Розробки уроків 8 клас

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

уроку

Тема

Примітки

1

Вступ до нової доби історії українських земель

Тема 1. Українські землі в XVI ст.

2

Соціальна структура українського суспільства та економічне життя

3

Люблінська унія та її вплив на розвиток українських земель

4

Церковне життя другої половини XVI ст.

5

Берестейська унія 1596 р.

6

Виникнення українського козацтва та перших січей

7

Військо Запорозьке. Перші козацькі повстання

8

Освіта, книговидання і літописання

9

Архітектура, образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво

10

Узагальнення знань учнів за темою «Українські землі в XVI ст.»

11

Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Українські землі в XVI ст.»

Тема 2. Українські землі в першій половині XVII ст.

12

Соціально-економічний розвиток українських земель у першій половині XVII ст.

13

Церковне життя в першій половині XVII ст.

14

Боротьба українського козацтва з чужоземними загарбниками. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний

15

Козацькі рухи 20—30-х pp. XVII ст.

16

Освіта, література, книговидання

17

Театр, музика, архітектура та образотворче мистецтво

18

Узагальнення знань учнів за темою «Українські землі в першій половині XVII ст.»

19

Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Українські землі в першій половині XVII ст.»

Тема 3. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Відродження Української держави

20

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

21

Розгортання національно-визвольної боротьби в 1648— 1649 pp.

22

Заснування Української козацької держави — Війська Запорозького

23

Воєнно-політичні події 1650—1651 pp.

24

Воєнно-політичні події 1652—1653 pp.

25

Українська гетьманська держава в системі міжнародних відносин

26

Воєнно-політичні події 1654—1657 pp.

27

Узагальнення знань учнів за темою «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Відродження Української держави»

28

Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Відродження Української держави»

Тема 4. Українські землі в 60—80-ті pp. XVII ст.

29

Гетьманування І. Виговського. Початок Руїни

30

Розкол козацької України. Андрусівське перемир’я

31

Україна в 60—70-ті pp. XVII ст.

32

Україна в 70—80-ті pp. XVII ст. Завершення періоду Руїни

33

Запорозька Січ у другій половині XVII ст. Кошовий отаман Іван Сірко

34

Господарське життя та політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України

35

Узагальнення знань учнів за темою «Українські землі в 60—80-ті pp. XVII ст.»

36

Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Українські землі в 60—80-ті pp. XVII ст.»

Тема 5. Україна наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

37

Гетьманщина наприкінці XVII — на початку XVIII ст. І. Мазепа

38

Правобережна Україна наприкінці XVII — на початку XVIII ст.

39

Україна в подіях Північної війни

40

Посилення колоніальної політики Російської імперії. Ліквідація гетьманату

41

Культура українських земель кінця XVII — першої половини XVIII ст.

42

Узагальнення знань учнів за темою «Україна наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.»

43

Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Україна наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.»

Тема 6. Українські землі в другій половині XVIII ст.

44

Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини

45

Правобережжя і західноукраїнські землі. Національно- визвольна боротьба

46

Південна Україна. Ліквідація Запорозької Січі

47

Культура українських земель у другій половині XVIII ст.

48

Узагальнення знань учнів за темою «Українські землі в другій половині XVIII ст.»

49

Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Українські землі в другій половині XVIII ст.»

50—52

Резервний час