Розробки уроків 8 клас

УРОК № 35

Тема. Узагальнення знань учнів* за темою «Українські землі в 60—80-ті pp. XVII ст.»

Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті учнями впродовж вивчення теми; розвивати вміння та навички, які формувалися на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується в результаті осмислення учнями подій минулого своєї Батьківщини й формування позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення знань.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий.

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення теми, дидактичні матеріали.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель повідомляє учням тему уроку, його завдання та інформує про основні форми роботи.

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Учитель стисло нагадує основний матеріал, що вивчався впродовж опрацювання теми.

Вступна бесіда

1) Вивчення якої теми ми завершили?

2) Які головні доленосні події відбулися в період, що ми вивчали?

3) Перегляньте назви параграфів вивченої теми та запропонуйте інші назви до них.

Завдання

1) Складіть перелік подій, що відбулися на українських землях упродовж 60—80-х pp. XVII ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2) Поясніть значення понять і термінів «Лівобережна Гетьманщина», «Слобожанщина», «Руїна», «Чортомлицька Січ», «протекторат».

3) Яку роль відіграли сусідні держави — Московська держава, Туреччина, Польща — у подіях Руїни?

4) Проаналізуйте зміст найважливіших угод між іноземними державами, що стосувалися українських земель: а) Андрусівське перемир’я (1667 p.); б) Бучацький мирний договір (1672 p.);

* Методичні рекомендації щодо проведення уроку див. на с. 69.

в) Журавнинський мирний договір (1676 р.); г) Бахчисарайський договір (1681 p.); д) «Вічний мир» (1686 p.).

Завдання за історичною картою

1) Простежте, як змінювалася територія Гетьманщини в подіях 60—80-х pp. XVII ст.

2) Порівняйте територію Гетьманщини за Б. Хмельницького та після завершення Руїни.

3) Назвіть території Гетьманщини, які перебували під контролем Польщі, Московської держави та Туреччини.

4) Покажіть на карті: а) події україно-московської війни 1658—1659 рр.; б) похід польських військ і козацьких полків гетьмана П. Тетері на Лівобережжя; в) походи гетьмана П. Дорошенка; г) Чигиринські походи турецько-татарських військ; д) місця найголовніших битв, підписання найважливіших договорів, центри полків Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України, столиці Лівобережної та Правобережної Гетьманщини.

5) Чому, на вашу думку, у подіях 60—80-х pp. XVII ст. не вдалося зберегти єдність України?

6) Установіть хронологічну послідовність правління гетьманів і назвіть роки їх правління.

7) Порівняйте внутрішню і зовнішню політику лівобережних і правобережних гетьманів, визначте спільні і відмінні риси, а також значення і наслідки їхньої політики.

8) Якою, на вашу думку, була роль гетьмана І. Виговського в подіях, що розгорталися на українських землях після смерті Б. Хмельницького? Чому перемога під Конотопом не додала авторитету гетьману?

9) Якою, на вашу думку, була роль гетьмана П. Дорошенка в подіях Руїни? Чи справедливо його називають «Сонцем Руїни»?

10) Якою, на вашу думку, була роль кошового отамана І. Сірка в подіях Руїни? Чи можна стверджувати, що всі його перемоги принесли більше лиха Україні, аніж користі?

11) Назвіть факти, які підтверджують, що жодний із союзників українських гетьманів не відстоював інтереси України, а лише переймався власними інтересами.

12) Складіть і заповніть таблицю «Московсько-українські договори 1659—1687 pp.».

Дидактична гра «Про кого йдеться?»

Правила гри. Учитель зачитує речення, яке містить факт, пов’язаний із діяльністю історичної особи. Учні повинні впізнати, про кого йдеться. Гру можна проводити як в усній, так і в письмовій формі, як з окремими учнями, так і з усім класом. Якщо вчитель обирає усну форму роботи, доцільно попросити учнів навести факти, пов’язані з діяльністю цієї історичної особи.

1) Гетьман, який уклав угоду про протекторат Османської імперії над Україною, але згодом визнав свою помилку і зрікся булави.

2) Гетьман, який першим відвідав Москву.

3) Гетьман, який намагався відновити Гадяцьку угоду з Польщею. Підтримав похід польського короля на Лівобережжя.

4) Гетьман, який уклав Конотопські статті з Москвою.

5) Гетьман, який завдав поразки московським військам під Конотопом.

6) Гетьман, який згодом був страчений турками.

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

На цьому уроці ми повторили основний матеріал вивченої теми й опрацювали основні види й типи завдань, які будуть використані під час тематичного оцінювання.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до тематичного оцінювання. Для поглибленого опрацювання матеріалу теми та окремих її частин можна використати додаткову літературу [1, 7, 8, 16, 19, 20, 26, 27, 28, 33].