Розробки уроків 8 клас

УРОК № 28

Тема. Оцінювання навчальних досягнень учнів* за темою «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Відродження Української держави».

Мета: здійснити тематичне оцінювання знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення теми; удосконалювати набуті вміння й навички; виховати шанобливе ставлення до минулого нашої Батьківщини.

Тип уроку: перевірка й облік знань.

Обладнання: підручник, атлас, завдання для перевірки навчальних досягнень учнів.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА І ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Тестові завдання

Варіант 1

1) Яка подія вважається початком Національно-визвольної війни?

а) Зруйнування Д. Чаплинським родинного хутора Б. Хмельницького

б) Утеча Б. Хмельницького з в’язниці у Чигирині

в) Оволодіння Б. Хмельницьким без бою Запорозькою Січчю

г) Обрання Б. Хмельницького гетьманом Війська Запорозького

2) Із яким кримським ханом у березні 1648 р. Б. Хмельницький уклав договір про воєнно-політичний союз?

а) Хаджі-Гірей

б) Девлет-Гірей

в) Шагін-Гірей

г) Іслам-Гірей

3) Коли відбулася битва під Пилявцями?

а) 5—6 травня 1648 р.

б) 16 травня 1648 р.

в) 11—13 вересня 1648 р.

г) 5—6 вересня 1649 р.

* Методичні рекомендації щодо проведення уроку див. на с. 72.

4) Яка кількість козацького реєстру встановлювалася за Зборівським договором?

а) 20 тис. осіб

б) 40 тис. осіб

в) 60 тис. осіб

г) 70 тис. осіб

5) Назвіть вищий орган влади в Гетьманщині з виконавчо-розпорядчими функціями.

а) Загальна (Генеральна) військова рада

б) Генеральний уряд

в) Гетьман

г) Старшинська рада

6) Територію яких колишніх воєводств охоплювала Українська гетьманська держава за Зборівським договором?

а) Київське, Подільське, Брацлавське

б) Київське, Чернігівське, Брацлавське

в) Волинське, Чернігівське, Подільське

г) Руське, Київське, Волинське

7) Коли відбулася битва під Берестечком?

а) 1—10 березня 1650 р.

б) 18—30 червня 1651 р.

в) 22—23 травня 1652 р.

г) 11 жовтня — 5 грудня 1653 р.

8) Із якою державою 10 липня 1654 р. уклав «Вічний договір» кримський хан?

а) Московська держава

б) Річ Посполита

в) Гетьманщина

г) Трансільванське князівство

9) Які держави уклали між собою Віленське перемир’я?

а) Річ Посполита і Військо Запорозьке

б) Річ Посполита і Швеція

в) Річ Посполита і Московська держава

г) Військо Запорозьке і Московська держава

10) Що спонукало Б. Хмельницького укласти з Річчю Посполитою Білоцерківський договір?

а) Смерть польського короля Владислава IV

б) Поразка козацько-селянського війська у битві під Берестечком

в) Спустошення поляками Брацлавщини і Київщини

г) Перехід кримських татар на бік Польщі

11) Який був головний соціальний наслідок Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького?

а) Ліквідація особистої залежності селян від панів (ліквідація кріпацтва)

б) Формування козацтва як провідної верстви

в) Злиття верхівки козацтва зі шляхтою

г) Формування великого козацького землеволодіння

12) У якому році Б. Хмельницьких надіслав московському цареві листа такого змісту: «Шведи — люди чесні: пообіцявши дружбу і союз, вони дотримуються слова. Проте цар, уклавши перемир’я з поляками і маючи намір повернути в їхні руки, вчинивши з нами безсердечно»?

а) 1649 р.

б) 1653 р.

в) 1656 р.

г) 1658 р.

Варіант 2

1) Скільки разів козацькі війська під проводом Б. Хмельницького брали в облогу Львів?

а) Один

б) Два

в) Три

г) Чотири

2) Який козацький ватажок відіграв вирішальну роль у виведенні з оточення головних сил козацького війська під час Берестецької битви?

а) М. Кривоніс

б) І. Богун

в) І. Нечай

г) І. Виговський

3) Коли відбувся україно-трансільванський похід проти Польщі?

а) 1654 р.

б) 1655 р.

в) 1956 р.

г) 1657 р.

4) Під час якого з молдавських походів української армії, здійснених у роки Національно-визвольної війни, загинув Т. Хмельницький?

а) Першого

б) Другого

в) Третього

г) Четвертого

5) У якій битві Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. було розгромлено трьох польських гетьманів, яких Б. Хмельницький назвав «периною», «латиною» й «дитиною»?

а) На Жовтих Водах

б) Під Корсунем

в) Під Пилявцями

г) Під Батогом

6) Хто виступав союзником Б. Хмельницького у Національно-визвольній війні українського народу в період 1648—1653 pp.?

а) Поляки

б) Шведи

в) Турки

г) Татари

7) Коли відбулася битва під Берестечком?

а) 1—10 березня 1650 р.

б) 18—30 червня 1651 р.

в) 22—23 травня 1652 р.

г) 11 жовтня — 5 грудня 1653 р.

8) Під час якого з молдавських походів української армії, здійснених у роки Національно-визвольної війни, загинув Т. Хмельницький?

а) Першого

б) Другого

в) Третього

г) Четвертого

9) Яка з наведених держав католицького табору позитивно ставилася до боротьби українців проти влади Речі Посполитої в роки Національно-визвольної війни?

