Розробки уроків 8 клас

УРОК № 19

Тема. Оцінювання навчальних досягнень учнів* за темою «Українські землі в першій половині XVII ст.».

Мета: здійснити тематичне оцінювання знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення теми; удосконалювати набуті вміння й навички; виховати шанобливе ставлення до минулого нашої Батьківщини.

Тип уроку: перевірка й облік знань.

Обладнання: підручник, атлас, завдання для перевірки навчальних досягнень учнів.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

* Методичні рекомендації щодо проведення уроку див. на с. 72.

II. ПЕРЕВІРКА І ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Тестові завдання Варіант 1

1) Унаслідок якої битви, де українські козаки брали участь, було зупинено турецьку агресію проти Речі Посполитої на початку XVII ст.?

а) Вількомирської

б) Грюнвальдської

в) Хотинської

г) Корсунської

2) У якому році було створено Києво-Могилянський колегіум?

а) У 1578 р.

б) 1615 р.

в) 1631р.

г) 1632 р.

3) Хто став митрополитом православної церкви після відновлення її вищої ієрархії в 1620 p.?

а) І. Борецький

б) П. Могила

в) І. Потій

г) Й.-В. Рутський

4) Яка причина спонукала польську владу збудувати фортецю Кодак неподалік Запорозької Січі?

а) Прагнення зміцнити оборону кордонів Речі Посполитої проти набігів татар

б) Установити контроль над Січчю

в) Не допустити постійних нападів козаків на Польщу

г) Закласти основи оборонної лінії проти Московської держави

5) Яка подія пов’язана з походом П. Сагайдачного на Туреччину і Крим?

а) Хотинська війна

б) Берестейська битва

в) Захоплення Варни, Синопу, Кафи

г) Битва на Жовтих Водах

7) Хто очолював козацьке повстання в 1630 p.?

а) М. Жмайло

б) Т. Федорович

в) І. Сулима

г) П. Бут

8) Коли сейм Речі Посполитої прийняв документ, що скасовував на вічні часи всі права й привілеї реєстровців, якими вони користувалися в нагороду за послуги, «надані нашим предкам...»?

а) 1617 р.

б) 1625 р.

в) 1635 р.

г) 1638 р.

9) Яка із зазначених подій церковного життя пов’язана з ім’ям П. Могили?

а) Утворення греко-католицької церкви

б) Досягнення визнання польською владою вищої православної ієрархії

в) Докладання зусиль до розбудови греко-католицької церкви

г) Відновлення вищої православної ієрархії

10) Хто був автором видатного твору полемічної літератури «Тренос»?

а) П. Могила

б) М. Смотрицький

в) 3. Копистенський

г) К. Сакович

11) Як називають короткі сценки переважно гумористично-комедійного характеру, що виконувалися в перервах між актами серйозної драми?

а) Декламація

б) Інтермедія

в) Кант

г) Містерія

12) Що таке вертеп?

а) Духовна драма на біблійний сюжет

б) Церковна пісня для триголосного ансамблю

в) Пересувний ляльковий театр

г) Багатоголосний спів без нот і музичного супроводу Варіант 2

1) Який із наведених переліків містить прізвища магнатів, які мали великі маєтності в Україні?

а) Борецький, Сакович, Гізель

б) Острозький, Вишневецький, Хоткевич

в) Смотрицький, Копистенський, Остряниця

г) Федорович, Дорошенко, Сулима

2) Яке місто України в першій половині XVII ст. мало найбільшу кількість населення?

а) Київ

б) Львів

в) Луцьк

г) Чигирин

3) Який король Речі Посполитої погодився офіційно визнати (легалізувати) відновлення православної ієрархії?

а) Стефан Баторій

б) Сиґізмунд II Авґуст

в) Сиґізмунд III

г) Владислав IV

4) Який митрополит греко-католицької церкви об’єднав греко-католицьке чернецтво у Василіянський орден?

а) М. Рогоза

б) І. Потій;

в) Й.-В. Рутський

г) П. Скарга

5) Укажіть хронологічні межі доби героїчних походів українського козацтва.

а) Останні два десятиліття XVI ст.

г) Кінець XVI — перше десятиліття XVII ст.

в) Перші два десятиліття XVII ст.

г) 20—30-ті pp. XVII ст.

6) Коли відбулася Хотинська війна?

а) 1616 р.

б) 1620 р.

в) 1621 р.

г) 1624 р.

7) У якому році гетьман П. Конашевич-Сагайдачний на чолі 20-тисячного козацького війська здійснив похід на Москву, підтримуючи польського короля Сиґізмунда III?

