Розробки уроків 8 клас

УРОК № 42

Тема. Узагальнення знань учнів* за темою «Україна наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.».

Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті учнями впродовж вивчення теми; розвивати вміння та навички, які формувалися на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується в результаті осмислення учнями подій минулого своєї Батьківщини й формування позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення знань; продовжити формувати в учнів уміння складати план, хронологічну таблицю, аналізувати та зіставляти історичні явища і факти; виховувати інтерес до національної історії.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий.

* Методичні рекомендації щодо проведення уроку див. на с. 69.

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення теми, дидактичні матеріали.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель повідомляє учням тему уроку, його завдання та інформує про основні форми роботи.

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Учитель стисло нагадує основний матеріал, що вивчався впродовж опрацювання теми.

Вступна бесіда

1) Вивчення якої теми ми завершили?

2) Які головні доленосні події відбулися за період, що ми вивчали?

3) Перегляньте назви параграфів вивченої теми та запропонуйте інші назви до них.

Завдання

1) Складіть перелік подій з історії України кінця XVII — першої половини XVIII ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2) Поясніть значення понять і термінів «повстання С. Палія», «Малоросійська колегія», «Правління гетьманського уряду», «Конституція П. Орлика».

3) Назвіть імена видатних історичних діячів цієї доби. У чому ви вбачаєте їх внесок в історію України кінця XVII — першої половини XVIII ст.?

4) Складіть розгорнутий план «Особливості соціально-економічного та політичного становища українських земель кінця XVII — першої половини XVIII ст.».

5) Дайте оцінку діяльності гетьманів І. Мазепи, І. Скоропадського, П. Орлика, П. Полуботка, Д. Апостола, кошового отамана К. Гордієнка.

6) Визначте наслідки Полтавської битви для подальшої долі українських земель.

7) Якими, на вашу думку, були найважливіші досягнення культури України кінця XVII — першої половини XVIII ст.? Поясніть свою думку.

8) З’ясуйте основні риси розвитку культури на українських землях наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст. Запишіть їх тезами.

Завдання за історичною картою

1) Визначте адміністративно-територіальні зміни, яких зазнали українські землі в цей період.

2) Покажіть події Північної війни (1700—1721рр.), напрямки козацьких походів, найважливіших битв і подій.

3) Укажіть територію, охоплену повстанням С. Палія.

4) Покажіть на карті місця, де відбулися найважливіші історичні події цього періоду.

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

На цьому уроці ми повторили основний матеріал вивченої теми й опрацювали основні види і типи завдань, які будуть використані під час тематичного оцінювання.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до тематичного оцінювання. Для поглибленого опрацювання матеріалу теми та окремих її частин можна використати додаткову літературу [1, 7, 8, 16, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 33].