Біологія. Компетентнісно орієнтовані завдання. 7–11 класи

ПЕРЕДМОВА

Пріоритетним завданням, яке стоїть перед сучасною шкільною біологією, є розвиток компетентного учня. Цьому сприяє формування в учнів практичних умінь і навичок, особливо під час розв’язування різноманітних практично орієнтованих завдань, які містить, зокрема, цей посібник.

Завдання відповідають чинній навчальній програмі з біології для закладів загальної середньої освіти та дозволяють закріпити вивчений теоретичний матеріал уроку, розвивати логічне мислення, загальну ерудицію, просторову уяву, здатність учнів аналізувати будь-який об’єкт чи сучасну проблему, формувати ключові компетентності. Різноплановість завдань дозволяє їх використовувати в домашній роботі, що передбачає дослідження енциклопедичного матеріалу, вміння знайти потрібну інформацію в мережі Інтернет та інших джерелах. Завдання складені відповідно до встановлених наукових фактів і закономірностей та забезпечують зв’язок з історією, географією, хімією, фізикою, математикою, іноземними мовами, а також вчать учнів сприймати світ цілісно, не виокремлюючи лише біологічні знання.

Збірник завдань може бути використаний як учнями для індивідуальної роботи, організації самоконтролю, так і вчителями, а також для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, біологічних олімпіад, творчих інтелектуальних конкурсів, турнірів та в позакласній роботі.

Критерії оцінювання та кількість завдань до уроку вчитель обирає на свій розсуд.

Вступ

1. Наука, що досліджує біологічну різноманітність тваринного світу, систематизує й класифікує тварин, вивчає будову їхнього тіла, закономірності їх індивідуального та історичного розвитку, географічне поширення, функціональну, біогеоценотичну й біосферну роль та зв’язки із середовищем, має назву

 • А систематика
 • Б зоологія
 • В екологія
 • Г морфологія

Укажіть ученого, який описав близько 500 видів відомих йому тварин, за що його називають «батьком біології».

 • А Аристотель
 • Б Теофраст
 • В Парацельс
 • Г К. Лінней

Укажіть портрет цього вченого.

2. Нідерландський натураліст, засновник наукової мікроскопії, відомий майстер із виготовлення лінз (опанував ремесло шліфувальника скла й виготовив понад 500 лінз) у другій половині XVII ст. спостерігав клітини за збільшення у 300 разів. Він перший відкрив еритроцити; описав бактерії, найпростіших, сперматозоїди, будову очей комах, м’язових волокон; виявив та описав багато інфузорій, гідр. Хто цей учений?

 • А К. Лінней
 • Б А. ван Левенгук
 • В Р. Гук
 • Г Парацельс

Укажіть портрет цього натураліста.

3. Відомо, що куряче яйце (як і яйця інших птахів) — це яйцеклітина, вкрита тоненькою оболонкою (шкаралупою). Укажіть чеського біолога й дослідника, який уперше в 1825 р. спостерігав ядро саме в курячому яйці.

 • А Я. Пуркіньє
 • Б Ч. Дарвін
 • В К. Бер
 • Г Р. Броун

Укажіть портрет цього вченого.

4. Ще школярем, а потім студентом медичного факультету Единбурзького університету (який не закінчив) і богословського факультету Кембриджського університету він захоплювався вивченням живої природи, здійснював натуралістичні експедиції, довго засиджувався в університетській бібліотеці, був знайомий із багатьма вченими. Цим знаменитим дослідником, який прославився створенням відомої наукової теорії (1859 р.) та здійснив п’ятирічну дослідницьку експедицію на кораблі «Бігль» (1831-1836 рр.) до Південної Америки, Галапагоських островів, Австралії, острова Маврикій, Південної Африки, був

 • А Г. Мендель
 • Б К. Лінней
 • В Ж. Б. Ламарк
 • Г Ч. Дарвін

Укажіть портрет цього вченого.

5. Вивчення особливостей будови ока комах дало змогу інженерам створити принципово новий прилад ідентифікації об’єктів, що рухаються з великою швидкістю. Відомими прикладами використання цієї науки є надання корпусам кораблів форми тіла дельфіна та ультразвукова діагностика (метод імітує ехолокацію кажанів). Наукою, що дала змогу використовувати біологічні методи й структури для розробки інженерних рішень та технологічних методів, є

 • А біоніка
 • Б систематика
 • В біоінженерія
 • Г ентомологія

Ця наука народилася ще за часів видатного італійського вченого, художника (автора картини «Джоконда»), дослідника й інженера, який у 1485 році намагався побудувати орнітоптер — літальний апарат з махальними крилами, як у птахів. Хто цей учений?

 • А Рафаель Санті
 • Б Леонардо да Вінчі
 • В Казимир Малевич
 • Г Пабло Пікассо

Укажіть портрет цього вченого.

