалкі клітини, їх поїдають різні види риб, молюски та морські черепахи. Хто висловив правильні твердження?

 • А Олег та Уляна
 • Б Уляна та Василина
 • В Олег і Василина
 • Г усі думки правильні

Медузи — це тварини з двошаровою будовою. У зовнішньому шарі є проміжні, епітеліально-м’язові, жалкі й нервові клітини. Які клітини має внутрішній шар?

 • А нервові й травні
 • Б жалкі та залозисті
 • В травні й залозисті
 • Г жалкі й травні

9. Актинії — це живі істоти, здатні пересуватися, повзучи на підошві. Павло вважає, що актинії живуть не колоніями, а поодиноко, прикріпившись до скель, рослин, мушель та інших твердих предметів. Наталя переконана, що актинії — медузи, які живуть у морях. Василь упевнений, що актинії живляться дрібними рибками, креветками й рачками, яких захоплюють своїми щупальцями. Укажіть зображення актинії.

Хто з дітей помиляється?

 • А Павло
 • Б Наталя
 • В Василь
 • Г усі міркують правильно

До якого класу кишковопорожнинних належать ці організми?

 • А Гідроїдні
 • Б Сцифоїдні медузи
 • В Коралові поліпи
 • Г Первиннопорожнинні

10. Ці тварини — близькі родичі актиній. Більшість видів живуть у тропічних морях колоніями, які схожі на великі вапнякові брили, утворені мільйонами крихітних тварин. Колонія цих поліпів росте й збільшується, і впродовж тисячоліть формуються дивні та прекрасні рифи. Які тварини формують ці морські «архітектурні» споруди?

 • А гідроїдні поліпи
 • Б медузи
 • В коралові поліпи
 • Г кільчаки

Який тип симетрії тіла характерний для цих тварин?

 • А двобічна (білатеральна) симетрія
 • Б променева (радіальна) симетрія
 • В симетрія відсутня

Які клітини коралових поліпів зображено на малюнку?

 • А проміжні
 • Б нервові
 • В жалкі
 • Г травні