Розробки уроків 8 клас

УРОК № 49

Тема. Оцінювання навчальних досягнень учнів* за темою «Українські землі в другій половині XVIII ст.».

Мета: здійснити тематичне оцінювання знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення теми; удосконалювати набуті вміння й навички; виховати шанобливе ставлення до минулого нашої Батьківщини.

Тип уроку: перевірка й облік знань.

Обладнання: підручник, атлас, завдання для перевірки навчальних досягнень учнів.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

* Методичні рекомендації щодо проведення уроку див. на с. 72.

II. ПЕРЕВІРКА І ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Тестові завдання

1) У якій галузі культури плідно працювали М. Березовський, Д. Бортнянський, А. Ведель?

а) Театр

б) Література

в) Музика

г) Живопис

2) У якому році козацька старшина урівнювалася в правах із російським дворянством?

а) 1764 р.

б) 1775 р.

в) 1783 р.

г) 1785 р.

3) Позначте назву останньої Запорозької Січі.

а) Кам’янська Січ

б) Олешківська Січ

в) Нова Січ

г) Чортомлицька Січ

4) У якому році відбулося повстання на Правобережній Україні, що увійшло в історію під назвою «Коліївщина»?

а) У 1750 р.

б) 1764 р.

в) 1768 р.

г) 1775 р.

5) Позначте ім’я найбільш відомого ватажка опришківського руху XVIII ст.

а) У. Кармелюк

б) О. Довбуш

в) Л. Кобилиця

г) М. Штолюк

6) У якому році за указом російської імператриці Катерини II було скасовано гетьманство?

а) 1709 р.

б) 1727 р.

в) 1764 р.

г) 1775 р.

7) Укажіть назву військово-адміністративної одиниці Нової Січі.

а) Полк

б) Паланка

в) Земля

г) Округ

8) Скільки поділів Речі Посполитої було здійснено сусідніми державами у XVIII ст.?

а) Один

б) Два

в) Три

г) Чотири

9) Проти кого боролися гайдамаки?

а) Проти польських панів

б) Проти російських дворян

в) Проти татарських ханів

г) Проти турецьких сіпахів

10) У якому році було остаточно закріпачене українське селянство колишньої Гетьманщини?

а) 1764 р.

б) 1775 р.

в) 1783 р.

г) 1785 р.

11) Який регіон був охоплений гайдамацьким рухом у XVIII ст.?

а) Правобережна Україна

б) Лівобережна Україна

в) Галичина

г) Запорожжя

12) У якому році за указом імператриці Катерини II було ліквідоване Кримське ханство?

а) 1768 р.

б) 1771р.

в) 1775 р.

г) 1783 р.

Завдання на індивідуальних картках

Картка 1

1. Чи правильне судження?

Російсько-турецькі війни другої половини XVIII ст. ...

1) призвели до входження Північного Причорномор’я до складу Російської імперії;

2) призвели до загарбання Росією Правобережної України.

а) Обидва варіанти правильні

б) Тільки 1 варіант правильний

в) Тільки 2 варіант правильний

г) Обидва варіанти неправильні

2. Яке з висловлювань є правильним?

а) Центром гайдамацького руху було місто Умань

б) Другу Малоросійську колегію очолював П. Рум’янцев

в) Отаман Січі Калнишевський був призначений на цю посаду Катериною II

г) Імператриця Марія-Терезія заснувала у Львові Греко-католицьку генеральну семінарію (Барбарерум)

3. Які з наведених подій історії У країни відбулися впродовж другої половини XVIII ст.?

1) Коліївщина

2) Захоплення Буковини Австрією

3) Заснування Нової Січі

4) Зародження Задунайської Січі

5) Управління Гетьманщиною «Правлінням гетьманського уряду»

6) Гайдамацьке повстання під проводом Верлана

7) Місія Василя Капніста до Берліна

а) 1,2, 4, 5

б) 3, 5, 6, 7

в) 2, 3, 4, 6

г) 1,2, 4, 7

4. Установіть послідовність подій.

а) Створення Другої Малоросійської колегії

б) Скасування козацького устрою на Слобожанщині

в) Гайдамацьке повстання під проводом Верлана

г) Загибель провідника опришків О. Довбуша

Картка 2

1. Чи правильне судження?

У результаті трьох поділів Речі Посполитої...

1) Східна Галичина опинилася у складі володінь австрійських Габсбурґів;

2) Буковина опинилася у складі володінь австрійських Габсбурґів.

а) Обидва варіанти правильні

б) Тільки 1 варіант правильний

в) Тільки 2 варіант правильний

г) Обидва варіанти неправильні

2. Який варіант заповнення пропусків у тексті є правильним? Нова Січ поділялася на ... куренів; територія, що належала запорожцям, називалася ..., вона поділялася на адміністративно-територіальні округи, які мали назву ...».

а) 12, Запорожжя, зимівники

б) 24, Дике Поле, хутори

в) 28, Великий Лук, клейноди

г) 38, Запорозькі Вольності, паланки

3. Які з наведених територій відійшли до Російської імперії в результаті російсько-турецьких війн другої половини XVIII ст.?

1) Узбережжя Чорного моря між Південним Бугом і Дністром

2) Узбережжя Чорного моря між Дніпром і Південним Бугом

3) Гирло Дунаю

4) Узбережжя Чорного моря між Дністром і Дунаєм

5) Фортеця Азов та навколишні землі

6) Східна частина Керченського півострова

7) Кримський півострів

а) 2, 4, 5

б) 5, 6, 7

в) 2,3,6

г) 1,2,7

Картка З

1. Чи правильне судження?

Ігумен Матронівського монастиря Мелхиседек Значко-Яворський закликав українське населення...

1) приєднатися до Барської конфедерації;

2) переходити з уніатства у православ’я.

а) Обидва варіанти правильні

б) Тільки 1 варіант правильний

в) Тільки 2 варіант правильний

г) Обидва варіанти неправильні

2. Який варіант заповнення пропусків у тексті є правильним? Важливу роль у здобутті Ізмаїлу російськими військами під час російсько-турецької війни ... pp. відіграла козацька флотилія, що налічувала ... човнів, якою командував ....

а) 1768—1774, 70, П. Калнишевський

б) 1768—1774, 50,0. Суворов

в) 1787—1791, 100,1. Головатий

г) 1787—1791, 200, М. Кутузов

3. Позначте події історії України другої половини XVIII ст.

1) Селянський рух на Поділля під проводом У. Кармелюка

2) Зруйнування Запорозької Січі російськими військами

3) «Холерні бунти» в Закарпатті

4) Третій поділ Польщі

5) Повстання Коліївщина на Правобережжі

6) Повстання бузьких козаків на Херсонщині

7) Створення Чорноморського козацького війська

а) 1,2, 4, 5

б) 3, 5, 6, 7

в) 2,3, 4, 6

г) 2,4, 5, 7

4. Установіть послідовність подій.

а) Ліквідація Запорозької Січі

б) Приєднання Галичини до володінь австрійських Габсбурґів

в) Входження Буковини до володінь австрійських Габсбурґів

г) Ліквідація полкового устрою на Слобожанщині

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

На цьому уроці ми завершили вивчення козацького періоду історії України, одного з найважливіших етапів розвитку українського народу і української державності — козацької доби.

Хоча період завершувався для українського народу під владою іноземних держав, все ж була збережена та основа, яка дала змогу у наступні століття відродитися Українській державі.

УРОКИ № 50-52

Резервний час