6. Нині вченими описано близько 1,5 млн видів тварин. Проте щороку з’являються все нові й нові відкриття у дивовижному світі живого. Тваринний світ України доволі різноманітний та налічує близько 45 тис. видів; із них лише ссавців — 180 видів, птахів — 344, риб — понад 270. Наука, яка визначає місце різних організмів у системі органічного світу, має назву

 • А морфологія
 • Б зоологія
 • В систематика
 • Г ентомологія

Для класифікації організмів використовують одиниці (категорії), зокрема, клас, ряд, рід, вид, які в 1753 р. уперше запровадив до наукового вжитку шведський натураліст. Хто цей учений?

 • А А. ван Левенгук
 • Б К. Лінней
 • В Ж. Б. Ламарк
 • Г Ч. Дарвін

Укажіть портрет цього вченого.

7. Люди почали цікавитися тваринами ще в сиву давнину. Пізніше вони вивчали поведінку тварин, щоб краще розуміти самих себе. Наприклад, викликає подив природний взаємозв’язок між людьми й дельфінами. Так, морські мешканці сприймають людину за свого родича, тому завжди ставляться доброзичливо й готові прийти на допомогу. Вони підтримують тих, хто тоне, й відганяють акул так, начебто у воді перебувають їхні діти чи родичі. Завдяки відчайдушним захисникам природи Конраду Лоренцу та Карлу фон Фрішу (1973 р.) сформувалася наука про поведінку тварин. Двоє учнів посперечалися: Наталя стверджувала, що це екологія, а Петро — етологія. Хто з них має рацію?

 • А обоє
 • Б обоє помиляються
 • В Наталя
 • Г Петро

8. На уроці біології семикласники з’ясували, що зоологія — це наука про тварин, яка складається з багатьох взаємопов’язаних наук. Так, Микола стверджує, що фізіологія вивчає перебіг різних процесів в організмі та їхню взаємодію між собою. Андрій з’ясував, що внутрішню та зовнішню будову живих істот вивчають анатомія та морфологія. Іванна запевняє, що екологія вивчає особливості життя тварин у природі. Хто з учнів має рацію?

 • А Микола та Андрій
 • Б Андрій та Іванна
 • В усі міркують правильно
 • Г усі помиляються

9. За об’єктами дослідження зоологію поділяють на розділи: протозоологію (вивчає одноклітинних найпростіших), зоологію безхребетних, зоологію хребетних, до складу яких, своєю чергою, входять зоологічні дисципліни: гельмінтологія, малакологія, карцинологія, ентомологія, іхтіологія, герпетологія, орнітологія, теріологія тощо. Увідповідніть зоологічні дисципліни, об’єкти дослідження та зображення тварин.

10. Тварини заселили всі основні середовища життя на нашій планеті. Деякі тварини мешкають не в одному, а в різних середовищах та набули різноманітної будови тіла. Укажіть пристосування, які характерні для будови тіла гідробіонтів.

 • А струнке тіло, видовжені кінцівки
 • Б передні кінцівки розширені, редукований зір
 • В наявність крил, обтічна форма тіла
 • Г обтічна форма тіла, наявність плавців

Укажіть зображення тварини-гідробіонта.

11. До живого куточка принесли тварину. Щоб визначити її місце перебування в куточку, семикласники відповіли на запитання анкети. Результати опитування були такими.

 • 1. Покриви тіла: шкіра, покрита пір’ям.
 • 2. Дихає лише легенями.
 • 3. Теплокровна тварина.
 • 4. Запліднення у цих тварин внутрішнє; вони відкладають яйця, вкриті вапняковою оболонкою.

Тетяна стверджує, що це тварина ґрунту, яку можна утримувати в тераріумі. Сергій каже, що це тварина водного середовища, а тому її можна утримувати в акваріумі з прісною водою. Оксана переконує, що це тварина наземно-повітряного середовища і їй потрібна клітка з будиночком. Назар переконаний, що це тварина наземно-повітряного середовища, яка потребує клітку з дерев’яними перекладинами та будиночком із кубельцем. Хто з дітей має рацію?

 • А Тетяна
 • Б Сергій
 • В Оксана
 • Г Назар

12. Здатність організмів активно змінювати свою життєдіяльність під впливом зовнішніх факторів є ознакою живого. Як приклад — реакція тарганів, коли вони намагаються якнайшвидше сховатися у момент вмикання світла. Андрій стверджує, що це приклад адаптації. Оля переконана, що це реакція тварин на подразнення. Хто має рацію?

 • А обоє
 • Б обоє помиляються
 • В Андрій
 • Г Оля

13. Залежно від особливостей будови клітини усі організми поділяють на прокаріотів та еукаріотів. Тварини, рослини та гриби — еукаріоти. На уроці біології учні отримали завдання: визначити відмінні риси в будові тварин і рослин. Оля переконана, що тварини — гетеротрофи, які мають обмежений ріст, глікокалікс у клітинній мембрані та здатні активно рухатися. Денис стверджує, що тварини — гетеротрофи, які мають клітинну стінку з глікокаліксом, обмежений ріст і здатність до активного руху. Марина зазначила, що тварини — гетеротрофи, які мають необмежений ріст, глікокалікс у клітинній мембрані та здатні активно рухатися. Степан упевнений, що тварини — гетеротрофи, які мають обмежений ріст, глікокалікс у клітинній мембрані та не здатні до активного руху. Хто з учнів міркує правильно?

 • А Оля
 • Б Денис
 • В Марина
 • Г Степан

Укажіть зображення тваринної клітини.

14. Ця тканина майже не містить міжклітинної речовини та складається із шарів клітин, які щільно прилягають одна до одної. З неї утворені покриви багатоклітинного організму, які є його надійним захистом (клітини зовнішнього шару в червів і риб можуть виділяти слиз; у раків і комах — щільну речовину хітин; у змій, птахів, ссавців, людини — зроговілий шар клітин). Із цієї тканини утворені внутрішні поверхні органів (порожнина носа ссавців містить безліч війок, що затримують пилинки; а кишечник має ворсинки для збільшення всмоктування поживних речовин). Яка це тканина?

 • А покривна
 • Б сполучна
 • В епітеліальна
 • Г нервова

Укажіть зображення мікропрепарату цієї тканини.

15. Різні види рухів тварин забезпечує саме ця тканина. Її клітини мають подовжену форму та здатні скорочуватися. Спостерігаючи за стрибком кішки або помахом крила голуба, ми розуміємо, що ці рухи потребують великих затрат енергії, а тому в клітинах (міоцитах) має бути багато мітохондрій. Що це за тканина?

 • А нервова
 • Б м’язова
 • В сполучна
 • Г епітеліальна

Укажіть зображення мікропрепарату з різновидом цієї тканини.

16. Нейрони — це клітини з безліччю відростків, які сприймають впливи навколишнього середовища. Сигнал, що виникає в клітині у відповідь на дію середовища, — слабкий електричний струм. Він поширюється ланцюгом нейронів, з’єднаних між собою відростками. До складу якої тканини входять нейрони?

 • А м’язової
 • Б нервової
 • В сполучної
 • Г епітеліальної

Укажіть зображення мікропрепарату цієї тканини.

Укажіть орган, у будові якого переважає ця тканина.

17. У багатьох видів тварин ця тканина розташована під епітелієм, що покриває тіло, та містить добре розвинену міжклітинну речовину. Вона разом з епітелієм утворює шкіру та сполучає епітелій із м’язовою тканиною. Існує кілька різновидів цієї тканини, що різняться за будовою та функціями. Яка це тканина?

 • А епітеліальна
 • Б сполучна
 • В м’язова
 • Г нервова

Укажіть зображення мікропрепарату з різновидом цієї тканини.

18. Клітини (ліпоцити) запасають поживні речовини, а сама тканина забезпечує захист організму від дії низьких температур (у синього кита, який мешкає у прохолодних водах, шар цієї тканини сягає близько 50 см, а у моржа — близько 20 см) та є джерелом ендогенної води в організмі (верблюд може не пити воду 10-12 діб, а бабаки та ведмеді під час сплячки обходяться без води понад два місяці). Що це за тканина?

 • А кісткова
 • Б кров
 • В хрящова
 • Г жирова

Укажіть зображення мікропрепарату цієї тканини.

19. Зубна емаль тварин утворена найтвердішою тканиною, яка за міцністю може зрівнятися із кварцом (вістря шаблі тупиться за удару об зубну емаль). Клітини цієї тканини (остеоцити) оточені міжклітинною речовиною, у якій переважають неорганічні речовини. З неї утворений скелет, що виконує опорну та захисну функції. Що це за тканина?

 • А кров
 • Б кісткова
 • В хрящова
 • Г жирова

Укажіть зображення мікропрепарату цієї тканини.

20. Організми майже всіх багатоклітинних тварин мають складну багаторівневу будову. Укажіть правильну послідовність рівнів організації тваринного організму.

 • А орган → організм → клітини → тканини
 • Б клітини → органи → тканини → організм
 • В клітини → тканини органи → організм
 • Г тканини → клітини → організм → органи

21. Сукупність органів одного походження, які мають спільні риси будови, пов’язані анатомічно й топографічно, а також виконують однакову функцію, називають системою органів. Увідповідніть системи органів, їх зображення та функції.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст