Біологія. Компетентнісно орієнтовані завдання. 6-11 класи

Вищі спорові рослини

1. Людям похилого віку іноді призначають препарати із сировини спорової рослини, у клітинних оболонках якої міститься кремнезем, адже кількість Силіцію в організмі зменшується прямо пропорційно старінню. Укажіть цю рослину.

 • А плаун булавовидний
 • Б хвощ польовий
 • В щитник чоловічий
 • Г орляк звичайний

Укажіть особливості будови цієї рослини.

 • А має листостеблову будову та розвинені ризоїди
 • Б має кореневище з бульбами; листки редуковані
 • В стебла та листки розміщені почергово
 • Г заросток — серцеподібна пластинка

2. Група спорових рослин характеризується домінуванням у життєвому циклі гаметофіту, що прикріплюється до ґрунту ризоїдами та має вигляд слані або стебла з листками. Укажіть відділ, до якого належать ці рослини.

 • А Мохоподібні
 • Б Плауноподібні
 • В Хвощеподібні

Укажіть місця, з якими пов’язане зростання цих рослин.

 • А переважно сухі
 • Б переважно вологі
 • В переважно засолені

Укажіть зображення спорангія цих рослин.

3. У народній та офіційній медицині як глистогінний засіб використовують препарати з кореневища багаторічної спорової рослини, гаметофіт якої має вигляд зеленої серцеподібної пластинки діаметром 2-3 мм. Укажіть зображення цієї рослини.

За малюнком укажіть відділ, до якого належить ця рослина.

 • А Мохоподібні
 • Б Плауноподібні
 • В Хвощеподібні
 • Г Папоротеподібні

Назвіть цю рослину.

 • А плаун булавовидний
 • Б хвощ польовий
 • В щитник чоловічий
 • Г зозулин льон

Укажіть особливості спорофіту, які характерні для цієї рослини.

 • А наявні ризоїди
 • Б кільчасте розміщення стебел
 • В листки — вайї
 • Г листки редуковані

4. В Україні у водоймах долин Дніпра, Десни, Дністра та інших річок трапляється спорова рослина — релікт третинного періоду, що потребує охорони. На її стеблах мутовчасто розташовані по три листки — два плавальні та один занурений, розсічений на довгі коренеподібні частки. Укажіть відділ, до якого належить ця рослина.

 • А Мохоподібні
 • Б Плауноподібні
 • В Хвощеподібні
 • Г Папоротеподібні

Назвіть цю рослину.

 • А плаун булавовидний
 • Б хвощ польовий
 • В сальвінія плаваюча
 • Г баранець звичайний

Укажіть зображення рослини.

5. Група спорових рослин характеризується почленуванням пагонів на міжвузля і вузли та мутовчастим розташуванням дрібних лускоподібних листків і гілок. Доповніть опис цієї групи рослин за наведеними характеристиками.

Рослини належать до відділу

 • А Мохоподібні
 • В Хвощеподібні
 • Б Плауноподібні
 • Г Папоротеподібні

Укажіть гаметофіт цих рослин.

Укажіть використання цих рослин у медицині.

 • А використовують кореневища як антигельмінтний засіб
 • Б використовують траву як сечогінний засіб
 • В використовують спори як присипку

6. Укажіть відділ, до якого належать спорові рослини, підземні заростки яких мікоризно пов’язані з ґрунтовими грибами й розвиваються понад 10 років.

 • А Папоротеподібні
 • Б Плауноподібні
 • В Хвощеподібні
 • Г Мохоподібні

7. Увідповідніть органи рослин із цифрами, якими їх позначено.

 • А стебло
 • Б корінь
 • В кореневище
 • Г листок
 • Д стробіл

Увідповідніть відділи з належними до них гаметофітами.

 • 1 Папоротеподібні
 • 2 Плауноподібні
 • 3 Хвощеподібні

8. У деяких представників мохоподібних спостерігають диморфізм клітин листків — одні з них живі, хлорофілоносні, інші — мертві, водоносні. Завдяки такій особливості ці мохи можуть вбирати та утримувати воду, сприяючи заболочуванню територій. З їхніх відмерлих і напіврозкладених решток переважно формується

 • А залізна руда
 • Б кам’яне вугілля
 • В нафта
 • Г торф

Укажіть зображення цих мохів.

9. Група рослин характеризується листками-вайями, що наростають верхівкою. Запліднення відбувається в краплинно-рідинному середовищі.

Укажіть відділ, до якого належать ці рослини.

 • А Папоротеподібні
 • Б Голонасінні
 • В Хвощеподібні

Укажіть спосіб розмноження цих рослин.

 • А насіння
 • Б спори
 • В насіння та спори

Укажіть зображення представника цих рослин.

10. Укажіть ознаку рослини, в якої на нижньому боці великих двічіперисторозсічених листків утворюються купки спорангіїв — соруси.

 • А наявний одностатевий гаметофіт
 • Б гаметофіт — серцеподібна зелена пластинка
 • В стебла розміщені кільчасто
 • Г розвиток триває понад 10 років

Укажіть спосіб розмноження цієї рослини.

 • А тваринами
 • Б насінням
 • В вітром
 • Г спорами

11. У флорі України трапляється лише два види роду Селагінела, або Плаунок. Обидва види зникають, тож занесені до Червоної книги України (2009). Цим рослинам притаманне.

 • А переважання гаметофіту над спорофітом
 • Б наявність справжніх коренів
 • В відсутність антеридіїв
 • Г моноподіальний тип галуження пагонів

12. У рослини розвиваються пагони двох типів — весняні спороносні та літні фотосинтезувальні, а гаметофіти — роздільностатеві. Укажіть відділ, до якого належить рослина.

 • А Мохоподібні
 • Б Плауноподібні
 • В Хвощеподібні
 • Г Папоротеподібні

13. Молоді черешки та кореневища орляка звичайного вживають у їжу в багатьох країнах світу. Укажіть ознаку, що притаманна цій рослині.

 • А листки, що мають назву ваш
 • Б стебла з чітко вираженими вузлами та меживузлями
 • В стрижнева коренева система
 • Г спорофіт, що складається зі спороносної коробочки та ніжки з присоскою