Біологія. Компетентнісно орієнтовані завдання. 7–11 класи

Відповіді

ВСТУП

1. Б, А, А; 2. Б, В; 3. В, В; 4. Г, В; 5. А, Б, Б; 6. В, Б, Г; 7. Г; 8. В; 9. 1, 2, 9; 2, 5, 4; 3, 9, 1; 4, 7, 5; 5, 1, 3; 6, 9, 2; 7, 8, 6; 8, 6, 8; 9, 4, 7; 10. Г, В; 11. Г; 12. Г; 13. А, А; 14. В, В; 15. Б, В; 16. Б, В, А; 17. Б, Б; 18. Г, Г; 19. Б, А; 20. В; 21. 1, 5, 3; 2, 4, 5; 3, 2, 1; 4, 6, 7; 5, 1, 6; 6, 7, 4;

БЕЗХРЕБЕТНІ

Кишковопорожнинні. 1. А, В; 2. Г, В; 3. Г, Г, Б; 4. 1 — Б, Г, Ж, Є; 2 — В, Д; 5. В, Б, Б; 6. Г,В; 7. Б, В, А; 8. Г, В; 9. Б, Б, В; 10. В, Б, В. Черви. 1. Б, Б, В; 2. Г, В, В; 3. Б, В, Б; 4. В, Б, Б; 5. Б, В, Б; 6. В, Б, Б; 7. Г, В, Г; 8. Г, Г, В; 9. В, А, Б; 10. Б, Б, Г; 11. Г, Б, Б; 12. А, Г; 13. В, В, Г; 14. Б, В; 15. Б, В, А; 16. В, В; 17. А, Б, А; 18. Б, В, Г; 19. Г, В, В; 20. А, В; 21. В, Б, Б, 22. Г, А. 23. Б, В. Членистоногі. 1. А, А; 2. Г, Б, А; 3. А, В; 4. Б, В; 5. Г, Г; 6. Б, В; 7. В, А; 8. Г, Б; 9. В, А, Г; 10. В, В, Б; 11. Б, Г, Б; 12. Б, А, Б; 13. В, Б; 14. В, В, В; 15. В, Б, Б; 16. Г, Б, В; 17. А, В; 18. А, Б, В; 19. Б, В, А; 20. Г, В, В; 21. В, Б, Б; 22. Г, В, Б; 23. Б, В, А; 24. Б, Б, Б; 25. Б, Б, Б; 26. В, Б. 27. Б, Г, Б. Молюски. 1. Б, В, Б; 2. В, Б, Г; 3. Б, В, Б; 4. Б, Г, Б; 5. В, Б, А; 6. Г, В, Б; 7. Б, В, Г; 8. Г, В, В; 9. 1Б, 2Г, 3В, 4А.; 10. Б, В, А.

ХОРДОВІ

Риби. 1. В, Б; 2. В, В, Б; 3. В, А; 4. А; 5. Б, Б, В; 6. Б, В; 7. Б; 8. А; 9. Б; 10. Б, Б, Г; 11. В, Б; 12. А, А, А; 13. В, В; 14. В; 1B, 2А, 3Г, 4Д; 15. Г, Г, В; 16. А, Г; 17. Б, Г, В; 18. А; 19. Б, В; 20. А; 21. Б, Г, А; 22. В, А; 23. А, В ,Б, А; 24. Б, А, В. Амфібії. 1. Б, А; 2. Г; 3. В, В, Б. 4. В, А; 5. Б; 6. В, А; 7. А, Г; 8. Б, А; 9. В; 10. В; 11. Г, Г, А; 12. Б, А. Рептилії. 1. Г, Б; 2. Б; 3. Б, А, Г; 4. Б, Г; 5. В, А; 6. Б, В; 7. Б, Г, Б; 8. Г, Б; 9. Б, В; 10. Б. Птахи. 1. В; 2. Б; 3. Б, В; 4. Б, Г, А; 5. Б, Г; 6. В, Г; 7. Б, В; 8. Б, А; 9. 2А, 4Б, 3В, 1Г. Ссавці. 1. В, Г, А; 2. В, А; 3. В; 4. Г, А; 5. А; 6. Б, А; 7. Б; 8. Г, А; 9. 1, 3, 2.

ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

1. А; 2. А; 3. Б, Б; 4. А; 5. А; 6. Б; 7. В; 8. В; 9. Б; 10. Б; 11. В; 12. А; 13. В; 14. Б; 15. В; 16. В; 17. Б, Б, В; 18. В; 19. Б; 20. 1 — Г, В, Б; 2 — А, Г, В; 3 — Б, А, Г; 4 — В, Б, А; 21. 1 — Д, Б; 2 — Г, В; 3 — Б, А; 4 — В, Д; 5 — А, Г; 22. В; 23. 1 — Г, Б; 2 — В, Г; 3 — Б, А; 4 — Д, В; 5 — А, Д; 24. 1 — В, В; 2 — Г, А; 3 — А, Б; 4 — Б, Г; 25. 1 — В, Б, Д; 2 — Д, В, А; 3 — Г, Г, Б; 4 — А, Д, В; 5 — Б, А, Г; 26. В; 27. В; 28. А; 29. А; 30. Б.

ПОВЕДІНКА ТВАРИН

1. В, А; 2. Б, Г; 3. Б, Г; 4. Г, В, В; 5. А, Б; 6. Г, Б, Б; 7. Б, Г, Г; 8. А, В; 9. В, А; 10. В, Б, Б; 11. Г, А, Г; 12. А, А; 13. Б, В; 14. Б, Б, Б; 15. Г, Б, В; 16. Г, Б, В; 17. Б, Б; 18. Г, А; 19. Б, В, Б; 20. Б; 21. Б, Г, Б; 22. Г, В; 23. А, В; 24. Б, В; 25. А, Г, Б; 26. В; 27. А, А, В; 28. В, Г; 29. В, В; 30. Б, В, А.

ОРГАНІЗМИ ТА СЕРЕДОВИЩА ІСНУВАННЯ

1. Г, А; 2. В, А, Г; 3. 1Г, 2В, 3Б; 4. В, Б, Г; 5. А, А, В; 6. 1, 4, 1; 2, 2, 4; 3, 1, 2; 4, З, 3; 7. 1 — А, В, Г, Ї; 2 — Б, Д, Є, Ж, І, К; 3 — Е, З, М; 4 — И, Й, Л; 8. Г, В; 9. В, А; 10. В, А; 11. А; 12. Б, А; 13. 1, 1, Д; 2, 5, В; 3, 2, Б; 4, 4, А; 5, З, Г; 14. А, Г; 15. 1 — А, Е, 3; 2 — В, Г, Д; 3 — Б, Є, Ж; 16. В, А, В; 17. А, А, Б; 18. Б; 19. Г; 20. В; 21. 1, 2, 4; 2, 1, 1; 3, 4, 3; 4. 3, 2; 22. В, Б, А, А, Г.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст