Біологія. Компетентнісно орієнтовані завдання. 6-11 класи

Тема 1. Клітина

1. Клітини різних видів діатомових водоростей різняться формою панцира та скульптурою стулок. Мікропрепарати цих водоростей використовують для

 • А вивчення малюнків на стулках цих водоростей
 • Б добування неорганічних речовин, що містяться в панцирі цих водоростей
 • В налаштування чіткого зображення у світлових мікроскопах
 • Г шліфування лінз оптичних мікроскопів

2. У цитоплазмі є система мікроскопічних білкових трубочок і ниток, що допомагають клітині зберігати форму та закріплювати органели в певному положенні. Ці структури можна побачити й досліджувати лише за допомогою електронного мікроскопа. Укажіть структурну одиницю клітини, про яку йдеться у тексті.

 • А цитоскелет
 • Б цитоплазма
 • В клітинна оболонка
 • Г органела руху

3. У перекладі з латини назва цієї органели означає «порожній». Насправді вони заповнені водним розчином органічних і неорганічних речовин. Ця органела забезпечує форму клітин, накопичує поживні або непотрібні речовини. У тваринних клітинах така органела відсутня. Укажіть, про яку органелу йдеться.

 • А цитоплазма
 • Б ядро
 • В вакуоля
 • Г мітохондрія

4. Цю органелу назвали на честь італійського вченого, який відкрив її у нервових клітинах (1898 р.). У ній накопичуються та зазнають певних змін деякі сполуки. В рослинних клітинах у них утворюються фрагменти клітинної стінки. Укажіть цю органелу.

 • А ядро
 • Б комплекс Гольджі
 • В вакуоля
 • Г пластиди

5. Озирніться навколо — стіл, за яким ви сидите, аркуш паперу, дерев’яна лопатка на кухні тощо... Безліч речей у будинку містять цю органічну речовину. Вона є також найважливішим складником клітинної стінки рослин. Укажіть цю речовину.

 • А цукор
 • Б крохмаль
 • В целюлоза
 • Г глюкоза

6. У 1825 році Я. Пуркіньє вперше спостерігав цю органелу в яйцеклітині курки. У 1831-1833 роках Р. Броун описав її в клітинах рослин, а Т. Шванн у 1838-1839 роках — у клітинах тварин. Так було доведено, що вона є обов'язковим компонентом клітин еукаріотів. Укажіть цю структуру рослинних, тваринних і грибних клітин, яка відмежована від цитоплазми оболонкою та в якій зберігається спадкова інформація.

 • А хлоропласт
 • Б мітохондрія
 • В плазматична мембрана
 • Г ядро

7. Увідповідніть назви запасних поживних речовин з їх зображеннями в рослинних клітинах.

 • А зерна крохмалю
 • Б краплини ліпідів
 • В білкові зерна

А ____

Б ____

В ____

8. «Дайте найкращому кухареві скільки завгодно свіжого повітря, скільки завгодно сонячного світла та цілу річку чистої води й попросіть, щоб з усього цього він приготував Вам цукор, крохмаль, олію чи зерно, — він вирішить, що над ним насміхаються. Але те, що здається фантастичним для людини, безперешкодно відбувається в зеленому листку», — казав К. Тимірязєв. Укажіть процес, який учений мав на увазі.

 • А фотосинтез
 • Б дихання
 • В транспірація
 • Г розмноження

Укажіть структуру клітини, з якою пов’язаний цей процес.

 • А мітохондрія
 • Б хлоропласт
 • В вакуоля
 • Т продих

9. Проаналізуйте твердження. 1. Для дослідження надзвичайно малих біологічних об’єктів слід використовувати збільшувальні прилади. 2. Збільшувальними приладами, за допомогою яких можна досліджувати клітини рослин, можуть бути: ручна або штативна лупа, бінокль, телескоп, світловий мікроскоп. Укажіть правильний варіант відповіді.