а) Французьке королівство б) Іспанське королівство

в) Папська держава г) Венеціанська республіка

10) Яка кількість козацького реєстру встановлювалася відповідно до україно-московських «Березневих статей» 1654 p.?

а) 40 тис. осіб

б) 50 тис. осіб

в) 60 тис. осіб

г) 70 тис. осіб

11) Скільки козацьких полків існувало в 1649 p.?

а) 16 б) 17

в) 18 г) 20

12) Коли було укладено Віленське перемир’я між Річчю Посполитою і Московською державою?

а) 1654 р.

б) 1655 р.

в) 1656 р.

г) 1657 р.

Завдання на індивідуальних картках Картка 1

1. Чи правильне судження?

Під час Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої...

1) Б. Хмельницький двічі брав в облогу Львів;

2) відбувалося масове покозачення українського селянства.

а) Обидва варіанти правильні

б) Тільки 1 варіант правильний

в) Тільки 2 варіант правильний

г) Обидва варіанти неправильні

2. Яке з висловлювань є правильним?

а) У роки Національно-визвольної війни кримські татари були незмінними союзниками Б. Хмельницького в боротьбі з Річчю Посполитою

б) Під час Переяславської ради не всі полковники погодилися присягнути московському царю

в) За умовами Білоцерківського договору Річ Посполита визнавала Українську козацьку державу в межах трьох воєводств

г) Віленське перемир’я між Польщею і Московською державою передбачало поділ Української козацької держави на Правобережну і Лівобережну

З. Позначте місце битв, що належать до періоду Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького (п’ять правильних відповідей).

1) Хотинська битва

2) Битва під Корсунем

3) Битва під Цецорою

4) Битва під Зборовим

5) Битва під Конотопом

6) Битва біля урочища Жовті Води

7) Битва під Пилявцями

а) 1, 2, 5, 6

б) 2, 3, 5, 7

в) 1, 3, 4, 6

г) 2, 4, 6, 7

Картка 2

1. Чи правильне судження?

Головною рушійною силою Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст. були...

1) козаки, православна шляхта, православне духівництво, українські міщани, селяни;

2) реєстрові козаки, шляхта, духівництво, заможні міщани, безземельне селянство.

а) Обидва варіанти правильні

б) Тільки 1 варіант правильний

в) Тільки 2 варіант правильний

г) Обидва варіанти неправильні

2. Який варіант заповнення пропусків у поданому нижче твердженні є правильним?

У ... р. козацьке військо зазнало поразки під .... Татари залишили поле бою. Завдяки полковнику ... головні сили оточених козацьких військ зуміли уникнути розгрому. Тим часом Б. Хмельницький зумів у районі ... зібрати нове військо і зупинити просування польських і литовських військ.

а) 1648 р., Замостям, І. Золотаренку, Львова

б) 1649 p., Збаражем, М. Кривоносу, Зборова

в) 1651 p., Берестечком, І. Богуну, Білої Церкви

г) 1654 p., Переяславом, А. Ждановичу, Жванця

3. Позначте умови «Березневих статей» 1654 p., які обмежували суверенітет Української козацької держави.

1) Збереження державної території

2) Сплата грошової данини

3) Заборона дипломатичних відносин із Річчю Посполитою та Османською імперією

4) Збереження традиційних станових прав і привілеїв населення

5) Незмінність основних рис політичного та державного устрою

6) Розміщення у Києві та Чернігові російських воєвод із військовими загонами

7) Спільні воєнні дії проти Польщі

а) 1, 3,5

б) 2, 3,6

в) 1, 4, 6

г) 4, 6, 7

Картка З

1. Чи правильне судження?

Українська козацька держава, що постала в результаті Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст....

1) охоплювала всі українські землі;

2) офіційно називалася Військо Запорозьке.

а) Обидва варіанти правильні

б) Тільки 1 варіант правильний

в) Тільки 2 варіант правильний

г) Обидва варіанти неправильні

2. Який варіант заповнення пропусків у поданому нижче твердженні є правильним?

У жовтні 1656 р. переговори завершилися підписанням ... між Річчю Посполитою та .... Це викликало обурення .... І він вступає у воєнний союз із ... .

а) Зборівського договору, Швецією, гетьмана Б. Хмельницького, Молдавією

б) Білоцерківського договору, Московською державою, Т. Хмельницького, Трансільванією

в) Віленського перемир’я, Московською державою, Б. Хмельницького, Швецією

г) Бахчисарайської угоди, Кримським ханством, царя Олексія Михайловича, Швецією

3. Які події належать до періоду Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького?

1) Хотинська битва

2) Зборівський договір

3) Білоцерківський договір

4) Захоплення і зруйнування Кодаку

5) Переяславська рада

6) Битва під Конотопом

7) Битва на Жовтих Водах

а) 1, 4, 5, 6

б) 2, 3, 5, 7

в) 1, 3, 4, 6

г) 2, 5, 6, 7

Історична вікторина

Упізнай історичну постать (подію) за описом.

1) Герой Берестецької битви; керівник (разом із Семеном Височаном) оборони Вінниці; в’язень фортеці Мальборк (Мерієнбург); учасник походу П. Тетері на Лівобережжя

2) Ніжинський полковник, командував воєнними діями проти королівського війська під Бобруйськом, Мінськом, Вільно; запроваджував козацькі порядки у Білорусії, що викликало гострий спротив московських союзників

3) Міщанин із Коростишева, полковник чернігівський, загинув у бою з литовською армією Я. Радзивілла під Лоєвим

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель аналізує роботу учнів, повідомляє оцінки (на письмові завдання на наступному уроці).

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити матеріал теми III.