Розробки уроків 8 клас

УРОК № 43

Тема. Оцінювання навчальних досягнень учнів* за темою «Україна наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.».

Мета: здійснити тематичне оцінювання знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення теми; удосконалювати набуті вміння й навички; виховати шанобливе ставлення до минулого нашої Батьківщини.

Тип уроку: перевірка й облік знань.

Обладнання: підручник, атлас, завдання для перевірки навчальних досягнень учнів.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА І ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Тестові завдання Варіант 1

1) Позначте прізвище гетьмана, що посів цю посаду після переходу на бік шведського короля І. Мазепи,

а) І. Самойлович

б) П. Орлик

в) І. Скоропадський

г) Д. Апостол

* Методичні рекомендації щодо проведення уроку див. с. 72.

2) Коли за наказом царя Петра І була зруйнована Запорозька Січ російськими військами?

а) Жовтень 1708 р.

б) Травень 1709 р.

в) Вересень 1710 р.

г) Липень 1711р.

3) Яка подія перекреслила плани гетьмана І. Мазепи на визволення Гетьманщини з-під влади російського царя?

а) Повстання під проводом С. Палія

б) Знищення російськими військами Батурина

в) Полтавська битва

г) Підписання Коломацьких статей

4) Яке місто було резиденцією гетьмана І. Мазепи?

а) Батурин

б) Чигирин

в) Глухів

г) Київ

5) Хто був автором «козацьких літописів»?

а) Ф. Прокопович, Г. Сковорода

б) Г. Граб’янка, С. Величко

в) С. Ковнір, І. Григорович-Барський

г) Д. Левицький, В. Боровиковський

6) У період правління якого гетьмана в Україні було збудовано найбільше споруд у стилі «козацького бароко»?

а) І. Самойлович

б) І. Мазепа

в) І. Скоропадський

г) К. Розумовський

7) На яку із зазначених територій не поширювалася влада гетьмана наприкінці XVII ст.?

а) Лівобережжя

б) Київ

в) Запорожжя

г) Слобідська Україна

8) Укажіть хронологічні межі правління гетьмана Д. Апостола,

а) 1700—1721рр.

б) 1709—1722 рр.

в) 1727—1734 рр.

г) 1750—1764 рр.

9) Який із колегіумів постав раніше?

а) Харківський

б) Переяславський

в) Чернігівський

г) Києво-Могилянський

10) Що стало поштовхом для прийняття польським сеймом у 1699 р. ухвали про ліквідацію козацького війська на Правобережній Україні?

а) Початок козацького повстання під проводом С. Палія

б) Укладення між Річчю Посполитою й Османською імперією Карловацького перемир’я

в) Похід І. Мазепи на Правобережжя

г) Укладення україно-російських Коломацьких статей

11) Як називається український пересувний народний ляльковий театр, де ставили релігійні та світські п’єси?

а) Цирк

б) Ярмарок

в) Інтермедія

г) Вертеп

12) У якому році між Московською державою і Річчю Посполитою було укладено «Вічний мир»? а) 1686 р.

б) 1699 р.

в) 1714 р.

г) 1721р.

Варіант 2

1) У якому році відбулась Полтавська битва між російськими і шведськими військами?

а) У 1700 р.

б) 1708 р.

в) 1709 р.

г) 1711р.

2) На яку із зазначених територій не поширювалася влада гетьмана наприкінці XVII ст.?

а) Лівобережжя

б) Київ

в) Запорожжя

г) Слобідська Україна

3) Як історики визначають зміст колоніальної політики Російської імперії стосовно Гетьманщини у 1708—1728 pp.?

а) Форсований наступ на українську автономію

б) Часткове відновлення прав і вольностей України

в) Тимчасове уповільнення імперської експансії

г) Ліквідація всіх ознак автономного устрою Гетьманщини

4) Яку напівофіційну назву мала козацька держава у складі Російської імперії?

а) Гетьманщина

б) Військо Запорозьке

в) Військо Запорозьке Низове

г) Малоросія

5) У якому році між Московською державою і Річчю Посполитою було укладено «Вічний мир»?

а) 1686 р.

б) 1699 р.

в) 1714 р.

г) 1721р.

6) У який період існувала Малоросійська колегія, створена Петром І?

а) 1700—1721рр.

б) 1709—1722 рр.

в) 1722—1727 рр.

г) 1727—1734 рр.