 • А лише 1
 • Б лише 2
 • В обидва правильні
 • Г обидва неправильні

10. До складу надмембранних структур поверхневого апарату рослинної клітини входить клітинна стінка. Здавалося б, що клітинна стінка має бути й у тваринних клітинах, але її немає. Спробуйте пояснити цей факт, використовуючи такі твердження.

1. Клітинна стінка не пропускає до клітини великих молекул, зокрема молекул органічних речовин. 2. Клітинна стінка проникна для води, розчинних у воді речовин, вуглекислого газу, кисню, а тому її немає у тваринних клітинах, бо вони поглинають готові органічні речовини. Укажіть правильний варіант відповіді.

 • А правильним є твердження 1
 • Б правильним є твердження 2
 • В обидва твердження правильні
 • Г обидва твердження неправильні

11. Бульби картоплі, які тривалий час перебувають на світлі, зеленіють. Микола цей факт пояснив тим, що бульби картоплі містять безбарвні лейкопласти, які на світлі можуть перетворюватися на хлоропласти. Ганна висловила думку, що всі пластиди здатні взаємно перетворюватись одні в одні. Хто з дітей міркує правильно?

 • А Микола
 • Б Ганна
 • В обоє
 • Г обоє міркують неправильно

12. Натуральні соки отримують із фруктів та овочів. Не отримують соку з м’яса, тому що: 1) клітинний сік міститься у вакуолях, а ці органели властиві лише рослинним клітинам; 2) сік із м’яса несмачний і дуже швидко псується. Укажіть правильний варіант відповіді.

 • А лише 1
 • Б лише 2
 • В обидва правильні
 • Г обидва неправильні

13. У рослин є клітини, позбавлені ядра. Це трубкоподібні клітини, якими по рослині рухаються розчини речовин. Укажіть правильні твердження. 1. У таких клітинах ядро спочатку формується, але згодом зникає. 2.Тривалість життя цих клітин обмежена й розмножуватись вони не здатні.

 • А лише 1
 • Б лише 2
 • В обидва правильні
 • Г обидва неправильні

14. Якщо спостерігати у мікроскоп живі клітини рослин за яскравого освітлення й температури +20...+25 °С, то можна побачити, що хлоропласти всередині клітини рухаються. Чому це відбувається? Укажіть правильні твердження. 1. Хлоропласти не закріплені й рухаються разом з течією цитоплазми. 2. Хлоропласти активно рухаються в напрямку джерела світла.

 • А лише 1
 • Б лише 2
 • В обидва правильні
 • Г обидва неправильні

15. Для виготовлення препарату учень узяв предметне скло, у краплину води з розчином йоду помістив шматочок шкірочки цибулі, накрив покривним скельцем і помістив під мікроскоп. Окуляр збільшує у 15 разів, об’єктив — у 20. Укажіть, що зможе побачити учень за такого збільшення? 1. Майже всі органели рослинної клітини, включно з мітохондріями, лізосомами та рибосомами. 2. Оскільки у воді є йод, учень зможе добре розглянути ядро клітини. 3. Клітинні стінки рослинних клітин.

 • А 1
 • Б 2
 • В 1 і 2
 • Г 2 і 3

16. У деяких рослинних клітинах є хромопласти. Щоб пересвідчитись у наявності хромопластів у клітинах, потрібно виготовити мікропрепарат

 • А зі шкірочки м’ясистої луски цибулі
 • Б із листків елодеї канадської
 • В із бульби картоплі
 • Г із плодів горобини

17. До правильно виготовленого препарату шкірочки соковитої луски цибулі учень додав кілька крапель концентрованого розчину кухонної солі. Розглядаючи об’єкт під мікроскопом, він спостерігав

 • А розриви клітинних стінок деяких клітин унаслідок надходження води в клітини
 • Б потовщення клітинних стінок унаслідок набубнявіння від розчину солі
 • В знебарвлення хлоропластів унаслідок розкладання хлорофілу під впливом солі
 • Г відходження цитоплазми від клітинної стінки внаслідок плазмолізу

18. Укажіть зображення організму, клітини якого мають клітинну стінку.