а) 1605 р.

б) 1611 р.

в) 1616 р.

г) 1618 р.

8) Група учасників якого козацького повстання в 1638 р. переселилася на територію Слобожанщини?

а) Т. Федоровича

б) І. Сулими

в) Я. Остряниці

г) П. Бута

9) «Чи ви збожеволіли! Хто і коли міг мені протистояти? Мене бояться Персія і венеціанці, у мене просять помилування іспанці, німці дають все, що скажу. Увесь світ тремтить переді мною!» Із якого приводу турецький султан говорив послам Речі Посполитої?

а) Нападу козаків на Стамбул 1615 р.

б) Хотинської битви 1621 р.

в) Входження Війська Запорізького до Європейської ліги для боротьби проти Порти

г) Здобуття Кафи запорожцями на чолі з П. Сагайдачним

10) У якому році утворено Київське православне братство?

а) 1612 р.

б) 1613 р.

в) 1614 р.

г) 1615 р.

11) Хто очолював козацьке повстання 1625 p.?

а) Т. Федорович

б) І. Сулима

в) М. Жмайло

г) Д. Гуня

12) У який період козацького повстання відбулася подія, що увійшла в історію під назвою «Тарасова ніч»?

а) 1625 р.

б) 1630 р.

в) 1635 р.

г) 1637—1638 рр.

Завдання на індивідуальних картках Картка 1

1. Чи правильне судження?

На початку XVII ст. українське козацтво...

1) здійснювало «героїчні походи» проти Османської імперії;

2) стало пануючою соціальною верствою на українських землях у складі Речі Посполитої.

а) Обидва варіанти правильні

б) Тільки 1 варіант правильний

в) Тільки 2 варіант правильний

г) обидва варіанти неправильні

2. Яке з висловлювань є правильним?

а) «Тарасова ніч» стала початком козацько-селянського повстання 1625 р.

б) Повстання під проводом Т. Федоровича (Трясила) завершилося укладенням Куруківської угоди

в) Захоплення і зруйнування козаками на чолі з І. Сулимою фортеці Кодак спонукало до складення так званих «Пунктів для заспокоєння руського народу»

г) Після придушення козацьких повстань 1637—1638 pp. козакам довелося погодитися з постановою польського сейму, що мала назву «Ординація Війська Запорозького...»

3. Які твердження характеризують життя і діяльність митрополита П. Могили?

1) У 1620 р. єрусалимський патріарх Феофан висвятив його на митрополита

2) Брав участь у заснуванні Богоявленського братства в Києві

3) Домігся від польської влади визнання вищої православної церковної ієрархії

4) Був автором богослужбової книги «Требник». Зобов’язав священиків проголошувати в неділі і свята виховні проповіді для парафіян

5) Був першим ректором школи Київського братства

6) До обрання митрополитом був настоятелем Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві

7) До обрання митрополитом був архімандритом Києво-Печерської лаври

а) 1, 4, 5, 6

б) 2, 3, 5, 7

в) 1, 2, 4, 6

г) 3, 4, 5, 7

Картка 2

1. Чи правильне судження?

Запорожці в 1635 р. зруйнували Кодацьку фортецю...

1) тому, що не хотіли допустити військового контролю польського уряду над Запорожжям та його ізоляції від решти українських земель;

2) із метою заволодіти арсеналом і знищити залогу іноземних найманців, що грабували навколишні запорозькі землі.

а) Обидва варіанти правильні

б) Тільки 1 варіант правильний

в) Тільки 2 варіант правильний

г) Обидва варіанти неправильні

2. Яке з висловлювань є правильним?

а) Українське козацтво брало активну участь у подіях, що увійшли в історію Росії під назвою «смутні часи»

б) П. Могила сприяв вступу запорозького козацтва до Київського братства

г) поява наприкінці XVI — на початку XVII ст. полемічної літератури була зумовлена початком національно-визвольної боротьби українського народу

д) в умовах переслідування Православної церкви серед українців набули значного поширення протестантські вчення

3. Які твердження характеризують життя і діяльність гетьмана П. Сагайдачного?

1) Брав участь у Хотинській війні

2) Був серед засновників Києво-Могилянського колегіуму

3) Сприяв відновленню православної церковної ієрархії

4) Уславився взяттям фортеці Кафа

5) Брав участь у козацько-селянських повстаннях 20—30-х pp. XVII ст.