7) Якому гетьману у церквах Російської імперії щороку упродовж двох століть повторювали анафему?

а) І. Скоропадському

б) П. Полуботку

в) І. Мазепі

г) П. Орлику

8) Завдяки чому російським військам удалося швидко захопити гетьманську резиденцію Батурин?

а) Місто було непідготовлене до тривалої оборони

б) Захисники міста добровільно здалися

в) Унаслідок зради

г) Російські війська значними силами зненацька захопили ключові центри оборони міста

9) Яка територія була охоплена повстанням С. Палія?

а) Київщина

б) Брацлавщина

в) Гетьманщина

г) Запорожжя

10) Укажіть хронологічні межі правління гетьмана І. Скоропадського.

а) 1700—1721рр.

б) 1708—1722 рр.

в) 1727—1734 рр.

г) 1750—1764 рр.

11) Яка із Січей була розташована у володіннях Кримського ханства?

а) Кам’янська

б) Олешківська

в) Чортомлицька

г) Підпільненська

12) Укажіть авторів козацьких літописів, створених у XVIII ст.

а) С. Яворський, Ф. Прокопович

б) С. Полоцький, Д. Туптало

в) С. Величко, Г. Граб’янка

г) І. Гізель, Г. Кониський

Завдання на індивідуальних картках Картка 1

1. Чи правильне судження?

Запорозькі козаки на чолі з отаманом К. Гордієнком...

1) підтримали антиросійський виступ гетьмана І. Мазепи;

2) під час Полтавської битви завдали удару у тил шведського війська і примусили його відступити.

а) Обидва варіанти правильні

б) Тільки 1 варіант правильний

в) Тільки 2 варіант правильний

г) Обидва варіанти неправильні

2. Яке з висловлювань є правильним?

а) І. Мазепа став гетьманом за часів правління російського царя Петра І

б) За наказом царя Петра І було зруйновано Запорозьку Січ

в) Скориставшись повстанням на Правобережжі під проводом С. Палія, І. Мазепа поширив свою владу на всі українські землі, об’єднавши їх у єдиній державі

г) Прутський похід Петра І поклав край спробам гетьмана П. Орлика відновити козацьку державу

3. Позначте події з історії України, що мають відношення до першої половини XVIII ст.

1) Арешт наказного гетьмана П. Полуботка

2) Остаточне знищення Запорозької Січі

3) Будівництво оборонної Української лінії

4) Конституція П. Орлика

5) Остаточне скасування гетьманства в Україні

6) Обрання гетьманом І. Мазепи

7) Правління Першої Малоросійської колегії

а) 1, 3, 4, 6

б) 2, 3, 5, 6

в) 1, 3, 4, 7

г) 1, 4, 5, 7

Картка 2

1. Чи правильне судження?

У квітні 1722 р. Петро І своїм указом...

1) ліквідував посаду гетьмана, а для управління Гетьманщиною створив Малоросійський приказ на чолі з П. Рум’янцевим;

2) створив Малоросійську колегію для нагляду за виборами гетьмана П. Полуботка.

а) Обидва варіанти правильні

б) Тільки 1 варіант правильний

в) Тільки 2 варіант правильний

г) Обидва варіанти неправильні

2. Яке з висловлювань є правильним?

а) Попередником гетьманом І. Мазепи був І. Скоропадський, який обіймав посаду наказного гетьмана

б) У 1708 р. під час російсько-турецької війни була зруйнована Кам’янська Січ

в) Правобережне козацтво підтримало похід гетьмана П. Орлика в 1713 р.

г) Гетьман І. Мазепа здійснив похід на Правобережну Україну і приєднав до Гетьманщини всі етнічні українські землі

3. Які з наведених подій історії У країни відбулися у першій половині XVIII ст.?

1) Проголошення І. Самойловича гетьманом усієї України

2) Прийняття Конституції П. Орлика

3) Діяльність Першої Малоросійської колегії

4) Початок гайдамацького руху на Правобережній Україні

5) Гетьманування К. Розумовського

6) Заснування Нової (Підпільненської) Січі

7) Діяльність Другої Малоросійської колегії

а) 2, 3,4, 6

б) 1, 3, 5, 7

в) 1, 2, 4, 6

г) 2, 4, 6, 7

III . ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель оцінює роботу учнів, називає й обґрунтовує оцінки за тему.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Випереджаюче завдання. Підготувати повідомлення про гетьмана К. Розумовського.