Історія України курс лекцій

Київська Русь, її піднесення. Втрата політичної єдності Київської Русі і державності

Українські землі у складі іноземних держав (ХІV – ХVІ ст.)

Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького, її політичні результати

Україна в другій половині XVII ст. "Руїна": її соціально-політична суть і наслідки

Гетьманщина у складі Російської імперії. Остаточна ліквідація української державності

Капіталістична еволюція України у складі Російської імперії, її особливості (друга половина ХІХ ст.)

Україна на початку ХХ ст. Українська національна демократична революція 1917-1920 рр.

Розвиток України в умовах утвердження тоталітарного режиму (1920-1939 рр.)

Україна в роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.)

Становище України в повоєнний період (1946-1953 рр.)

Соціально-економічний розвиток України в умовах «відлиги» та в період загострення кризи радянської системи (1954 –1985 рр.)

Відродження незалежної України. Суспільно-політичний розвиток України в умовах незалежності