6) Дбав про розвиток культури і просвіти

7) Відзначився вдалими походами в Молдавію

а) 1, 2, 4, 6

б) 2, 3, 5, 7

в) 1, 3, 4, 6

г) 1, 4, 6, 7

Картка З

1. Чи правильне судження?

На початку XVII ст. козацтво...

1) складало більшість населення українських земель;

2) повністю перебувало на утриманні польського короля.

а) Обидва варіанти правильні

б) Тільки 1 варіант правильний

в) Тільки 2 варіант правильний

г) Обидва варіанти неправильні

2. Яке з висловлювань є правильним?

а) Митрополит П. Могила був висвячений на цю посаду в 1620 p., а визнаний польською владою у 1632 р.

б) У битвах під Переяславом (1630 р.) та під Кумейками (1637 р.) козацьке військо вщент розгромило польські каральні загони

в) У 1618 р. було утворено ще одне воєводство на українських землях — Чернігівське

г) «Статті заспокоєння грецької віри» сприяли остаточному припиненню козацько-селянських повстань, що мали місце у 20—30-ті pp. XVII ст.

3. Які із зазначених подій стосуються подій козацько-селянських

повстань, що мали місце у 20—30-ті pp. XVII ст.?

1) «Тарасова ніч»

2) Куруківська угода

3) Козацька рада в урочищі Суха Діброва

4) Вільшанська угода

5) Узяття фортеці Кодак

6) «Чистка» козацтва польським гетьманом М. Потоцьким

7) Битва під Цецорою

а) 1, 2, 5,6

б) 2, 3, 5, 7

в) 1, 3, 4, 6

г) 1, 4, 6, 7

Картка 4

1. Чи правильне судження?

На початку XVII ст. козацтво було...

1) напівпривілейованим прошарком суспільства;

2) міжстановим соціальним прошарком.

а) Обидва варіанти правильні

б) Тільки 1 варіант правильний

в) Тільки 2 варіант правильний

г) Обидва варіанти неправильні

2. Яке з висловлювань є правильним?

а) Морські походи козаків на початку XVII ст. стали відповіддю Речі Посполитої на набіги татар

б) У першій половині XVII ст. в архітектурі на українських землях поширюється стиль бароко

в) Гетьман П. Сагайдачний на чолі козацького війська у 1620— 1621 pp. здійснив успішний похід на Москву

г) Перша половина XVII ст. відзначалася примиренням православної і греко-католицької церков

3. Визначте основні положення «Ординації Війська Запорозького...».

1) Скасування козацького реєстру

2) Скасування виборів гетьмана і козацької старшини

3) Скасування козацького судочинства

4) Визначення козацького реєстру в 6 тис. козаків

5) Міщанам і селянам заборонялося переходити до козацького стану

6) Тільки реєстровим козакам дозволялося здійснювати походи проти турок і татар

7) Реєстрові полки мали по черзі нести службу з охорони польського короля і коронного гетьмана

а) 1, 4, 5, 7

б) 2, 3, 4, 5

в) 1, 3, 4, 6

г) 1, 2, 6, 7

Історичні задачі

1) Український історик І. Крип’якевич писав: «У боях під Хотином 1621 р. головні удари турків були скеровані на козацький табір, і козаки своєю обороною та атаками здобули собі велику славу в усій Європі,— панегіристи порівнювали їх зі спартанцями, що обороняли Фермопіли від персів». Що ви знаєте про подвиг спартанців, які обороняли Фермопіли від персів? Знайдіть у додатковій літературі про Хотинську війну факти, що дозволяють порівнювати дії запорожців зі спартанцями.

2) Український історик Павло Роберт Магочій так описує відносини Криму, Речі Посполитої, Османської імперії і роль у цих відносинах козаків: «Отже, протягом першої половини XVII ст. у кримсько-османсько-польському трикутнику, який оточував козацьку Україну, сформувався начебто непорушний цикл: запорозькі козаки нападали на Крим та Османську імперію; у відповідь Османська імперія погрожувала Польщі, а іноді таки нападала на неї; польський уряд вимагав, щоби запорожці припинили свої походи на османів та татар, і для унаочнення своїх вимог періодично посилав на них каральні експедиції. Запорожці повставали і воювали з Польщею, перемагали то

одні, то інші. Так нічого остаточно не розв’язувалося, і цикл починався знову». Наповніть фактами схему відносин, запропоновану істориком. Укажіть, якого ще елементу не вистачає у запропонованій схемі.

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель аналізує роботу учнів, повідомляє оцінки (на письмові завдання на наступному уроці).

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти історичний кросворд із 12 слів вивченої теми.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.