Розробки уроків 8 клас

УРОК № 27

Тема. Узагальнення знань учнів* за темою «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Відродження Української держави».

Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті учнями впродовж вивчення теми; розвивати вміння та навички, які формувалися на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується в результаті осмислення учнями подій минулого своєї Батьківщини і формування позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення знань; продовжити формувати в учнів уміння складати план, хронологічну таблицю, аналізувати та зіставляти історичні явища і факти; виховати в учнів почуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий.

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення теми, дидактичні матеріали.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель повідомляє учням тему уроку, його завдання та інформує про основні форми роботи.

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Учитель стисло нагадує основний матеріал, що вивчався впродовж опрацювання теми.

Вступна бесіда

1) Вивчення якої теми ми завершили?

2) Які головні доленосні події відбулися за період, що ми вивчали?

3) Перегляньте назви параграфів вивченої теми та запропонуйте інші назви до них.

Дидактична гра «Відгадай героя»

Правила гри див. на с. 70.

Завдання

1) Складіть хронологічну таблицю основних подій Національно- визвольної війни українського народу середини XVII ст.

2) Складіть перелік найважливіших битв Національно-визвольної війни. Порівняйте їх наслідки і значення.

* Методичні рекомендації щодо проведення уроку див. на с. 69.

3) Які суспільно-політичні події Національно-визвольної війни ви вважаєте найважливішими? Обґрунтуйте свій вибір.

4) Поясніть значення понять і термінів «національно-визвольна війна», «Військо Запорозьке», «Гетьманщина».

5) Який вплив на перебіг війни і розбудову Української козацької держави мала діяльність гетьмана Б. Хмельницького та його сподвижників? Наведіть факти, що підтверджують вашу думку.

6) Охарактеризуйте зовнішню політику гетьмана Б. Хмельницького в роки Національно-визвольної війни.

7) Проаналізуйте зміни в політичному та соціально-економічному становищі українців, спричинені Національно-визвольною війною.

Завдання за історичною картою

1) Які територіальні зміни спричинила Національно-визвольна війна?

2) Які українські землі входили до складу Української козацької держави за Зборівським і Білоцерківським договорами?

3) Покажіть напрямки воєнних походів української армії та місця найважливіших битв на різних етапах війни.

4) Покажіть столицю Української козацької держави та центри полків.

Історичний диктант

1) Коли почалася Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої?

2) Хто її очолив?

3) Назвіть місце першої битви війни.

4) За яким договором Українська козацька держава створювалася в межах трьох воєводств Речі Посполитої?

5) Чим завершилася битва під Берестечком для козацького війська: перемогою чи поразкою?

6) Коли відбулася битва під Батогом?

7) Скільки молдавських походів здійснило козацьке військо?

8) Коли відбулась Переяславська рада?

9) Яку ще має назву битва під Охматовим?

10) Який головний соціальний наслідок війни?

11) Які держави уклали між собою Віленське перемир’я?

12) Де було поховано гетьмана Б. Хмельницького?

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

На цьому уроці ми повторили основний матеріал вивченої теми й опрацювали основні види і типи завдань, які будуть використані під час тематичного оцінювання.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до тематичного оцінювання. Для поглибленого опрацювання матеріалу теми та окремих її частин можна використати додаткову літературу [1, 7, 8, 11, 16, 19, 20, 26, 27, 28, 31, 32, 34].